Comunicarea la CoR: reapropierea Europei de cetățenii săi 

Cuprins

 

Comitetul European al Regiunilor (CoR) își propune restabilirea încrederii cetățenilor în Uniunea Europeană. Fiind alcătuit din membri aleși la nivel local și regional, CoR își asumă – alături de celelalte instituții ale UE – în mod legitim partea sa de responsabilitate în ceea ce privește această sarcină. În acest sens, CoR a adoptat o strategie de comunicare pe cinci ani, pentru perioada 2015−2020, care subliniază necesitatea unei abordări comunicative mai bine coordonate, deschisă în ambele sensuri și participativă, pentru a-i reapropia pe cetățeni de Europa.


Membrii CoR au, la rândul lor, un rol central în strategia de comunicare a CoR și în ceea ce privește comunicarea despre Europa. Lor le revine responsabilitatea de a contribui cu informații și declarații care să reflecte la nivelul UE punctul de vedere local și, în același timp, tot ei sunt cei mai importanți multiplicatori de opinie ai mesajelor instituționale pe care CoR le adresează cetățenilor și instituțiilor UE.

CoR poate aduce valoare adăugată prin intermediul unor activități de comunicare adresate celor două segmente principale ale publicului său țintă: autoritățile locale și regionale și instituțiile UE. În plus, CoR își va valorifica acordurile (atât cele noi, cât și cele existente) cu celelalte instituții ale UE, cooperând, de exemplu, cu serviciile de comunicare ale Comisiei Europene, ale Parlamentului European și ale Consiliului UE.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați strategia de comunicare a CoR pentru perioada 2015-2020, care va fi pusă în aplicare prin planuri de comunicare anuale, în cadrul cărora se stabilesc un număr limitat de priorități tematice.

În timp ce planul de comunicare pentru 2016 s-a axat pe stimularea creării de locuri de muncă, pe creștere și investiții, evidențiind dimensiunea teritorială a bugetului UE și sprijinind stabilitatea globală prin cooperare regională și locală, planul de comunicare pentru 2017 propune continuarea eforturilor inițiate în 2016 și a reflecției privind Europa, pentru a restabili încrederea în UE. Pe această bază, Planul de comunicare pentru 2018 încurajează, de asemenea, dezbaterea privind viitorul UE, viitorul finanțelor UE și procesul de elaborare a politicilor UE, pe baza dovezilor de la nivel local și regional. Planul de comunicare al CoR pe 2019, prezentat recent, urmărește să demonstreze că regiunile și orașele au un rol esențial în construirea unei Europe coerente, incluzive și durabile și că, în consecință, trebuie să se acorde CoR un rol mai puternic în procesul decizional al UE.

Dacă mai aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați la adresa communication@cor.europa.eu

Documente

Final Evaluation Report of the 2015-2020 Communication Strategy of the European Committee of the Regions

Partajează:
 
Back to top