Accesul la documente  

Tratatul de la Amsterdam a introdus un nou articol 255, care prevede dreptul cetățenilor de acces la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei. Aceste trei instituții au adoptat Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei și, ulterior, într-o declarație comună, au solicitat și celorlalte agenții și organisme europene să adopte norme similare în acest sens.

În cadrul Comitetului nostru, această cerinţă a condus la o nouă politică de acces la documente, care garantează transparenţa maximă a activităţii pe care o desfăşurăm. Această transparență permite, fără îndoială, participarea sporită a cetățenilor la procesul decizional de la nivelul Uniunii și contribuie la consolidarea principiilor democrației și a drepturilor fundamentale în conformitate cu articolul 6 din Tratatul UE și cu Carta drepturilor fundamentale a UE.

Odată cu Tratatul de la Lisabona (2009), dreptul cetăţenilor de acces la documente, în prezent prevăzut în articolul 15 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), a fost extins oficial la toate instituţiile, organismele, oficiile şi agenţiile Uniunii Europene.

Date de contact:

Departamentul Transparenţă şi acces la documente vă stă la dispoziţie pentru a vă răspunde la întrebări şi a vă ajuta să găsiţi informaţiile dorite.

Contactaţi-ne!

Adresa poștală:

Committee of the Regions of the European Union
Archives service (office JDE 4253)
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel

Share: