Pactul verde la nivel local 

Camera ambasadorilor naționali a Convenției primarilor 

Pactul verde european este noua strategie de creștere care are ca scop orientarea UE către realizarea neutralității climatice până în 2050. Pactul verde european implică schimbări majore în mai multe sectoare, la toate nivelurile: de la climă la energie, de la transporturi la protecția biodiversității, de la agricultură la o economie mai circulară. Prin urmare, fiecare oraș și regiune trebuie să ia parte la această oportunitate istorică, să participe activ la mecanismele guvernanței pe mai multe niveluri, în cooperare cu guvernele naționale și cu UE și, nu în ultimul rând, cu regiunile învecinate de pe întregul continent.

Cuprins

Obiectivele noastre​

Un astfel de mecanism de guvernanță pe mai multe niveluri se regăsește în Convenția primarilor pentru climă și energie – Europa (Convenția primarilor din Europa), pe care Comisia Europeană o descrie, în Comunicarea sa privind Pactul verde european , drept „forță centrală" a tranziției . Pactul climatic european joacă un rol central în punerea în aplicare deplină a Pactului verde european. Pactul climatic se va concentra pe acțiuni de sensibilizare și de sprijin, pentru a conecta și a dezvolta și pune în aplicare împreună soluții climatice, de mai mare sau mai mică anvergură. Pactul climatic se aplică în paralel cu alte inițiative, rețele și mișcări existente, cum ar fi Convenția primarilor din Europa.

Convenția primarilor din Europa reunește peste 10 000 de administrații locale, din 61 de țări, care s-au angajat în mod voluntar să pună în aplicare obiectivele UE în materie de climă și energie . Prin Biroul Convenției primarilor de la Bruxelles, Comisia Europeană oferă sprijin tehnic solid și orientări privind instrumentele financiare pentru orașele și regiunile care doresc să elaboreze planuri de acțiune în domeniul energiei durabile și al climei (PAEDC).

Comitetul European al Regiunilor (CoR) a sprijinit această inițiativă de la crearea sa în 2008. CoR este ferm convins că Convenția primarilor este o inițiativă emblematică europeană fundamentală pentru promovarea acțiunilor pe teren în domeniul climei și al energiei. În același timp, evidențiază rolul esențial al autorităților locale și regionale în sprijinirea luptei Uniunii Europene împotriva schimbărilor climatice și a tranziției acesteia către o energie curată.

Convenția primarilor din Europa are nevoie de politicieni care văd avantajele și oportunitățile de a avea un rol de pionierat în tranziția energetică și climatică și înțeleg de ce este avantajos să se alăture în acest sens altor orașe și regiuni europene, în contextul celei mai mari acțiuni de combatere a schimbărilor climatice, întreprinsă de autoritățile de la nivel regional și local, la nivel mondial.

Recunoscând rolul istoric al CoR în promovarea inițiativei „Convenția primarilor", Comisia Europeană a decis să consolideze cooperarea cu Comitetul. Rafał Trzaskowski (PL-PPE) , primarul regiunii-capitală Varșovia ( semnatară a Convenției primarilor din Europa ) și raportor pentru Avizul privind Pactul climatic european , a fost numit reprezentant al CoR în cadrul Consiliului de administrație al Convenției primarilor din Europa, recent extins . Acest consiliu politic discută obiectivele strategice ale inițiativei, pentru a se asigura că acestea sunt adaptate la nevoile orașelor și pentru a promova dialogul dintre comunitatea Convenției primarilor din Europa și instituțiile UE.

În vederea consolidării activității la nivel național, va fi creată o a doua cameră, compusă din 27 de membri ai Comitetului European al Regiunilor (un membru din fiecare stat membru), acționând în calitate de ambasadori naționali ai inițiativei Convenția primarilor din Europa.

Membrii camerei vor depune eforturi pentru a asigura reprezentarea națională în ceea ce privește guvernanța. Ei vor urmări promovarea unui feedback mai adaptat, precum și promovarea inițiativei la nivel național. Acești ambasadori naționali, în funcție de disponibilitatea lor și de situația specifică din țara lor, pot desfășura o serie de activități, cum ar fi:

  • Asumarea rolului de a mbasadori naționali pentru Convenția primarilor din Europa : de exemplu, prin promovarea inițiativei în țara lor de origine sau prin colaborarea cu alți ambasadori ai Pactului climatic.
  • Consolidarea reprezentării orașelor la nivel național prin promovarea activităților specifice fiecărei țări în cooperare cu Biroul Convenției primarilor și prin stimularea cooperării cu guvernele naționale și cu alte orașe.
  • Mobilizarea omologilor lor pentru a se alătura mișcării : de exemplu, prin cooperarea cu asociațiile naționale ale autorităților locale și regionale, cu delegațiile naționale ale CoR și cu rețeaua tinerilor politicieni aleși . Membrii camerei vor depune eforturi, de asemenea, pentru a asigura promovarea activă a Convenției primarilor de către membrii Parlamentului European .

Implicarea în comunitatea Convenției primarilor din Europa

Convenția primarilor pentru climă și energie – Europa este deschisă tuturor autorităților locale constituite în mod democratic, alcătuite din reprezentanți aleși, indiferent de dimensiunea lor sau de stadiul de punere în aplicare a politicilor lor în domeniul energiei și al climei. Faceți clic aici pentru a adera la Convenția primarilor!

Puteți găsi informații despre alte inițiative relevante de la nivelul UE și de la nivel mondial, la care puteți să aderați, pe pagina web a CoR dedicată .

Documente

National Covenant Ambassadors

Know your peers

Learn more about the CoR work on the Green Deal

Partajează:
 
Back to top