Aviz juridic important  

Consultarea sau utilizarea acestui site internet presupune acceptarea deplină a condițiilor generale prezentate în continuare.

Declinarea responsabilității

Comitetul Regiunilor administrează acest site în scopul de a extinde accesul publicului la informațiile legate de inițiativele sale și de politicile Uniunii Europene, în general. Scopul nostru este ca aceste informații să fie întotdeauna actuale și corecte. Dacă ne sunt aduse la cunoștință erori, vom încerca să le corectăm.

Cu toate acestea, CoR declină orice formă de responsabilitate sau de angajare a răspunderii cu privire la informațiile de pe acest site.

Aceste informații:

sunt de natură generală și nu privesc circumstanțe specifice ale unei anumite persoane sau entități;

nu sunt neapărat cuprinzătoare, complete, corecte sau actuale;

uneori includ linkuri către site-uri externe asupra cărora CoR nu are niciun control și pentru care nu își asumă nicio responsabilitate

nu reprezintă consultanță profesională sau juridică (dacă aveți nevoie de recomandări specifice, întotdeauna trebuie să consultați un profesionist cu calificare corespunzătoare).

Vă rugăm să rețineți că nu se poate garanta că un document disponibil online reproduce întocmai un text adoptat oficial. Doar textele oficiale publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sunt considerate autentice.

Scopul nostru este să reducem la minimum disfuncționalitățile cauzate de erori tehnice. Cu toate acestea, este posibil ca unele date sau informații de pe site-ul nostru să fi fost create sau organizate în fișiere sau formate care nu sunt lipsite de erori și nu putem garanta că serviciul nostru nu va fi întrerupt sau afectat în alt mod de astfel de probleme. CoR nu își asumă responsabilitatea cu privire la asemenea probleme, întâlnite ca urmare a utilizării acestui site sau a oricăror site-uri la care trimit linkurile din acest site.

Această clauză de declinare a răspunderii nu este destinată să limiteze răspunderea CoR care decurge din articolul 340 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Declarație privind drepturile de autor

Conținutul acestui site internet include date textuale și elemente multimedia, precum texte, desene, grafice, logouri, pictograme, imagini, materiale audio și video, fotografii, programe și tehnologia utilizată, care sunt protejate de normele de drept intern și internațional aplicabile în materie de proprietate intelectuală.

Aceste date textuale și elemente multimedia constituie proprietatea exclusivă a Uniunii Europene, reprezentată de CoR, și/sau a autorilor și a beneficiarilor. Titularii drepturilor de proprietate intelectuală renunță la dreptul de a-și publica numele sau orice alte informații în materialele pe care le furnizează prezentului site web.

Utilizatorul se angajează să respecte drepturile de proprietate intelectuală deținute de Uniunea Europeană și de terți, fără a aduce atingere drepturilor și excepțiilor ce decurg din eventuale dispoziții obligatorii.

În principiu, este autorizată reutilizarea (reproducerea sau utilizarea) pentru uz personal sau pentru redifuzare, în scopuri comerciale sau nu, a datelor textuale și a materialelor multimedia care sunt proprietatea Uniunii Europene (identificate prin cuvintele „©Uniunea Europeană, [anul/anii] – Sursa: Comitetul Regiunilor” sau „©Uniunea Europeană, [anul/anii] – CoR”) sau ale unor terțe părți (©sursă externă, [anul/anii]), cu condiția ca întregul material să fie reprodus, iar sursa să fie citată. Cu toate acestea, în unele cazuri, reutilizarea anumitor date poate fi supusă unor condiții diferite; în acest caz, materialul în cauză este însoțit de o mențiune privind aceste condiții specifice.

Orice reproducere parțială a datelor sau materialelor multimedia de pe acest site trebuie, de asemenea, să citeze adresa URL a conținutului integral sau a paginii internet din care s-a făcut selecția.

Utilizatorul se angajează să nu elimine sau să modifice mențiunile care indică autorul sau textul sursă și să nu eludeze dispozițiile tehnice de protecție a documentelor și a elementelor multimedia, precum restricțiile privind imprimarea sau descărcarea și etichetele vizibile sau invizibile. Orice încălcare a acestor reguli poate conduce la acțiuni civile sau penale.

