Aviz juridic important  

Informațiile de pe acest site fac obiectul unei clauze de excludere a responsabilității, al unei declarații privind drepturile de autor și al reglementărilor legate de protecția datelor cu caracter personal.

Declinarea responsabilității

Comitetul European al Regiunilor administrează acest site în scopul de a extinde accesul publicului la informațiile legate de inițiativele sale și de politicile Uniunii Europene, în general. Scopul nostru este ca aceste informații să fie întotdeauna actuale și corecte. Dacă ne sunt aduse la cunoștință erori, vom încerca să le corectăm.

Cu toate acestea, Comitetul European al Regiunilor declină orice formă de responsabilitate sau de angajare a răspunderii cu privire la informațiile de pe acest site.

Aceste informații:

 • sunt de natură generală și nu privesc circumstanțe specifice ale unei anumite persoane sau entități;
 • nu sunt neapărat cuprinzătoare, complete, corecte sau actuale;
 • uneori includ linkuri către site-uri externe asupra cărora Comitetul nu are niciun control și pentru care nu își asumă nicio responsabilitate;
 • nu reprezintă consultanță profesională sau juridică (dacă aveți nevoie de recomandări specifice, întotdeauna trebuie să consultați un profesionist cu calificare corespunzătoare).

Vă rugăm să rețineți că nu se poate garanta că un document disponibil online reproduce întocmai un text adoptat oficial. Doar legislația Uniunii Europene publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este considerată autentică.

Scopul nostru este să reducem la minimum disfuncționalitățile cauzate de erori tehnice. Cu toate acestea, este posibil ca unele date sau informații de pe site-ul nostru să fi fost create sau organizate în fișiere sau formate care nu sunt lipsite de erori și nu putem garanta că serviciul nostru nu va fi întrerupt sau afectat în alt mod de astfel de probleme. Comitetul European al Regiunilor nu își asumă responsabilitatea cu privire la asemenea probleme, întâlnite ca urmare a utilizării acestui site sau a oricăror site-uri la care trimit linkurile din acest site.

Prezenta declinare a responsabilității nu are ca scop limitarea răspunderii Comitetului European al Regiunilor într-un mod care contravine cerințelor stabilite în legislația națională aplicabilă și nici excluderea răspunderii sale în ceea ce privește aspecte care nu pot fi excluse în temeiul legislației respective.

Declarație privind drepturile de autor

© Uniunea Europeană, 1995-2019

Reproducerea este permisă, cu condiția ca sursa să fie menționată, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Atunci când este necesară o autorizație prealabilă pentru reproducerea sau utilizarea informațiilor sub formă de text și multimedia (sunet, imagini, software etc.), o astfel de autorizație anulează autorizația generală de reproducere menționată anterior și indică în mod clar orice restricții de utilizare.

Politica de moderare pentru platformele de comunicare socială

Suntem pe platformele de comunicare socială!
Comitetul European al Regiunilor oferă o platformă axată pe regiunile și orașele din UE și este prezent pe platforme de comunicare socială precum Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram și YouTube, printre altele. Toate opiniile, gândurile și ideile politice sunt bine-venite și vă încurajăm să participați la discuțiile noastre online. Vă rugăm să ne împărtășiți punctul dvs. de vedere și să difuzați conținutul nostru on-line.

Principii
Vă rugăm să respectați principiul fundamental al bunei conduite. Nu acceptăm comentariile jignitoare, insultele sau limbajul nepotrivit. Vă rugăm să dați dovadă de respect față de ceilalți utilizatori și față de principiile fundamentale pe care le împărtășim cu toții. Spunem „nu" rasismului, xenofobiei și discriminării pe criterii de religie, origine etnică, gen sau orientare sexuală. Nu acceptăm îndemnurile la violență și discursurile de incitare la ură. De asemenea, normele noastre interzic comentariile defăimătoare, contrare legii sau care presupun încălcări ale drepturilor de autor. Vom șterge acest tip de comentarii și îi putem bloca pe utilizatorii care utilizează în mod repetat un limbaj jignitor, precum și persoanele care uzurpă identitatea unor persoane publice sau utilizează conturi false. Ne rezervăm dreptul de a considera drept spam și de a elimina postările care sunt excesiv de repetitive, foarte lungi sau perturbatoare pentru comunitate, precum și publicitatea nesolicitată. Vă încurajăm să faceți comentarii la obiect și să contribuiți la dezbaterile în curs.

