Pactul verde la nivel local 

Ambasadorii Pactului climatic 

Pactul verde european este noua strategie de creștere care are ca scop orientarea UE către realizarea neutralității climatice până în 2050. Pactul verde european implică schimbări majore în mai multe sectoare, la toate nivelurile: de la climă la energie, de la transporturi la protecția biodiversității, de la agricultură la o economie mai circulară. Prin urmare, fiecare oraș și regiune trebuie să ia parte la această oportunitate istorică, să participe activ la mecanismele guvernanței pe mai multe niveluri, în cooperare cu guvernele naționale și cu UE și, nu în ultimul rând, cu regiunile învecinate de pe întregul continent.
Cuprins

Obiectivele noastre​

Pactul climatic european joacă un rol central în punerea în aplicare deplină a Pactului verde european. Acesta urmărește să creeze o platformă deschisă și favorabilă incluziunii cu ajutorul căreia să implice cetățenii și comunitățile în acțiuni pentru protejarea climei și mediului. Pactul climatic se va concentra pe acțiuni de sensibilizare și de sprijin, pentru a conecta și a dezvolta și pune în aplicare împreună soluții climatice, de mai mare sau mai mică anvergură.

CoR colaborează cu Comisia Europeană pentru ca Pactul climatic să devină o inițiativă încununată de succes. Pactul verde la nivel local este o nouă inițiativă a Comitetului European al Regiunilor, care urmărește să plaseze orașele și regiunile în centrul Pactului verde european și să garanteze că atât strategia de creștere durabilă a UE, cât și planurile de redresare post-COVID-19 au ca rezultat finanțare directă pentru orașe și regiuni și proiecte concrete în fiecare teritoriu. Pactul verde la nivel local include un grup de lucru și o serie de activități de comunicare.

În acest sens, CoR a lansat membrilor săi invitația de a deveni ambasadori ai Pactului climatic în cadrul CoR , pentru a promova în mod activ Pactul verde în teritoriile lor prin activități politice și bune practici. De asemenea, ambasadorii vor oferi periodic feedback cu privire la eficacitatea politicilor UE pe teren și vor promova integrarea verticală. Membrii CoR își pot depune candidatura aici pentru a deveni ambasadori ai Pactului climatic în cadrul CoR.

Odată selectați, ambasadorii Pactului climatic din cadrul CoR se vor alătura rețelei ambasadorilor Pactului climatic, gestionată de Comisia Europeană, vor fi recunoscuți ca ambasadori, vor câștiga în vizibilitate pe site-ul Pactului pe baza acțiunilor lor în favoarea climei și vor avea acces la instrumente de comunicare (un set de instrumente de comunicare privind Pactul va fi disponibil în 2021). Ei vor deveni emisari ai climei, luând cuvântul în cadrul evenimentelor internaționale și încurajând orașele și regiunile să devină lideri în punerea în aplicare a Pactului verde european prin organizarea, la nivel local, de evenimente-satelit privind Pactul climatic. Ei vor raporta, de asemenea, Grupului de lucru „Pactul verde la nivel local" al CoR cu privire la experiențele, cele mai bune practici și problemele pe care le constată pe teren.

Invitația de a deveni ambasadori ai Pactului climatic în cadrul CoR este una dintre acțiunile-cheie ale CoR pentru promovarea Pactului climatic.

CoR sprijină, de asemenea, diverse inițiative menite să consolideze potențialul membrilor CoR, precum și al altor autorități locale și regionale, de a deschide calea către neutralitatea climatică. Fiecare acțiune în domeniul climei, fiecare angajament, fiecare realizare în materie de climă este esențială!

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați.

Documente

Ultimele știri

Evenimente

Evenimente viitoare

Evenimente trecute

Partajează:
 
Back to top