Komisja Polityki Gospodarczej (ECON)  

Kompetencje Komisji Polityki Gospodarczej obejmują następujące dziedziny:

polityka przemysłowa

polityka wobec MŚP

polityka gospodarcza i pieniężna

zarządzanie gospodarcze, europejski semestr

rynek wewnętrzny

handel międzynarodowy i taryfy celne

polityka dotycząca zamówień publicznych, konkurencji i pomocy państwa

Platforma Monitorowania Strategii „Europa 2020” i Europejskie Regiony Przedsiębiorczości (ERP) pomagają członkom Komisji ECON śledzić obecne tendencje i wyzwania oraz rozpoznawać dobre praktyki.

Wielostronna platforma wysokiego szczebla ds. celów zrównoważonego rozwoju wspiera Komisję Europejską i doradza jej w sprawie wdrażania celów zrównoważonego rozwoju. Umożliwia KR-owi osiąganie porozumienia z wszystkimi pozostałymi zainteresowanymi stronami i formułowanie zaleceń na rzecz zrównoważonej UE. Komisja ECON koordynuje wkład KR-u w tym względzie.

Select other CoR commission: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:

 • Robert Ronstrom, in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Rafael Mondelaers, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/Administrative Burden reduction
 • Piotr Zajaczkowski, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/Administrative Burden reduction, EER
 • John Bennett, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/Administrative Burden reduction, EER
 • Andrea Forti, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform
 • Nils Brunelet, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Relationship with EIB, membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Claudia Moser, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Financial and Capital markets, Taxation, Financial services, Capital Market Union
 • Audrey Parizel, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform
 • Effrosyni Kossyvaki (END), in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Rainer Steffens (END), in charge of Horizontal Activites

Assistants:

 • Rosa Maria Perez Romero (interim), in charge of the general support to ECON work
 • Vacant, in charge of the general support to Europe 2020/European Semester

  Related Information
  Links