Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

W zakres kompetencji Komisji CIVEX wchodzą następujące dziedziny:

przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości;

polityka imigracyjna, azylowa i wizowa;

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej;

aktywność obywatelska;

decentralizacja;

sprawy konstytucyjne;

zarządzanie, lepsze stanowienie prawa, pomocniczość i proporcjonalność;

stosunki zewnętrzne, w tym zewnętrzna współpraca administracyjna i budowanie zdolności;

traktaty i negocjacje międzynarodowe, terroryzm i kontrole graniczne;

polityka sąsiedztwa (w tym Partnerstwo Wschodnie i współpraca eurośródziemnomorska), zdecentralizowana współpraca na rzecz rozwoju i kwestie rozszerzenia UE.

Wybierz inną komisję KR-u: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

EU Who is Who

CoR organigramme