Stan Unii Europejskiej z perspektywy regionów i miast  


Karl-Heinz Lambertz, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, 10 października w Brukseli wygłosił pierwsze orędzie na temat ƒstanu Unii z perspektywy regionów i miast. Po wystąpieniu odbyła się debata z udziałem przywódców lokalnych i regionalnych z wszystkich państw członkowskich UE.

Przemówienie przewodniczącego, podsumowujące obecną sytuację regionów i miast w Unii, to wkład w prace nad przyszłym programem działań UE. Karl-Heinz Lambertz wskazał też wyzwania, z jakimi władze lokalne zmierzą się w nadchodzących latach.

Kliknij poniżej, aby obejrzeć wystąpienie Karla-Heinza Lambertza, a następnie wymianę poglądów z udziałem przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska.

Śledź nas na Twitterze:

#SOTREG