Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

W zakres kompetencji Komisji CIVEX wchodzą następujące dziedziny:

przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości;

polityka imigracyjna, azylowa i wizowa;

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej;

aktywność obywatelska;

decentralizacja;

sprawy konstytucyjne;

zarządzanie, lepsze stanowienie prawa, pomocniczość i proporcjonalność;

stosunki zewnętrzne, w tym zewnętrzna współpraca administracyjna i budowanie zdolności;

traktaty i negocjacje międzynarodowe, terroryzm i kontrole graniczne;

polityka sąsiedztwa (w tym Partnerstwo Wschodnie i współpraca eurośródziemnomorska), zdecentralizowana współpraca na rzecz rozwoju i kwestie rozszerzenia UE.

Select other CoR commission: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

Head of Unit: Silke Tönshoff

Assistant to the HoU: Fernanda Rondao Brito in  charge of support to JCC North Macedonia

Webmaster:  Piotr Grzebielec  in charge of support to Decentralised cooperation and Nicosia initiative

Administrators:

 • Victor Tilea, Head of Sector CONST, Coordinator Constitutional Affairs and in charge of Migration and Election observation
 • Hana Slepickova, in charge of Migration and Future of the EU Treaties
 • Benedetta Pricolo, in charge of Subsidiarity and proportionality monitoring and Future of the EU
 • Galina Samaras, in charge of Subsidiarity and proportionality monitoring
 • <currently vacant>, in charge of Migration, Anti-Corruption, EU Citizenship and European Citizens Initiatives
 • Simona Livideanu, in charge of Security and Fundamental rights
 • Mario Grubisic, in charge of Subsidiarity and proportionality monitoring, Better regulation and public administration reform including work on REFIT
 • Milica Neacsu, Deputy Head of Unit and Head of Sector EAST, Coordinator External Relations – East and in charge of CORLEAP, Eastern Partnership and JCC North Macedonia
 • Petri Mirala, in charge of Enlargement, WG Western Balkans, JCC Serbia and Coordination with the Congress
 • Marinko Raos, in charge of Eastern Partnership and CORLEAP, JCC Montenegro and Disinformation
 • Gudrun Niedorf, Head of Sector SOUTH, Coordinator External Relations – South and in charge of ARLEM, Euromed and Division of powers
 • Marc Kiwitt, in charge of Decentralised cooperation for development and Nicosia initiative
 • Tatiana Dimitrova, in charge of ARLEM, Euromed and Decentralised cooperation for development
 • Santiago Mondragon, in charge of WG Turkey, Division of Powers, ARLEM

Assistants:

 • <currently vacant>, in charge of support to CIVEX commission meetings, opinions and amendments, plenary sessions, WG Turkey
 • Gaetano Bertozzi Avanzini, in charge of support to CIVEX secretariat, CIVEX commission meetings, opinions and amendments, plenary sessions, WG Western Balkans
 • Darja Gontsarova, in charge of Task Force Ukraine, Eastern Partnership and CORLEAP, JCC Montenegro
 • Viliam Cierny, in charge of general support for CORLEAP, Task Force Ukraine, JCC Serbia, relations with the Congress
 • Marcial Mendez Magan, in charge of support to ARLEM, Euromed, Webmaster ARLEM