Komisja Zasobów Naturalnych (NAT)  

W zakres kompetencji Komisji Zasobów Naturalnych wchodzą następujące dziedziny:

wspólna polityka rolna (WPR) i rozwój obszarów wiejskich

leśnictwo, produkcja żywności

zdrowie publiczne

ochrona konsumentów

wspólna polityka rybołówstwa

gospodarka morska

ochrona ludności

turystyka

Select other CoR commission: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Next Meetings

Head of Unit: Christof Kienel

Assistant to the HoU: Yuliya Sotirova, in charge of the general support to NAT work, Fisheries, Maritime Policy and Civil Protection

Administrators:

  • Anja Kosjek, in charge of Food production, Consumer Protection and Forestry
  • Hélène Moraut, in charge of Common Agriculture Policy and Rural Development
  • Dimo Stoyanov, in charge of Fisheries, Maritime Policy and Civil Protection
  • Dorota Tomalak, in charge of Public Health and Tourism

Assistants:

  • Alexandra Kranixfeld, in charge of the general support to NAT work, Food Production, Consumer Protection, Public Health, Tourism
  • Susanna Sjöström, in charge of the general support to NAT work, Common Agricultural Policy, Rural Development and Forestry


To contact the NAT team, please use the Contact form (subject 'Natural Resources')


Podobne informacje
Links