Komisja ENVE 

Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii 

ENVE logo
© Mopic / Shutterstock.com

Do kompetencji Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) należy koordynacja prac Komitetu Regionów w dziedzinach związanych z Europejskim Zielonym Ładem, które obejmują środowisko, różnorodność biologiczną, gospodarkę o obiegu zamkniętym, zerowy poziom zanieczyszczeń, zmianę klimatu, politykę energetyczną i politykę kosmiczną. Zakres odpowiedzialności Komisji ENVE obejmuje również grupę roboczą „Zielony ład w terenie” oraz inne sieci i platformy, takie jak krajowi ambasadorzy Porozumienia Burmistrzów, ambasadorzy Paktu na rzecz Klimatu KR-u oraz platforma zainteresowanych stron na rzecz eliminacji zanieczyszczeń. Na szczeblu globalnym Komisja odgrywa wiodącą rolę w kontekście zaangażowania KR-u w konferencje ONZ na temat zmiany klimatu i różnorodności biologicznej.

Wybierz inną komisję KR-u:
Treść

O Komisji ENVE

Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) jest odpowiedzialna za przygotowanie i zapewnienie niezbędnych zasobów i instrumentów, aby Komitet mógł w pełni odgrywać swoją rolę doradczą w procesie legislacyjnym i politycznym UE.

Komisja ENVE wspiera przygotowanie politycznych przesłań KR-u w dziedzinach związanych z Europejskim Zielonym Ładem, takich jak: 

 • zmiana klimatu
 • energia
 • polityka kosmiczna Unii Europejskiej
 • różnorodność biologiczna
 • gospodarka o obiegu zamkniętym
 • zero zanieczyszczeń

Zespół pomaga członkiniom i członkom w sporządzaniu opinii Komisji ENVE i wspiera proces polityczny w ramach Prezydium i sesji plenarnych oraz jest odpowiedzialny za wspieranie działań następczych i działań związanych z oceną skutków. Odpowiada za organizację posiedzeń komisji i wydarzeń wyjazdowych w odpowiednich obszarach polityki.

Działania

Grupa robocza „Zielony Ład w terenie”

Komisja ENVE koordynuje również prace grupy roboczej „Zielony ład w terenie””. Ta nowa inicjatywa Europejskiego Komitetu Regionów obejmująca różne komisje ma na celu zapewnienie miastom i regionom miejsca w centrum działań związanych z Europejskim Zielonym Ładem oraz zadbanie, by zarówno unijna strategia zrównoważonego wzrostu, jak i plany odbudowy po pandemii COVID-19 przełożyły się na bezpośrednie finansowanie dla miast i regionów oraz konkretne projekty dla każdego terytorium. Komisja ENVE uczestniczy również w powiązanej kampanii „Zielony Ład w terenie”.

Grupa zadaniowa 3

Komisja ENVE odpowiada za koordynację grupy zadaniowej 3, która wspiera grupę roboczą „Zielony Ład w terenie”. Głównym celem grupy zadaniowej 3 jest zapewnienie narzędzia koordynacji między wszystkimi komisjami, grupami politycznymi i służbami komunikacyjnymi. Dzięki temu gwarantuje ona spójność prac legislacyjnych KR-u w zakresie Zielonego Ładu i sprawne informowanie na ten temat.

Inne sieci i platformy

Komisja ENVE koordynuje również prace związane z Porozumieniem Burmistrzów, inicjatywą włączającą władze lokalne i regionalne w działania na rzecz lepszej polityki w zakresie klimatu i energii.

Komisja ENVE angażuje się w Europejski Pakt na rzecz Klimatu, którego celem jest umożliwienie obywatelom kształtowania bardziej ekologicznej Europy. Członkinie i członkowie KR-u biorą udział w tej inicjatywie jako ambasadorzy Paktu na rzecz Klimatu. W ramach projektu wsparcia KR-u dla Paktu na rzecz Klimatu („CoR 4 Climate Pact”) Komitet wspiera ambasadorów Paktu na rzecz Klimatu z ramienia KR-u w organizowaniu lokalnych wydarzeń klimatycznych w celu zwiększenia świadomości obywateli i przyspieszenia lokalnych działań w dziedzinie klimatu.

Komisja ENVE odpowiada za współzarządzanie wraz z Komisją Europejską platformą zainteresowanych stron na rzecz eliminacji zanieczyszczeń. Platforma została utworzona, aby pomóc w osiągnięciu zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń w ramach dialogu z podmiotami z różnych społeczności i obszarów wiedzy fachowej, w tym z władzami lokalnymi i regionalnymi.

