Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER)  

W zakres kompetencji Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) wchodzą następujące dziedziny:

spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

fundusze strukturalne i planowanie przestrzenne

polityka miejska i mieszkalnictwo

transport i transeuropejskie sieci transportowe

makroregiony, współpraca terytorialna, statystyki regionalne i wskaźniki regionalne

roczny budżet UE, wieloletnie ramy finansowe oraz finanse lokalne i regionalne

Sekretariat Komisji COTER jest również odpowiedzialny za oficjalny unijny rejestr EUWT i za zarządzanie platformą EUWT skupiającą politycznych i technicznych przedstawicieli wszystkich już istniejących i dopiero tworzonych EUWT.

Ponadto Komisja COTER zajmuje się ocenami oddziaływania terytorialnego przeprowadzanymi w KR-ze. Oceny te zapewniają sprawozdawcom KR-u analizę potencjalnego wpływu terytorialnego wniosków legislacyjnych UE.

Do zadań Komisji COTER należy też zarządzanie wspólnymi działaniami KR-u i OECD – w obszarach takich jak jakość inwestycji publicznych, decentralizacja czy rozwój regionalny oraz rozwój obszarów miejskich i wiejskich. Głównym celem tej współpracy jest wzmocnienie dialogu politycznego między OECD a samorządami lokalnymi i regionalnymi UE oraz ostatecznie ulepszenie polityki publicznej wspierającej gospodarczy i społeczny dobrostan.

Select other CoR commission: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Marie-Claire Neill-Cowper

Assistant to the HoU: Maria Smyth

Administrators:

 • Florian Achleitner, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Road Transport, Rail Transport, Inland Waterways, Aviation
 • Marek Bobis, in charge of ESIF, Cross-border Cooperation - Multi-Annual Financial Framework, EFSI, Annual EU Budget
 • Igor Caldeira, in charge of TIA: Coordination of CoR Territorial Impact Assessments, – Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation, Cross-border cooperation, EGTC, Management of the EGTC Platform
 • Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, Territorial Cooperation
 • Delphine Langlois, in charge of Multi-Annual Financial Framework, EFSI, Annual EU Budget, Local and Regional finances, ESIF, Macro Regions
 • Gustavo López Cutillas, in charge of ESIF, Urban Policy, Housing, Spatial Planning, OECD Relations, Maritime Transport, Ports
 • Gordon Modro, in charge of ESIF, Urban Policy – General Transport Policy, Urban Policy and Urban Mobility
 • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Road Transport, Rail Transport, Inland Waterways, Aviation, Membership of the group of Communicators (GOC))


Assistants:

 • Lucia Bertola, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
 • Georgia Evmorfopoulou, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
 • Luciana Pérez Catán Flores, in charge of management of EGTC register, General support to EGTC platform and TIA activities General Support to COTER Secretariat​
Podobne informacje
Links