Ocena oddziaływania terytorialnego  

Oceny oddziaływania terytorialnego mają zapewniać sprawozdawcom Komitetu Regionów (KR-u) analizę potencjalnego terytorialnego oddziaływania wniosków ustawodawczych UE.

Po przyjęciu w 2013 r. opinii „Ocena oddziaływania terytorialnego” Komitet zamierza promować oceny oddziaływania terytorialnego jako narzędzie ulepszające kształtowanie polityki UE tak, by uwzględniane było potencjalne oddziaływanie terytorialne strategii politycznych i wniosków ustawodawczych. Cel ten został dodatkowo wzmocniony za pomocą odnowionej strategii dotyczącej oceny oddziaływania terytorialnego z 2015 r .

Działaniami KR-u w zakresie oceny oddziaływania terytorialnego zarządza sekretariat Komisji COTER w ścisłej współpracy z sekretariatami innych komisji .

Dalsze informacje można uzyskać, pisząc na adres: territorial.impact@cor.europa.eu  

Share:
Podobne informacje
Reports