Membrii  

Comitetul European al Regiunilor (CoR) are 329 de membri , reprezentanți ai autorităților locale și regionale din toate cele 27 de state membre. Ei se întrunesc la Bruxelles, în cadrul sesiunilor plenare , de 5-6 ori pe an, pentru a discuta despre prioritățile politice și pentru a adopta avize pe marginea legislației UE.

Membrii trebuie să fie aleși în mod democratic și/sau să dețină un mandat politic în țara lor de origine. Fiecare guvern național își propune reprezentanții locali și regionali (membri titulari și membri supleanți) – delegațiile naționale –, care trebuie să fie apoi numiți de către Consiliul UE.

În aprilie 2019, Biroul a adoptat o strategie pentru o participare echilibrată din perspectiva genului a membrilor în cadrul CoR.             

Membrii Comitetului se regrupează, în funcție de apartenența lor politică , într-un anumit Grup – – și, în funcție de domeniul de interes – într-una dintre comisiile CoR.

Pentru informații suplimentare, consultați Portalul membrilor și Regulamentul de procedură al CoR .