Arhive 

Cuprins

Rolul Serviciului Arhive

Serviciul Arhive al CoR are atribuții de organizare, de protecție, de gestionare, de descriere, de conservare și de comunicare către public a resurselor documentare ale Comitetului.

Odată predate Serviciului Arhive de către serviciile care le-au elaborat, documentele sunt reorganizate, scanate și transpuse pe microfișe, pentru conservarea lor materială. Se realizează o descriere a fiecărui dosar, pentru a permite conceperea de instrumente de căutare (inventariere).

Două fonduri de arhive

Arhivele sunt organizate în Fondul CoR, alcătuit din documentele corespunzătoare activităților specifice ale Comitetului și Fondul președintelui, alcătuit din dosarele transmise de Cabinetul președintelui la sfârșitul fiecărui mandat prezidențial (cu durata de doi ani între 1994 și 2010, apoi de doi ani și jumătate).

Documentele din cele două fonduri sunt clasate în conformitate cu planurile de arhivare respective și sunt inventariate separat.

Accesul la arhivele istorice

În conformitate cu legislația europeană privind accesul public la arhive, arhivele Comitetului pot fi consultate fără restricții după 30 de ani de la crearea lor; consultarea lor trebuie să respecte protecția datelor cu caracter personal; toate documentele care au fost puse la dispoziția publicului înainte de expirarea perioadei de 30 de ani, rămân accesibile fără restricții.

Sala în care se pot consulta este accesibilă cercetătorilor prin înscriere, cu respectarea unor norme de securitate, care presupun prezentarea unui act de identitate. Pot fi obținute gratuit copii ale documentelor consultate.

Orar

luni-joi: 9:00-12:30 și 14:30-17:00

vineri: 9:00-12:30

închis: Paște (Joia și Vinerea Mare, Lunea Paștelui), 1 mai, 9 mai, Înălțare (joi și vineri), Lunea Rusaliilor, 21 iulie, 15 august, 1 și 2 noiembrie și perioada dintre Crăciun și Anul Nou

Date de contact

European Committee of the Regions, Archives service (office JDE 4253), Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel​
Partajează :
 
Back to top