Despre noi 

Comitetul European al Regiunilor (CoR) este vocea regiunilor și orașelor în Uniunea Europeană (UE). El reprezintă autoritățile locale și regionale din întreaga Uniune Europeană și formulează opinii cu privire la noile acte legislative care au impact asupra regiunilor și orașelor (70% din toată legislația UE).

CoR este o adunare politică alcătuită din 329 de membri titulari și 329 de membri supleanți din toate țările UE (grupați pe partide politice și conduși de un președinte) care au fost aleși la nivel local sau regional (de exemplu, în calitate de primari sau de președinți de regiune). Ei se reunesc la Bruxelles de șase ori pe an pentru a dezbate pe marginea avizelor pe care le elaborează cu privire la unele propuneri legislative și pentru a conveni asupra unor rezoluții privind măsurile care urmează să fie adoptate de UE.

Membrii CoR sunt susținuți de o administrație condusă de secretarul general.

Cuprins

​​​Principiile fundamentale

CoR acționează pentru a aduce UE mai aproape de cetățenii săi. Prin implicarea reprezentanților locali și regionali, care sunt zilnic în contact nemijlocit cu preocupările alegătorilor lor, dar și invitându-i pe cetățeni să participe la diverse evenimente și dezbateri, CoR contribuie la reducerea distanței dintre activitățile instituțiilor UE și cetățenii europeni.

Declarație de misiune

Misiunea noastră este de a implica autoritățile regionale și locale în procesul decizional european și de a încuraja astfel o participare mai activă a cetățenilor.​

​Guvernanța pe mai multe niveluri

Munca în parteneriat este un alt element fundamental al lucrărilor CoR. Cu alte cuvinte, CoR crede într-o acțiune coordonată la nivel european, național, regional și local.

Subsidiaritatea

Principiul subsidiarității trebuie respectat pe tot parcursul procesului legislativ al UE, ceea ce înseamnă că deciziile trebuie luate la nivelul de guvernare care servește cel mai bine interesului public, deci la nivel local, ori de câte ori este posibil acest lucru.

Ce tip de legislație face obiectul dezbaterilor?

Comisia Europeană și Consiliul Uniunii Europene trebuie să consulte CoR de fiecare dată când se fac noi propuneri în domenii care au însemnătate pentru nivelul regional sau local: coeziunea economică, socială și teritorială, fondurile structurale, Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, ocuparea forței de muncă și afacerile sociale, educația, tineretul, formarea profesională, cultura și sportul, mediul, energia și schimbările climatice, transporturile, rețelele transeuropene și sănătatea publică.

Cu excepția acestor domenii, consultarea CoR de către Comisie, Consiliu și Parlamentul European este facultativă.

CoR adoptă recomandări cu privire la proiecte de acte legislative ale UE și propune noi politici pe baza experienței și expertizei locale și regionale. De asemenea, el poate propune noi acte legislative și poate introduce diverse teme pe agenda UE.

Rolul CoR a fost recunoscut și consolidat prin Tratatul de la Lisabona, din 2009. CoR trebuie consultat în cursul tuturor etapelor procesului legislativ al UE și poate sesiza Curtea de Justiție cu privire la legislația UE ori de câte ori consideră că drepturile sale instituționale sau administrațiile naționale, regionale și locale au fost neglijate. Prin urmare, relațiile CoR cu Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul s-au intensificat.

Cum funcționează CoR?

CoR este alcătuit din 329 de membri titulari și 329 de membri supleanți din toate țările UE. Fiecare guvern național își propune reprezentanții locali și regionali (membri titulari și membri supleanți), care formează delegațiile naționale. Membrii CoR au un mandat de cinci ani, care începe de la data numirii lor oficiale de către Consiliu.

Șase comisii (subcomitete), alcătuite din membri și grupate pe domenii de politică, analizează texte legislative elaborate de Comisia Europeană și redactează avize, care sunt apoi dezbătute și adoptate în cadrul sesiunilor plenare ale CoR.

La fiecare doi ani și jumătate, Adunarea Plenară alege președintele și pr​i​m-vicepreşedintele CoR. Președintele reprezintă Comitetul și îi conduce activitatea. În cazul în care este absent sau nu își poate îndeplini atribuțiile, președintele este reprezentat de prim-vicepreședinte sau de unul dintre ceilalți vicepreședinți.

Membrii CoR sunt afiliați la grupuri politice?

Membrii CoR sunt grupați în funcție de afilierea lor politică:

De obicei, grupurile se reunesc înainte de fiecare sesiune plenară. Ele pot organiza, de asemenea, două ședințe extraordinare (în afara Bruxelles-ului) pe an.

Care este bugetul anual al CoR?

Bugetul anual al CoR este de aproximativ 96 de milioane EUR, acoperind atât cheltuielile pentru personal, cât și cheltuielile de deplasare ale membrilor, serviciile de interpretariat și activitățile de comunicare.

Aici puteți găsi informații detaliate cu privire la bugetele tuturor instituțiilor UE.

Ce impact exercită CoR?

UE nu este obligată să țină seama de avizele CoR, dar, în practică, acest lucru se întâmplă într-o măsură mai mare sau mai mică (a se vedea rapoartele anuale ale Comisiei Europene privind monitorizarea avizelor CoR, precum și rapoartele de evaluare a impactului elaborate chiar de Comitet).

Cu cât sunt plătiți membrii?

Membrilor li se acoperă numai cheltuielile implicate de participarea la ședințe, prezența lor fiind înregistrată în procesul-verbal al fiecăreia dintre acestea. Procesele-verbale sunt disponibile pe Portalul membrilor​, unde se găsesc și datele personale​ ale membrilor și sunt consemnate intervențiile acestora din cadrul ședințelor.

​​Cifre de reținut

  • 70% din legislația UE are un impact direct la nivel regional și local;
  • 27 de state membre ale UE;
  • 329 de membri, aleși la nivel local și regional;
  • 6 comisii;
  • 6 grupuri politice;
  • până la 6 sesiuni plenare pe an;
  • peste 50 de avize sunt adoptate în fiecare an.​


Documente

Multimedia

Ever wondered what is the European Committee of the Regions? Take a virtual tour!

 

Alte materiale video

  • Ever wondered what is the European Committee of the Regions? Take a virtual tour!
    Ever wondered what is the European Committee of the Regions? Take a virtual tour!
Partajează:
 
Back to top