Gestionare
Aceste platforme de comunicare socială intră în sfera de responsabilitate a unității „Mijloace de comunicare digitale și sociale, publicații", din cadrul Comitetului European al Regiunilor, care beneficiază de sprijinul colegilor din alte departamente, în materie de conținuturi. Urmărim anumite conturi, ceea ce nu înseamnă că le susținem, ca atare, sau că susținem conținutul pe care îl împărtășesc. Folosim o serie de hashtaguri (#) existente sau noi, pentru a lua parte la conversațiile grupului și pentru a putea participa la dezbateri relevante. Cu toate acestea, nu ne putem asuma responsabilitatea pentru conținutul acestor hashtaguri care nu a fost creat de noi.
Dacă ne sunt aduse la cunoștință erori, vom încerca să le corectăm. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru conținutul sau activitățile oricărui terț sau site extern.
Ne propunem să răspundem la cât mai multe întrebări, în cel mai scurt timp cu putință. Întrebarea dumneavoastră a rămas fără răspuns? Vă rugăm să ne informați la adresa de e-mail de mai jos.

Fotografii
Pentru toate fotografiile publicate pe canalele noastre de comunicare socială, drepturile de autor aparțin Uniunii Europene, cu excepția cazului în care se specifică altfel. Fotografiile © Uniunea Europeană, pentru care drepturile de autor aparțin Uniunii Europene, pot fi utilizate în mod liber, cu condiția menționării sursei. Ele nu trebuie folosite în scopuri comerciale sau într-un mod jignitor. Facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că întregul conținut postat pe canalele noastre respectă Regulamentul general privind protecția datelor (UE). Cu toate acestea, în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile la viață privată sau la proprietatea intelectuală, vă rugăm să ne contactați prin e-mail.

Datele cu caracter personal
Colectăm în scopuri statistice date agregate despre utilizatorii cu care intrăm în contact pe platformele de comunicare socială. Utilizăm Talkwalker pentru a colecta și vizualiza datele agregate pentru cercetare statistică și nu prelucrăm în niciun caz datele cu caracter personal ale urmăritorilor noștri. Colectarea datelor este reglementată de termenii și condițiile pentru utilizatori și de contractul de licență ale fiecărei platforme de comunicare socială.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la adresa:
socialmedia@cor.europa.eu
Ultima actualizare: iunie 2019

Protecția datelor cu caracter personal

Uniunea Europeană se angajează să respecte viața privată a utilizatorilor. Politica privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile UE are la bază Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE.

Această politică generală se referă la familia de site-uri instituționale ale Uniunii Europene, în cadrul domeniului „europa.eu".

Deși puteți accesa majoritatea paginilor de pe aceste site-uri fără a furniza vreo informație personală, în unele cazuri, aceste informații sunt cerute pentru obținerea serviciilor electronice solicitate.

Site-urile care solicită astfel de informații le prelucrează în conformitate cu prevederile Regulamentului menționat mai sus și oferă informații despre cum vă vor utiliza datele în declarațiile lor de confidențialitate.

În acest sens:

 • pentru fiecare serviciu online specific, un controlor stabilește scopul și mijloacele de procesare a datelor cu caracter personal și asigură respectarea, de către serviciul respectiv, a politicii privind confidențialitatea;
 • în cadrul fiecărei instituții, un responsabil pentru protecția datelor asigură aplicarea dispozițiilor regulamentului și oferă consiliere operatorilor cu privire la îndeplinirea obligațiilor care le revin (a se vedea articolele 43-45 din Regulament);
 • pentru toate instituțiile, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor va acționa în calitate de autoritate independentă de supraveghere (a se vedea articolele 52-60 din Regulament).

