Komisja Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury (SEDEC)  

​​​​​​​​​

Komisja SEDEC ma bardzo szeroki zakres kompetencji, obejmujący wiele dziedzin polityki, w tym:

politykę zatrudnienia, politykę społeczną i ochronę socjalną

mobilność i równość szans

kształcenie i szkolenie

badania naukowe i innowacje

agendę cyfrową, społeczeństwo informacyjne UE

transeuropejską sieć ICT

przemysł audiowizualny i technologie mediów

młodzież i sport

wielojęzyczność i popularyzowanie języków mniejszości, kulturę i różnorodność kulturową

Ponadto Komisja SEDEC zarządza platformą wymiany wiedzy , która jest rodzajem współpracy między Europejskim Komitetem Regionów (KR-em) a Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Badań Naukowych i Innowacji (DG RTD). Zadaniem platformy jest przedstawianie nowych rozwiązań badawczo-rozwojowych, innowacyjnych produktów oraz najlepszych praktyk na seminariach w Brukseli, podczas wydarzeń partnerskich w regionach oraz podczas prezentacji organizowanych w ramach rocznego planu działania platformy wymiany wiedzy.

Co więcej, z okazji Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego (EYCH 2018) Komisja SEDEC będzie podkreślać zasadniczą rolę władz lokalnych i regionalnych w zarządzaniu europejskim dziedzictwem kulturowym, jego promowaniu, ochronie i zachowaniu.

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego jest jedyną w swoim rodzaju okazją do zaangażowania obywateli, w szczególności dzieci i młodzieży, w wydarzenia i projekty podkreślające europejskie dziedzictwo kulturowe i wartości.

Select other CoR commission: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

​Head of Unit: Kyriakos Tsirimiagos

Assitant to the HoU: David Freixas Montplet

Administrators:

 • Svetlozar Andreev, in charge of Innovation, RTD and Smart Specialization
 • Daniele Berno, in charge of Horizontal policies and studies
 • Doru-lulian Hobjila, in charge of Education, Culture, Youth, Sport and Multilingualism
 • Maria Lozano Uriz, in charge of Digital Single Market and Smart Specialization Strategies
 • Pauliina Makarainen, in charge of Education, Culture, Youth, Sport and Multilingualism – Audio-visual and Media Related Technologies membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Georgios Petras, in charge of Employment and Social policy
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market
 • Valeria Satta (END), in charge of KEP, Innovation, RTD and Smart Specialization
 • Rita Soares (END), in charge of Employment and Social policy
 • Esther Wirth, in charge of KEP, Innovation, RTD and Smart Specialization
 • Jens Zvirgzdgrauds, in charge of Education and Social policy


Assistants:

To contact the SEDEC team, please use the Contact form (subject 'Social policy, education, employment, research and culture')

Podobne informacje
Links