Podstawowe informacje o opinii 

Śródokresowy przegląd wieloletnich ram finansowych: perspektywa regionalna i lokalna

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 138/2023
Rapporteur: HABERMANN Thomas
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 24/05/2023
 
Udostępnij:
 
Back to top