Ocena oddziaływania terytorialnego  

Oceny oddziaływania terytorialnego mają zapewniać sprawozdawcom Komitetu Regionów (KR-u) analizę potencjalnego terytorialnego oddziaływania wniosków ustawodawczych UE.

Po przyjęciu w 2013 r. opinii „Ocena oddziaływania terytorialnego" Komitet zamierza promować oceny oddziaływania terytorialnego jako narzędzie ulepszające kształtowanie polityki UE tak, by uwzględniane było potencjalne oddziaływanie terytorialne strategii politycznych i wniosków ustawodawczych. Cel ten został dodatkowo wzmocniony za pomocą odnowionej strategii dotyczącej oceny oddziaływania terytorialnego z 2015 r .

Działaniami KR-u w zakresie oceny oddziaływania terytorialnego zarządza sekretariat Komisji COTER w ścisłej współpracy z sekretariatami innych komisji .Dokumenty

 1. Integration of Geographic and Statistical data for better EU policy (study, April 2021) 1.94 MB PDF
 2. Territorial Impact Assessment on the effects of Decarbonisation policies on Cohesion as a value (ex-ante, March 2021) 1.76 MB PDF
 3. Territorial Impact Assessment on EU Climate Targets (ex-ante, February 2021) 1.91 MB PDF
 4. Territorial Impact Assessment on Cross Border Health Threats (ex-ante, January 2021) 1.35 MB PDF
 5. Territorial Impact Assessment: the State of the Cities and Regions in the COVID-19 crisis (June 2020) 6.49 MB PDF
 6. Territorial Impact Assessment on the TEN-T (June 2020) 3.25 MB PDF
 7. Territorial Impact Assessment on Biodiversity (ex-ante, January 2020) 6.16 MB PDF
 8. Territorial Impact Assessment on Demographic Change (ex-ante, January 2020) 5.51 MB PDF
 9. State of the art and challenges ahead for Territorial Impact Assessments (study, January 2020) 1.4 MB PDF
 10. Territorial Impact Assessment on Energy Poverty (ex-ante, May 2019) 2.66 MB PDF
 11. Territorial Impact Assessment on Climate Neutrality (ex-ante, April 2019) 2.85 MB PDF
 12. Territorial Impact assessment on the Bioeconomy (ex-ante, April 2019) 3.89 MB PDF
 13. Territorial Impact Assessment on a Place-based Industrial Strategy (ex-ante, March 2019) 3.07 MB PDF
 14. Territorial Impact Assessment – establishment of the European Labour Authority (ex-ante, July 2018) 887.7 KB PDF
 15. Territorial Impact Assessment – UK's withdrawal from the EU (ex-ante, February 2018) 2.28 MB PDF
 16. Territorial Impact Assessment – EGTC Regulation – Regulation (EU) No 1302/2013 amending Regulation (EC) No 1082/2006 (ex-post, March 2018) 3.57 MB PDF
 17. Cross-border Impact Assessment Report / European Territorial Cooperation post-2020 (ex-ante, March 2018) 1 MB PDF
 18. Urban Impact Assessment - Implementation of the 2030 Agenda; The influence of SDG 11.3 on urban development through spatial planning (ex-post, May 2018) 1.24 MB PDF
 19. Territorial Impact Assessment - Smart Specialisation (ex-ante, 2017) 12.1 MB PDF
 20. Territorial Impact Assessment – Work-Life Balance Directive (ex-ante) 6.36 MB PDF
 21. Territorial Impact Assessment - Remotely Piloted Aircraft Systems (ex-ante, 2016) 3.02 MB PDF
 22. Urban Impact Assessment – New Skills for Europe (ex-ante, 2016) 5.04 MB PDF
 23. Urban Impact Assessment - Sharing economy (ex-ante, 2016) 677.25 KB PDF
 24. Territorial Impact Assessment - Birds and Habitats Directives (ex-post, 2015) 560.92 KB PDF
 25. Analytical note - Port reception facilities Directive (ex-post, 2015) 1.41 MB PDF
 26. Urban Impact Assessment - Energy performance of Buildings Directive (ex-post, 2015) 4.8 MB PDF

Kontakt

Share:
Back to top