Grupa robocza ds. Ukrainy 

​Prezydium KR-u powołało w kwietniu 2020 r. grupę roboczą ds. Ukrainy pod auspicjami Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP-u) jako kontynuację byłej grupy zadaniowej ds. Ukrainy utworzonej w 2015 r. Celem grupy roboczej jest udzielanie partnerom ukraińskim ukierunkowanego wsparcia politycznego i technicznego, aby pomóc im w dobrych rządach na wszystkich szczeblach, wzmocnieniu demokracji lokalnej oraz przyspieszeniu reformy decentralizacyjnej.

W związku z rosyjską inwazją wojskową na Ukrainę grupa podjęła się zadania politycznego, które polega na sformułowaniu odpowiedzi KR-u i wspieraniu ukraińskich partnerów w tych bardzo trudnych czasach.

KR solidarny z Ukrainą

Centrum informacyjne

Treść

Współpraca partnerska

Działalność grupy zadaniowej ds. Ukrainy wyrosła z biegiem lat z ogólnego doradztwa politycznego w sprawie konkretnych projektów, które skupiało się na budowaniu zdolności w celu wsparcia reformy administracji publicznej. W 2018 r. zrealizowano inicjatywę współpracy partnerskiej z wykorzystaniem programu U-LEAD. Pięć par partnerów pochodzących z UE i Ukrainy pracowało nad projektami w dziedzinie lokalnego rozwoju gospodarczego, turystyki, efektywności energetycznej, rozwoju obszarów wiejskich i zaangażowania obywateli. Na ostatnim spotkaniu podsumowującym 13 lutego 2019 r. w Brukseli zainteresowane strony stwierdziły, że osiągnięto cele etapu pilotażowego współpracy partnerskiej.

Kolejny etap współpracy partnerskiej nastąpił w 2022 r. w oparciu o inicjatywę antykorupcyjną Unii Europejskiej (EUACI) i jej koncepcję „Integrity Cities”. Miasta wymieniły się doświadczeniami w dziedzinie walki z korupcją i zwiększania przejrzystości lokalnej administracji publicznej.

Jaki jest skład grupy?

Grupa robocza, której przewodniczy Aleksandra Dulkiewicz (EPL/PL), składa się z 13 członkiń i członków KR-u. Spotykają się co najmniej dwa razy w roku. Zob. członkinie i członkowie grupy roboczej.

Najnowsze wiadomości

Multimedia

CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

 

Więcej filmów wideo

  • CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)
    CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

Kontakt

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie grupy roboczej KR-u ds. Ukrainy:
SupportUkraine@cor.europa.eu  Phone: +32 2282 2545
Udostępnij:
 
Back to top