Komisja Polityki Gospodarczej (ECON)  

W zakres kompetencji Komisji Polityki Gospodarczej wchodzą następujące dziedziny:

 • Finanse lokalne/regionalne i inwestycje
 • Handel międzynarodowy i taryfy celne (w tym kwestie związane z WTO)
 • Inwestycje publiczne
 • Polityka dotycząca konkurencji i pomocy państwa
 • Polityka gospodarcza i pieniężna
 • Polityka na rzecz MŚP i przedsiębiorczość
 • Polityka podatkowa
 • Polityka przemysłowa i Przemysł 4.0
 • Rynek wewnętrzny i jednolity rynek cyfrowy
 • Usługi publiczne
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie celami zrównoważonego rozwoju
 • Zarządzanie gospodarcze i europejski semestr

Sekretariat Komisji ECON odpowiada również za konkurs „Europejski Region Przedsiębiorczości”(ERP), w ramach którego nagradza się regiony UE mające najbardziej wiarygodną, przyszłościową i obiecującą wizję oraz nowatorską strategię polityki przedsiębiorczości.

Komisja ECON jest również odpowiedzialna za sieć regionalnych centrów ds. oceny wdrożenia polityki UE (RegHub)​. RegHub to platforma, która umożliwia podmiotom lokalnym i regionalnym udział w konsultacjach mających na celu zebranie ich doświadczeń na temat wdrażania polityki UE.

Komisja ECON zarządza platformą na rzecz sieci szerokopasmowych, która jest wspólną inicjatywą Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) i Komisji Europejskiej mającą na celu pomoc w rozpowszechnianiu sieci szerokopasmowych wysokich prędkości we wszystkich regionach Europy.

Komisja ECON odgrywa również wiodącą i koordynującą rolę w kontaktach KR-u z grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)​, które obejmują wiele różnorodnych działań i dziedzin polityki.

Ponadto za pomocą ankiet, badań i analiz sekretariat Komisji ECON pomaga swym członkom w monitorowaniu obecnych tendencji w europejskich miastach i regionach oraz w określaniu dobrych praktyk.​


Wybierz inną komisję KR-u: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

Head of Unit: Marie-Claire Neill-Cowper

Deputy Head of Unit: Robert Rönström, in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition and State Aid Policy

Assistant to the HoU: Maria Smyth

Administrators:

 • ​Nils Brunelet, in charge of Local/Regional Finance and Investment, RRF, Economic Governance, Economic and Monetary Policy, relations with the EIB
 • Effrosyni Kossyvaki, in charge of Public procurement, Trade, Brexit, Competition Policy and State Aid Policy
 • Marek Bobis, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Claudia Moser, in charge of Industrial Policy, Economic and Monetary Policy, Taxation Policy
 • Rafael Mondelaers, in charge of RegHub and Single Market​
 • Audrey Parizel , in charge of sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Anke Schuster, in charge of Digital Single Market, Broadband Platform
 • Marine Siva, in charge of Sustainable Development Goals Governance, Economic Governance and European Semester, CoR Barometer, ECON bulletins
 • Rainer Steffens, in charge of RegHub
 • Piotr Zajączkowski, in charge of SME Policy and Entrepreneurship, EER scheme and Internal Market

Assistants:

 • ​Andreea Linul, general support to ECON Commission
 • Teresa Geyer , general support to RegHub​
​To contact the ECON team, please use the Contact form

Podobne informacje