Komisja Polityki Gospodarczej (ECON)  
​ ​

Kompetencje Komisji Polityki Gospodarczej obejmują następujące dziedziny:

 • polityka przemysłowa
 • polityka wobec MŚP
 • polityka gospodarcza i pieniężna
 • zarządzanie gospodarcze, europejski semestr
 • rynek wewnętrzny
 • handel międzynarodowy i taryfy celne
 • polityka dotycząca zamówień publicznych, konkurencji i pomocy państwa

Ankiety, badania i analizy Komisji ECON i Europejskie Regiony Przedsiębiorczości (ERP) pomagają członkom Komisji ECON śledzić obecne tendencje i wyzwania oraz rozpoznawać dobre praktyki.

Wielostronna platforma wysokiego szczebla ds. celów zrównoważonego rozwoju wspiera Komisję Europejską i doradza jej w sprawie wdrażania celów zrównoważonego rozwoju. Umożliwia KR-owi osiąganie porozumienia z wszystkimi pozostałymi zainteresowanymi stronami i formułowanie zaleceń na rzecz zrównoważonej UE. Komisja ECON koordynuje wkład KR-u w tym względzie.


Wybierz inną komisję KR-u: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:

 • John Bennett, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER
 • Nils Brunelet, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Relationship with E​IB, membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Andrea Forti, Deputy Head of Unit, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform
 • Effrosyni Kossyvaki (END), in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Maria Lozano Uriz (END), in charge of Digital Single Market, Digital Agenda, ICT Networks and Information Society and Smart specialisation strategies, Broadband platform
 • Claudia Moser (END), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Financial and Capital markets, Taxation, Financial services, Capital Market Union
 • Rafael Mondelaers, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction
 • Audrey Parizel​, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform, sustainable development goals (SDGs)
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, ICT Networks and Information Society
 • Robert Rönström, in charge of International Trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
 • Rainer Steffens (END), in charge of Horizontal Activites
 • Piotr Zajączkowski, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER

Assistants:

To contact the ECON team, please use the Contact form (subject 'Economic Policy')

Podobne informacje
Links