Accesul la documente  

​​​​​​​​​​

Tratatul de la Amsterdam a introdus un nou articol 255, care prevede dreptul cetățenilor de acces la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei. Aceste trei instituții au adoptat Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei și, ulterior, într-o declarație comună, au solicitat și celorlalte agenții și organisme europene să adopte norme similare în acest sens.

În cadrul Comitetului nostru, această cerinţă a condus la o nouă politică de acces la documente, care garantează transparenţa maximă a activităţii pe care o desfăşurăm. Această transparență permite, fără îndoială, participarea sporită a cetățenilor la procesul decizional de la nivelul Uniunii și contribuie la consolidarea principiilor democrației și a drepturilor fundamentale în conformitate cu articolul 6 din Tratatul UE și cu Carta drepturilor fundamentale a UE.

Odată cu Tratatul de la Lisabona (2009), dreptul cetăţenilor de acces la documente, în prezent prevăzut în articolul 15 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), a fost extins oficial la toate instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile Uniunii Europene.


Cuprins

Deci​zia nr. 18/2020 privind accesul public la documentele Comitetului Regiunilor

Decizia nr. 18/2020 privind accesul public la documentele Comitetului Regiunilor preia în mod explicit principiile și limitele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 și definește, de asemenea, procedura de solicitare a accesului la documentele Comitetului.

Documentele Comitetului menționate în lista anexată la Decizia nr. 18/2020 sunt direct accesibile cetățenilor într-un registru electronic al documentelor. Acest registru al documentelor poate include, de asemenea, alte documente.

Pe bază de cerere, cetățenii pot solicita accesul la orice alte documente, în limitele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1049/2001.

Cererea respectivă trebuie formulată într-un mod suficient de clar și, în special, trebuie să cuprindă elementele care să permită identificarea documentului/documentelor solicitat(e), precum și numele și datele de contact ale solicitantului. Cu toate acestea, solicitantul nu este obligat să motiveze cererea (cu excepția anumitor cazuri care implică accesul la date cu caracter personal). Comitetul trebuie să confirme primirea cererii de îndată ce aceasta este înregistrată, și să răspundă în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrare (acest termen poate fi prelungit în mod excepțional cu 15 zile lucrătoare).

În cazul în care Comitetul refuză total sau parțial să acorde accesul la documentul solicitat, trebuie să precizeze motivele refuzului. În acest caz, solicitantul dispune de 15 zile lucrătoare pentru a formula o cerere de confirmare. În urma acesteia, Comitetul are din nou la dispoziție 15 zile lucrătoare (termen care poate fi prelungit cu încă 15 zile lucrătoare) pentru a răspunde.

În cazul în care Comitetul refuză în continuare să acorde acces deplin la documentul solicitat în urma unei cereri de confirmare, solicitantul are posibilitatea de a introduce o acțiune în justiție împotriva Comitetului și/sau de a formula o plângere adresată Ombudsmanului European.

În cazul în care nu reușiți să găsiți un document în registrul electronic al documentelor, puteți depune o cerere de acces la documentul respectiv prin intermediul linkului de mai jos.

​Solicitați un document​

Pentru a solicita accesul la un document, vă rugăm să completați formularul și să selectați Acces la documente.​

Date de contact

Departamentul Transparenţă şi acces la documente vă stă la dispoziţie pentru a vă răspunde la întrebări şi a vă ajuta să găsiţi informaţiile dorite.

Nu ezitați să ne trimiteți un e-mail​​​ sau să ne scrieți pe adresa noastră poștală:

​Committee of the Regions of the European Union
Archives service (office JDE 4253)
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel


Partajează:
 
Back to top