Sprijinirea regiunilor și orașelor în lupta împotriva coronavirusului  

Epidemia de COVID-19 continuă să se extindă la nivel mondial. Administrațiile de la toate nivelurile, mai ales autoritățile locale și regionale sunt îndemnate să furnizeze servicii de urgență, să explice cum trebuie limitată răspândirea bolii, să-și coordoneze eforturile și să atenueze, pe cât posibil, impactul asupra economiilor.

Liderii locali și regionali se află în avanpostul luptei împotriva pandemiei. Ei au nevoie urgentă de îmbunătățirea coordonării între toate nivelurile de guvernanță, de îmbunătățirea furnizării cu echipamente esențiale, de sprijin financiar rapid și ușor de utilizat, pentru a răspunde nevoilor imediate, și de soluții pragmatice de adaptare la cerințele locale și regionale.

Planul de acțiune

În aceste circumstanțe extraordinare, Comitetul Regiunilor, ca punct de contact și de referință între Uniunea Europeană și administrațiile de la nivel local și regional, a aprobat un plan menit să sprijine, să informeze, să implice și să reprezinte regiunile și orașele din întreaga Europă și care:

1. să militeze ca UE să acorde sprijin autorităților locale și regionale în domeniul sănătății, solicitând crearea unui Mecanism de urgență al UE în domeniul sănătății;

2. să creeze o platformă pentru consolidarea cooperării și facilitarea sprijinului reciproc între orașele și regiunile de pe întreg cuprinsul Europei;

3. să ofere, prin mecanismele CoR, un feedback concret, de la nivel local și regional, cu privire la modul de abordare a aspectelor sanitare, sociale, economice și de răspuns la urgențe legate de pandemie și la impactul lor asupra oamenilor și a comunităților locale;

4. să furnizeze în mod regulat autorităților locale și regionale informații practice cu privire la măsurile UE de combatere a crizei;

5. să faciliteze verificarea pe teren a măsurilor UE de combatere a pandemiei, să colecteze date concrete pentru îmbunătățirea politicilor UE, pe baza experiențelor de la nivel local și regional („bilanțul de sănătate” al acțiunilor întreprinse).

Aflați mai multe despre planul de acțiune aici

#EuropeansAgainstCovid19

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Informaţii pe această temă
Linkuri
@EU_CoR