Consultări  

Consultarea părţilor interesate urmărește stabilirea de contacte între raportori și reprezentanţii diferitelor părţi interesate, cum ar fi asociaţiile autorităţilor locale și regionale sau birourile de reprezentare locale sau regionale. În cadrul acestor consultări, părţile interesate vizate își discută punctele de vedere cu raportorul, care poate decide să le ia în considerare în proiectul de aviz.

Mai jos puteţi găsi un calendar al consultărilor cu părţile interesate, organizate de Comitetul European al Regiunilor la cererea raportorilor însărcinaţi cu elaborarea proiectelor de avize pentru ședinţele comisiilor.

 Upcoming consultations

No results.

 Past consultations

Partajează: