Komisja Polityki Gospodarczej (ECON)  

​​​​​​​​​​​​​

Kompetencje Komisji Polityki Gospodarczej obejmują następujące dziedziny:

polityka przemysłowa

polityka wobec MŚP

polityka gospodarcza i pieniężna

zarządzanie gospodarcze, europejski semestr

rynek wewnętrzny

handel międzynarodowy i taryfy celne

polityka dotycząca zamówień publicznych, konkurencji i pomocy państwa

Platforma Monitorowania Strategii „Europa 2020” i Europejskie Regiony Przedsiębiorczości (ERP) pomagają członkom Komisji ECON śledzić obecne tendencje i wyzwania oraz rozpoznawać dobre praktyki.

Wielostronna platforma wysokiego szczebla ds. celów zrównoważonego rozwoju wspiera Komisję Europejską i doradza jej w sprawie wdrażania celów zrównoważonego rozwoju. Umożliwia KR-owi osiąganie porozumienia z wszystkimi pozostałymi zainteresowanymi stronami i formułowanie zaleceń na rzecz zrównoważonej UE. Komisja ECON koordynuje wkład KR-u w tym względzie.

Select other CoR commission: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

Assitant to the HoU: Cécile Eclache

Webmaster: Brigitte Gendebien

Administrators:

  • John Bennett, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER
  • Nils Brunelet, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Relationship with EIB, membership of the Group of Communicators (GOC)
  • Andrea Forti, Deputy Head of Unit, in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform
  • Effrosyni Kossyvaki (END), in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
  • Claudia Moser (END), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Financial and Capital markets, Taxation, Financial services, Capital Market Union
  • Rafael Mondelaers, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction
  • Robert Rönström, in charge of International trade and Tariffs, Competition Policy, State Aid, Public procurement, Company Law
  • Marine Siva (replacing Audrey Parizel until end of 2019), in charge of European Semester, Economic governance, Europe 2020, EMU, Stability and Growth Pact, Europe 2020/European Semester Monitoring Platform, sustainable development goals (SDGs)
  • Rainer Steffens (END), in charge of Horizontal Activites
  • Piotr Zajączkowski, in charge of Internal Market, Industrial Policy, Sharing Economy, SME Policy, Business Environment/ Administrative Burden reduction, EER

Assistants:

To contact the ECON team, please use the Contact form (subject 'Economic Policy')

Podobne informacje
Links