Kraje objęte procesem rozszerzenia  

Komisja CIVEX w KR-ze odpowiada głównie za stanowisko instytucjonalne w sprawie polityki rozszerzenia UE. By rozpropagować dialog i współpracę między władzami lokalnymi i regionalnymi w UE i krajach objętych procesem rozszerzenia, a także wesprzeć je w dążeniu do UE, utworzono dwa rodzaje platform instytucjonalnych:

 • wspólne komitety konsultacyjne (WKK);
 • grupy robocze (GR).

Wspólne komitety konsultacyjne (WKK)

Deklaracja programowa

Wspólne komitety konsultacyjne zapewniają spójną i stabilną formę współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi kraju dążącego do przyłączenia się do UE. Działalność WKK przyczynia się między innymi do:

 • przygotowania przedstawicieli lokalnych i regionalnych do członkostwa UE
 • oszacowania wpływu polityki UE z perspektywy lokalnej i regionalnej
 • bezpośredniego dwustronnego przepływu informacji w sprawie rozwoju sytuacji politycznej w krajach i UE
 • monitorowania negocjacji ze szczególnym uwzględnieniem obszarów szczególnie istotnych dla władz lokalnych i regionalnych

W jaki sposób powstaje WKK?

 • na wniosek rządu zainteresowanego kraju
 • na podstawie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu
 • na podstawie oficjalnej deklaracji Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia między Radą Unii Europejskiej a krajem kandydującym
 Kto bierze udział w WKK?  
 • połowa przedstawicieli to członkowie władz lokalnych i regionalnych z danego kraju;
 • pozostała połowa to członkowie Komitetu Regionów;
 • dwóch współprzewodniczących, którzy reprezentują wyżej wspomniane kategorie.
 W jaki sposób działają WKK? 

 • decyzje są podejmowane wspólnie;
 • każdy WKK przyjmuje swój własny regulamin wewnętrzny;
 • WKK spotykają się dwa razy w roku, raz w Brukseli z okazji Dnia Rozszerzenia oraz raz w kraju partnerskim.

WKK Czarnogóra

 • podstawa prawna: decyzja Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Czarnogóra z 21 czerwca 2011 r.

Współprzewodniczący

 
 

Członkowie

 
 

WKK Macedonia Północna

 • podstawa prawna: decyzja Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Była Jugosłowiańska Republika Macedonii z 24 lipca 2007 r.

Współprzewodniczący

 
 

Członkowie

 
 

WKK Serbia

 • podstawa prawna: układ o stabilizacji i stowarzyszeniu UE–Serbia z 2014 r.

Współprzewodniczący

 
 

Członkowie

 
 

WKK Islandia

 • na wniosek Islandii działalność WKK Islandia została wstrzymana wkrótce po jego powołaniu w maju 2013 r.

Grupy robocze

 • rozwoju współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi w kraju lub krajach prowadzenia działalności
 • oszacowania wpływu polityki UE z perspektywy lokalnej i regionalnej
 • bezpośredniego dwustronnego przepływu informacji w sprawie rozwoju sytuacji politycznej w krajach i UE
 • wymiany najlepszych praktyk w konkretnych obszarach współpracy
W jaki sposób powstaje grupa robocza?
 • na mocy decyzji Prezydium KR-u zgodnie z regulaminem wewnętrznym KR-u.
Kto bierze udział w grupach roboczych?
 • członkowie KR-u
 • udział władz lokalnych i regionalnych z krajów partnerskich zależy od poruszanych tematów i od miejsca posiedzenia

Grupy robocze spotykają się dwa razy w roku, raz w Brukseli z okazji Dnia Rozszerzenia oraz raz w kraju partnerskim.

GR ds. Turcji

 • Utworzona w 2006 r.

Współprzewodniczący

 
 

Członkowie

 
 

GR ds. Bałkanów Zachodnich

 • Utworzona w 2006 r.
 • obecnie jej działalność pokrywa: Albanię, Bośnię i Hercegowinę i Kosowo (zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych 1244)

Współprzewodniczący

 
 

Członkowie

 
 

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share:
Linki