Zaangażowanie Komisji ENVE na szczeblu globalnym

Na szczeblu globalnym Komisja ENVE odgrywa wiodącą rolę w kontekście zaangażowania KR-u w konferencje ONZ na temat zmiany klimatu i różnorodności biologicznej. Odpowiada za koordynację działań delegacji KR-u na COP UNFCCC, tak jak miało to miejsce w przypadku COP26 w Glasgow w 2021 r.  Ponadto Komisja ENVE koordynuje wkład KR-u w konferencje ONZ na temat różnorodności biologicznej (CBD COP). W tym kontekście współopracowana przez KR deklaracja z Edynburga w sprawie globalnych ram różnorodności biologicznej na okres po 2020 roku jest jednym z najnowszych osiągnięć KR-u, które uwypukla znaczenie wielopoziomowego sprawowania rządów na szczeblu globalnym.

Najnowsze wiadomości

Posiedzenia

Następne posiedzenia

Poprzednie posiedzenia

Opinie

Przyjęte opinie

Obecnie omawiane opinie

Badania

 • Local and regional authorities in the governance of the energy union

  Data publikacji: 06/09/2023Tematyka:EU energy policy, Green DealAutor:Mariya Gancheva, Panagiota Pavlou, Laura Vona, Berkay Akbaba, Laurine Tertre, Isa Vroom (Milieu Consulting SRL)
 • The impact of EU climate and energy initiatives on cities climate transition

  Data publikacji: 28/04/2023Tematyka:Climate change policy, Energy efficiency, Green DealAutor:Michela Gasperini, Per Lundberg, Agnieszka Markowska, Isa Vroom
 • Climate adaptation:Measuring performance, defining targets and ensuring sustainability

  Data publikacji: 06/12/2022Tematyka:Climate change policy, Green DealAutor:Mariya Gancheva, Per Lundberg, Isa Vroom (Milieu Consulting)
 • European Green Deal Handbook

  Data publikacji: 19/09/2022Tematyka:Green DealAutor:Erik Gløersen, Marcela Mäder Furtado (Spatial Foresight), Helene Gorny, Arndt Münch (ÖIR) and Michele Alessandrini, Carlo Bettini (t33)
 • Renovation Wave: guidance for local and regional implementation

  Data publikacji: 26/04/2022Tematyka:Green Deal, Energy efficiency, EU energy policyAutor:Arndt Münch, Manon Badouix, Bernd Schuh (ÖIR), Sabine Zillmer (Spatial Foresight)
 • Equal opportunities and responsibilities in the implementation of the European Green Deal

  Data publikacji: 13/01/2022Tematyka:Green Deal, EqualityAutor:Haris Martinos, Herta Tödtling-Schönhofer and Paul Jeffrey (Metis GmbH)
 • Financing the Green Deal: a toolbox for the implementation of the Green Deal

  Data publikacji: 10/05/2021Tematyka:Environment policy, Climate change policy, Green DealAutor:Mariya Gancheva, Oskar Gustafsson, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Territorial Impact Assessment on EU Climate Targets (ex-ante, February 2021)

  Data publikacji: 31/03/2021Tematyka:Climate change policyAutor:Igor Caldeira, Cristina Socias Monserrat (CoR), Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Roland Gaugitsch (ÖIR GmbH)
 • Renovation Wave Study

  Data publikacji: 03/02/2021Tematyka:Green Deal, Energy efficiency, Renewable energy, EU energy policy, Environment policy, Climate change policyAutor:Tugce Tugran, Zuzana Lukacova, Veronique Bruggeman, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Is the Green Deal fit for combating climate change in EU regions and cities

  Data publikacji: 15/12/2020Tematyka:Climate change policy, Energy efficiency, Green Deal, Renewable energyAutor:Tugce Tugran, Alicia McNeill, Matthew Jones, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • The Local and Regional Dimension in the New Circular Economy Action Plan

  Data publikacji: 06/10/2020Tematyka:Circular economyAutor:Camille Borett, Guillermo Gea, Lucille Labayle, Tugce Tugran, Tony Zamparutti (Milieu Consulting SRL)
 • Boosting the Capacity of LRAs to implement the Green Deal: a toolbox for the climate pact

  Data publikacji: 16/09/2020Tematyka:Climate change policy, Green DealAutor:Alicia McNeill, Tugce Tugran, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Adapting to climate change: Challenges and opportunities for the EU local and regional authorities

  Data publikacji: 16/09/2020Tematyka:Climate change policy, Multi-level governance and devolutionAutor:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Tugce Tugran and Camille Borrett (Milieu Consulting SRL)
 • Integrated water management and policy coherence in regions and cities

  Data publikacji: 27/03/2020Tematyka:Water policyAutor:Alicia McNeill and Tony Zamparutti (Milieu Consulting SPRL, Belgium).
 • Financing biodiversity action: opportunities and challenges for EU subnational governments

  Data publikacji: 19/03/2020Tematyka:BiodiversityAutor:Agnieszka Markowska, Lucille Labayle, Paola Banfi, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL, Belgium)
 • Towards sustainable neighbourhoods and small communities – Environmental policy below municipal level

  Data publikacji: 11/02/2020Tematyka:Environment policy, Multi-level governance and devolutionAutor:Marco Cuevas, Carlo Miani, Hugo Ruiz and Evelyn Clara Rosenberg (adelphi consult GmbH, Germany)
 • The role of local and regional authorities in National Energy and Climate Plans taking into account the recommendations by the European Commission

  Data publikacji: 27/09/2019Tematyka:Climate change policy, Energy efficiency, market and technologyAutor:Mariya Gancheva, Argyro Kepesidi and Sarah O’Brien
 • Financing climate action (part 2): cities and regions investing in energy

  Data publikacji: 19/09/2019Tematyka:Climate change policy, Energy efficiency, market and technologyAutor:Mariya Gancheva, Agnieszka Markowska and Sarah O’Brien (Milieu Consulting SPRL)
 • Contribution of EU local and regional authorities to a successful implementation of the EU Long Term Strategy

  Data publikacji: 15/04/2019Tematyka:Environment policyAutor:Mariya Gancheva, Guillermo Gea, Matthew Jones, Sarah O’Brien and Tugce Tugran (Milieu Ltd, Belgium).
 • Water Reuse – Legislative Framework in EU Regions

  Data publikacji: 24/10/2018Tematyka:Water policyAutor:Mariya Gancheva, Alicia McNeill and Melanie Muro (Milieu Ltd, Belgium).
 • Models of Local Energy Ownership and the Role of Local Energy Communities in Energy Transition in Europe

  Data publikacji: 25/09/2018Tematyka:Energy efficiency, market and technology, Energy Union and infrastructureAutor:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Nicola Crook and Catarina Monteiro (Milieu Ltd, Belgium)
 • Towards an 8th Environment Action Programme – Local and regional dimension

  Data publikacji: 31/07/2018Tematyka:Environment policyAutor:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Catarina Monteiro and Alessia Valentino (Milieu Ltd)
 • A European Strategy for plastics in the circular economy - Local and regional dimension

  Data publikacji: 14/06/2018Tematyka:Environment policy, Waste policyAutor:Marine Briard, Sarah O’ Brien and Florent Pelsy (Milieu Ltd, Belgium).
 • Contribution of EU local and regional authorities to the 14th meeting of the UN Convention on Biodiversity (CBD COP 14)

  Data publikacji: 30/05/2018Tematyka:BiodiversityAutor:Sandra Jen and Marta Ballesteros (Milieu Ltd, Belgium).
 • Effective multi-level environmental governance for a better implementation of EU environment legislation

  Data publikacji: 08/10/2017Tematyka:Environment policyAutor:Jennifer McGuinn, Lise Oulès, Harriet Bradley and Alicia McNeill (Milieu Ltd).
 • Financing climate action: opportunities and challenges for local and regional authorities

  Data publikacji: 14/09/2017Tematyka:Climate change policyAutor:Ludovica Rossi, Mariya Gancheva and Sarah O’Brien (Milieu Ltd)
 • EU Energy Market Policy: Local and Regional Experience

  Data publikacji: 24/01/2017Tematyka:Energy efficiency, market and technologyAutor:Maarten Afman and Sofia Cherif (CE Delft), Giorgia Rambelli and Stephan Sina (ICLEI), and and Christine Lucha (Ecologic Institute).
 • An overview of regions and cities with-in the global climate change process - a perspective for the future

  Data publikacji: 22/12/2016Tematyka:Climate change policyAutor:Giorgia Rambelli (ICLEI Europe), Lena Donat (Ecologic Institute) and Gilbert Ahamer & Klaus Radunsky (Federal Environment Agency Austria).
 • Regional and Local Adaptation in the EU since the Adoption of the EU Adaptation Strategy in 2013

