Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

W zakres kompetencji Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) wchodzą następujące dziedziny:

spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

fundusze strukturalne i planowanie przestrzenne

polityka miejska i mieszkalnictwo

transport i transeuropejskie sieci transportowe

makroregiony, współpraca terytorialna, statystyki regionalne i wskaźniki regionalne

roczny budżet UE, wieloletnie ramy finansowe oraz finanse lokalne i regionalne

Sekretariat Komisji COTER jest również odpowiedzialny za oficjalny unijny rejestr EUWT i za zarządzanie platformą EUWT skupiającą politycznych i technicznych przedstawicieli wszystkich już istniejących i dopiero tworzonych EUWT.

Ponadto Komisja COTER zajmuje się ocenami oddziaływania terytorialnego przeprowadzanymi w KR-ze. Oceny te zapewniają sprawozdawcom KR-u analizę potencjalnego wpływu terytorialnego wniosków legislacyjnych UE.

Do zadań Komisji COTER należy też zarządzanie wspólnymi działaniami KR-u i OECD – w obszarach takich jak jakość inwestycji publicznych, decentralizacja czy rozwój regionalny oraz rozwój obszarów miejskich i wiejskich. Głównym celem tej współpracy jest wzmocnienie dialogu politycznego między OECD a samorządami lokalnymi i regionalnymi UE oraz ostatecznie ulepszenie polityki publicznej wspierającej gospodarczy i społeczny dobrostan.

Wybierz inną komisję KR-u: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

Head of Unit: Marie-Claire Neill-Cowper

Assistant to the HoU: Maria Smyth

Administrators:

  • Florian Achleitner, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Road Transport, Rail Transport, Inland Waterways, Aviation
  • Marek Bobis, in charge of Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, EFSI, ESIF
  • Igor Caldeira, in charge of TIA: Coordination of CoR Territorial Impact Assessments, Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation
  • Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, European Territorial Cooperation
  • Delphine Langlois, in charge of Macro Regions, Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, EFSI, ESIF
  • Gustavo López Cutillas, in charge of ESIF, Urban Policy, Housing, Spatial Planning, OECD Relations, Maritime Transport, Ports
  • Gordon Modro, in charge of Cohesion Policy, ESIF, Urban Policy
  • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Road Transport, Rail Transport, Inland Waterways, Aviation


Assistants:

  • Lucia Bertola, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
  • Rui Cordeiro da Silva​​, in charge of management of EGTC register, General support to ​EGTC platform and TIA activities, General Support to COTER Secretariat, General support to COTER Commission and BUDG Working Group
To contact the COTER team, please use the Contact form (subject 'Territorial cohesion policy and EU budget')

Podobne informacje
Links