Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

W zakres kompetencji Komisji CIVEX wchodzą następujące dziedziny:

przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości;

polityka imigracyjna, azylowa i wizowa;

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej;

aktywność obywatelska;

decentralizacja;

sprawy konstytucyjne;

zarządzanie, lepsze stanowienie prawa, pomocniczość i proporcjonalność;

stosunki zewnętrzne, w tym zewnętrzna współpraca administracyjna i budowanie zdolności;

traktaty i negocjacje międzynarodowe, terroryzm i kontrole graniczne;

polityka sąsiedztwa (w tym Partnerstwo Wschodnie i współpraca eurośródziemnomorska), zdecentralizowana współpraca na rzecz rozwoju i kwestie rozszerzenia UE.

Select other CoR commission: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

Head of Unit: Silke Tönshoff

Assistant to the HoU: Fernanda Rondao Brito

Webmaster:  Piotr Grzebielec  in charge of WG Western Balkans

Administrators:

 • Katerina STAMATI, Coordinator Constitutional Affairs and in charge of migration and election observation
 • Monika WEYMANN, in charge of EU citizenship, better regulation and governance
 • Oskar WHYTE,  in charge of better regulation and subsidiarity
 • Kristina CHARRAD, in charge of subsidiarity and migration
 • Paulo ROCHA TRINDADE, in charge of migration, fundamental rights and future of the EU treaties
 • Milica NEACSU, Coordinator External Relations – East and in charge of CORLEAP, Eastern Partnership and JCC FYROM
 • Gudrun NIEDORF, Coordinator External Relations – South and in charge of ARLEM, Euromed and Division of powers
 • Tatiana DIMITROVA, in charge of ARLEM, Euromed and decentralised cooperation for development
 • Darja GONTSAROVA, in charge of Task Force Ukraine, Eastern Partnership and CORLEAP
 • Alfonso ALCOLEA MARTINEZ, in charge of decentralised cooperation for development including Libya and the European Portal for Decentralised Cooperation, JCC Montenegro
 • Victor TILEA, in charge of ARLEM, Euromed, WG Turkey and Division of Powers
 • Simona-Elena LIVIDEANU, in charge of security and fundamental rights

Assistants:

 • Efterpi KOUTSI, in charge of support to CIVEX commission meetings, opinions and amendments, plenary sessions, WG Turkey
 • Daniel FERNANDEZ BUCKLEY, in charge of support to CIVEX commission meetings, subsidiarity, REFIT and to multilevel governance
 • Viliam CIERNY, in charge of general support for CORLEAP, Task Force Ukraine, JCC Serbia, relations with the Congress
 • Andrea PARTOUNE, in charge of support to ARLEM, Euromed, Union for Mediterranean, decentralised cooperation, JCC FYROM
 • Luca VENOSTA, in charge of support to enlargement, decentralised cooperation including the Assises of Decentralised Cooperation, JCC Montenegro and ARLEM