  Data publikacji: 25/10/2016Tematyka:Climate change policyAutor:Evelyn Lukat, Jenny Tröltzsch, Giacomo Cazzola, Zoritza Kiresiewa, Daniel Blobel (Ecologic Institute), Alberto Terenzi, Julia Peleikis, Vasileios Latinos (ICLEI), Ray Purdy, Peter Hjerp (UCL).
 • Multi-level governance and partnership practices in development and implementation of Sustainable Energy Action Plans (SEAP)

  Data publikacji: 29/06/2016Tematyka:Energy efficiency, market and technologyAutor:Arne Riedel (Ecologic Institut) and Giorgia Rambelli (ICLEI), Alexander Storch (Umweltbundesamt Wien).
 • Local and Regional State of Play and Policy Recommendations Concerning Sustainable Heating and Cooling: Focusing on EU Level Policy

  Data publikacji: 16/06/2016Tematyka:Energy efficiency, market and technology, Renewable energyAutor:Christine Lucha and Andreas Prahl (Ecologic Institute), Bettina Kampman and Sofia Cherif (CE Delft), Carsten Rothballer (ICLEI), Alexander Storch (EEA Vienna).
 • The implementation of the Natura 2000, Habitats Directive 92/43/ECC and Birds Directive 79/409/ECC (Preparation for an ex-post territorial impact assessment)

  Data publikacji: 21/04/2015Tematyka:BiodiversityAutor:Ecologic Institute, UCL Centre for Law and the Environment
 • File Note on Circular Economy Package for the Territorial Impact Assessment Workshop

  Data publikacji: 07/09/2014Autor:Francesca Montevecchi (Institute for Managing Sustainability, Vienna University of Economics and Business) and Hubert Reisinger (Umweltbundesamt GmbH)
 • Multilevel-governance of our natural capital: the contribution of regional and local authorities to the EU Biodiversity Strategy 2020 and the Aichi Biodiversity Targets - Part B: Recommendations

  Data publikacji: 11/06/2014Autor:McKenna Davis and Holger Gerdes (Ecologic Institute) and Pamela Muehlmann (ICLEI)
 • Multilevel-governance of our natural capital: the contribution of regional and local authorities to the EU Biodiversity Strategy 2020 and the Aichi Biodiversity Targets - Part A: Analysis and case studies

  Data publikacji: 11/06/2014Autor:McKenna Davis and Holger Gerdes (Ecologic Institute) and Pamela Muehlmann (ICLEI)
 • - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”

  Data publikacji: 17/07/2013Autor:Vienna University of Economics and Business - Institute for Managing Sustainability (Zoran Rušnov, Umberto Pisano and Norma Schönherr)
  Dostępne języki (21)
  1. English(72,35 KB - PDF)Pobierz
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  2. български(194,85 KB - PDF)Pobierz
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  3. Čeština(174,86 KB - PDF)Pobierz
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  4. dansk(73,08 KB - PDF)Pobierz
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  5. Deutsch(72,89 KB - PDF)Pobierz
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  6. ελληνικά(220,84 KB - PDF)Pobierz
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  7. español(71,43 KB - PDF)Pobierz
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  8. eesti(71,94 KB - PDF)Pobierz
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  9. suomi(71,92 KB - PDF)Pobierz
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  10. français(74,02 KB - PDF)Pobierz
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  11. magyar(167,58 KB - PDF)Pobierz
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  12. italiano(74,4 KB - PDF)Pobierz
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  13. lietuvių(173,86 KB - PDF)Pobierz
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  14. latviešu(180,03 KB - PDF)Pobierz
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  15. Malti(152,38 KB - PDF)Pobierz
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  16. Nederlands(71,62 KB - PDF)Pobierz
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  17. português(123,55 KB - PDF)Pobierz
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  18. română(145,21 KB - PDF)Pobierz
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  19. slovenčina(173,6 KB - PDF)Pobierz
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  20. slovenščina(164,64 KB - PDF)Pobierz
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  21. svenska(72,8 KB - PDF)Pobierz
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  Inne języki nie są dostępne? Tu wyjaśniamy dlaczego.
 • - Summary of a Survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A Digital Agenda for Europe" - Executive Summary

  Data publikacji: 01/06/2013Autor:Vienna University of Economics and Business, Research Institute for Managing Sustainability (RIMAS) (Zoran Rušnov and Norma Schönherr)
 • Ambitious waste targets and local and regional waste management

  Data publikacji: 31/05/2013Autor:Ecologic Institute (Albrecht Gradmann), Umweltbundesamt Österreich (Thomas Weissenbach (main author) and Hubert Reisinger) and RIMAS (Francesca Montevecchi)
 • Adaptation to Climate Change

  Data publikacji: 09/04/2011Autor:Ecologic Institute, Berlin/Vienna
  Dostępne języki (1)
  1. français(1,74 MB - PDF)Pobierz
   Adaptation to Climate Change
  Inne języki nie są dostępne? Tu wyjaśniamy dlaczego.

Skład

 • portrait of Rafał Kazimierz TRZASKOWSKIRafał Kazimierz TRZASKOWSKIPrzewodnicząca(-y)@trzaskowski_
 • portrait of Kata TÜTTŐKata TÜTTŐPierwsza(-y) wiceprzewodnicząca(-y)
 • portrait of Andries GRYFFROYAndries GRYFFROYDruga(-i) wiceprzewodnicząca(-y)

​Secretariat​​

Head of Unit: Andrea BODOVA

Assistant to the Head of Unit and general support to ENVE work, support to GDGL working group and Task Force 3: Livia VADUVA

B2.1 Sector Environment (ENVE):

 • José FONSECA LAVADO, Head of sector, Environment Team coordination; CBD COPs, Zero Pollution Stakeholder Platform, global SDGs coordination, CoR4Green Deal
 • Stefano PANOZZO, in charge of Zero pollution, Chemicals, Air, EAP, LIFE
 • Kyriakos GIALOGLOU, in charge of Circular Economy and waste, link between ENVIRO and CLIMA files
 • Marta MANSANET CANOVAS, in charge of Biodiversity, Water, CBD COPs, platforms and awards, Members+, Green City Accord, global SDGs, GDGL Handbook (biodiversity), CoR4Green Deal
 • Jean TANTI, general support to the Environment sector, GDGL campaign, Zero Pollution Stakeholder Platform, Members+, communication activities, networks and events

B2.2 Sector Climate, Energy and Green Deal (CLIMA):

 • Alessandra ANTONINI, Head of sector, in charge of Climate, Energy, Task Force 3, Green Deal coordination, UNFCCC COPs coordination, Green Deal Going Local working group, GDGL campaign
 • Teresa GARCIA PEREZ, in charge of UNFCCC COP, Green Deal policy, Climate change adaptation
 • Giustino PICCOLO, in charge of Climate mitigation, cooperation with networks of LRAs, Green Deal Going Local Working Group, Task Force 3 , Covenant of Mayors, Green Deal financing
 • Pedro Raul Narro Sanchez, in charge of Energy Policy, Multilevel Energy and Climate Dialogues, Space policy, GDGL campaign​
 • Claudia LOLLO, general support to Climate, Energy and Green Deal sector​
 • Yasmine COLLIER, UNFCCC COP28, support to climate and energy team, general support to ENVE

Multimedia

CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership

 

Więcej filmów wideo

 • CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership
  CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership
 • Protecting biodiversity in the city of Budapest - Kata Tüttő
  Protecting biodiversity in the city of Budapest - Kata Tüttő
 • Clean urban mobility - Make public transport more effective
  Clean urban mobility - Make public transport more effective
 • The Ukrainian Crisis Shows the High Price we Pay for our Energy Dependence
  The Ukrainian Crisis Shows the High Price we Pay for our Energy Dependence
 • CoR Member Andries Gryffroy adresses the COP26 Plenary on behalf of the Local Governments and Municipal Authorities Constituency
  CoR Member Andries Gryffroy adresses the COP26 Plenary on behalf of the Local Governments and Municipal Authorities Constituency
 • Gabrovo: a model in energy efficiency - Tanya Hristova - European Committee of the Regions
  Gabrovo: a model in energy efficiency - Tanya Hristova - European Committee of the Regions
 • Leading the Energy Transition in France - Isabelle Boudineau - European Committee of the Regions
  Leading the Energy Transition in France - Isabelle Boudineau - European Committee of the Regions
 • Energy efficiency - Regions & Cities make the Renovation Wave a reality
  Energy efficiency - Regions & Cities make the Renovation Wave a reality

Liveblog

CoR Green Deal Going Local webpages

CoR at global fora

EU Regions Week

EU Green Week

EU Sustainable Energy Week

European Week of Waste reduction

Green City Accord

Kontakt

Udostępnij:
 
Back to top