Este autorizată traducerea textelor sau a documentelor în limbi diferite de versiunile lingvistice oficiale disponibile pe site, cu condiția să se afișeze vizibil sursa și următoarea notă, tradusă în limba respectivă:

„Traducere din versiunea originală [specificați limba], publicată de Uniunea Europeană pe site-ul internet [specificați adresa URL]: «©Uniunea Europeană, [anul/anii] – Sursa: Comitetul Regiunilor»; sau «©Uniunea Europeană, [anul/anii] CoR», [Numele titularului drepturilor de proprietate intelectuală asupra traducerii] își asumă întreaga responsabilitate pentru traducerea în [specificați limba țintă]”

În cazul în care există îndoieli cu privire la identitatea deținătorilor de drepturi de proprietate intelectuală sau la condițiile de utilizare a unui anumit material, se pot solicita informații printr-o cerere adresată administratorului de rețea.

În pofida unor cercetări aprofundate, este posibil ca CoR să nu fi fost în măsură să identifice anumiți autori sau titulari de drepturi de autor ai documentelor care figurează pe site. În cazul în care sunteți titular de drepturi sau ați identificat un astfel de titular ori în cazul în care ați descoperit o eroare, v-am fi recunoscători dacă ați contacta administratorul de rețea.

Utilizarea logourilor CoR

Logourile CoR nu pot fi utilizate fără acordul său prealabil.

Protecția datelor cu caracter personal

CoR acordă o importanță deosebită respectării vieții private. Politica privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele UE se bazează pe Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000.

Deși puteți accesa majoritatea paginilor de pe acest site fără a furniza vreo informație personală, în unele cazuri, aceste informații sunt cerute pentru obținerea serviciilor electronice solicitate.

În acest sens:

CoR va colecta astfel de informații cu caracter personal numai în măsura în care sunt necesare pentru îndeplinirea unui anumit obiectiv, precizat de către operatorul de date pentru fiecare serviciu online. Informațiile nu vor fi reutilizate în scopuri incompatibile cu scopul inițial.

CoR nu divulgă informații către terți decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii obiectivelor indicate și doar categoriilor de destinatari menționate. CoR nu va divulga datele dvs. cu caracter personal pentru a fi utilizate în scopuri direct comerciale. În plus, CoR se angajează să aplice măsuri de securitate adecvate pentru a proteja aceste date de utilizarea lor necorespunzătoare de către terți.

Datele pot fi păstrate de CoR, însă nu mai mult timp decât este necesar pentru atingerea scopului colectării lor.

Aceste date pot fi păstrate totuși de CoR pentru o perioadă mai îndelungată în scopuri istorice, statistice sau științifice, fără a aduce atingere oricărei alte dispoziții din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000.

Oricine dorește (persoana vizată) dispune de dreptul de acces și de rectificare a datelor sale cu caracter personal. De asemenea, în anumite condiții, persoana vizată poate să solicite blocarea datelor sale și ștergerea datelor despre care crede că au fost prelucrate ilegal. În fine, ea are dreptul de a se opune, din motive întemeiate, prelucrării datelor sale cu caracter personal.

Declarațiile specifice de confidențialitate sunt disponibile pe acest site pentru activități specifice de prelucrare (de exemplu, sistemul de supraveghere video, sistemul de gestionare a relațiilor cu clienții, înregistrări din cadrul unor reuniuni și evenimente etc.).

Pentru a vă exercita drepturile sau pentru a obține noi informații, puteți face apel direct la operatorul de date responsabil.

Pentru obținerea unui aviz privind operațiunile de prelucrare care vă privesc sau pe care le desfășurați, vă puteți adresa și responsabilului cu protecția datelor, care răspunde, în cadrul fiecărei instituții a Uniunii Europene, de garantarea faptului că operațiunile de prelucrare a datelor nu aduc atingere drepturilor și libertăților persoanelor vizate.

În cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor cu caracter personal, puteți depune o plângere pe lângă Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor .

Uneori, site-ul internet al CoR furnizează linkuri către alte site-uri internet. Întrucât CoR nu deține niciun fel de control asupra acestor site-uri, vă sugerăm să va informați cu privire la politica lor în materie de protecție a vieții private.

Informaţii pe această temă