Familia de site-uri instituționale ale Uniunii Europene din cadrul domeniului „europa.eu" pune la dispoziție linkuri către site-uri terțe. Deoarece nu deținem controlul asupra acestora, vă recomandăm să verificați politica lor în materie de confidențialitate.

Ce este un serviciu electronic?

Un serviciu electronic oferit pe unul din site-urile EUROPA este un serviciu sau o resursă pusă la dispoziție pe internet pentru a îmbunătăți comunicarea dintre cetățeni și întreprinderi, pe de o parte, și instituțiile europene, pe de altă parte.

Site-urile EUROPA oferă sau vor oferi trei tipuri de servicii online:

 • Servicii de informare, care oferă cetățenilor, mass-mediei, întreprinderilor, administrațiilor și altor factori de decizie un acces ușor și eficient la informații, sporind astfel transparența și înțelegerea politicilor și activităților UE.
 • Servicii de comunicare interactivă, care permit îmbunătățirea contactelor cu cetățenii, întreprinderile, societatea civilă și actorii publici, facilitând astfel consultările de politică și mecanismele de feedback, pentru a contribui la elaborarea politicilor, la activitățile și la serviciile UE.
 • Servicii de tranzacții, care permit accesul la toate tipurile principale de tranzacții cu UE, de exemplu achiziții, operațiuni financiare, recrutare, înscriere la evenimente, achiziția sau cumpărarea de documente etc.

Informațiile care se regăsesc într-o declarație specifică de confidențialitate

O declarație de confidențialitate specifică cuprinde următoarele informații privind utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • tipul de informații colectate, scopul și mijloacele tehnice folosite de UE pentru a colecta date cu caracter personal, numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru utilizarea într-un scop precis. Datele nu vor fi reutilizate în scopuri incompatibile;
 • cine are acces la datele dumneavoastră. UE va divulga informații către terți doar în cazul în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea scopului (scopurilor) identificat(e) mai sus și doar destinatarilor (categoriilor de destinatari) menționați. UE nu va divulga datele dvs. cu caracter personal pentru a fi utilizate în scopuri direct comerciale;
 • modul în care puteți avea acces la propriile date, cum le puteți verifica exactitatea și, dacă este necesar, cum le puteți corecta. În calitate de subiect al prelucrării datelor, aveți de asemenea dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, cu excepția cazurilor în care datele sunt colectate pentru a respecta o obligație legală, atunci când acest lucru este necesar pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau atunci când datele vor fi folosite într-un scop pentru care v-ați dat acordul neechivoc;
 • cât timp sunt păstrate datele dumneavoastră: UE păstrează datele doar pentru perioada de timp necesară îndeplinirii scopului pentru care acestea au fost colectate sau prelucrate ulterior;
 • ce măsuri de securitate se iau pentru a proteja datele dvs. împotriva unei eventuale utilizări neadecvate sau a unui acces neautorizat;
 • cine poate fi contactat în caz de întrebări sau reclamații.

Cum tratăm e-mailurile pe care ni le trimiteți?

Pe numeroase site-uri ale domeniului EUROPA există un buton de „Contact", pe care îl puteți utiliza pentru a trimite comentarii către o anumită căsuță electronică funcțională.

Atunci când trimiteți un astfel de mesaj, datele dvs. personale sunt colectate doar în măsura în care este necesar pentru a vă răspunde. Dacă echipa care administrează căsuța electronică nu vă poate răspunde la întrebare, va transmite e-mailul dumneavoastră altui serviciu. Veți fi înștiințat, prin e-mail, cu privire la serviciul către care a fost direcționată întrebarea dvs.

Dacă aveți întrebări privind prelucrarea e-mailului și a datelor dumneavoastră cu caracter personal aferente, nu ezitați să le includeți în mesajul dumneavoastră.     

Partajează: