Komisja Zasobów Naturalnych (NAT)  

W zakres kompetencji Komisji Zasobów Naturalnych wchodzą następujące dziedziny:

wspólna polityka rolna (WPR) i rozwój obszarów wiejskich

leśnictwo, produkcja żywności

zdrowie publiczne

ochrona konsumentów

wspólna polityka rybołówstwa

gospodarka morska

ochrona ludności

turystyka

Wybierz inną komisję KR-u: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Christof Kienel

Assistant to the HoU: Yuliya Sotirova, in charge of the general support to NAT work, Fisheries, and Maritime Policy

Administrators:

  • Anja Kosjek, in charge of Food production, Consumer Protection and Forestry
  • Hélène Moraut, in charge of Common Agriculture Policy and Rural Development
  • Dimo Stoyanov, in charge of Fisheries, Maritime Policy and Civil Protection
  • Dorota Tomalak, in charge of Public Health and Tourism
  • Sirle Mere, in charge of Associations and Civil Protection

Assistants:

  • Alexandra Kranixfeld, in charge of the general support to NAT work, Food Production, Consumer Protection, Public Health, Tourism
  • Susanna Sjöström, in charge of the general support to NAT work, Common Agricultural Policy, Rural Development and Forestry
  •  Luca Venosta, in charge of Associations and Civil Protection


To contact the NAT team, please use the Contact form (subject 'Natural Resources')