Doroczny barometr regionalny i lokalny UE 

12 października 2021 r.  

House and someone walking in the street
Jak w Państwa regionie przebiega odbudowa po pandemii? Czy czerpie on korzyści z rewolucji cyfrowej? Jak Państwa miasto przyczynia się do postępów ekologicznej transformacji? Co politycy regionalni i lokalni sądzą o swoich stosunkach z rządem krajowym i UE? I na jakich wyzwaniach miałaby ich zdaniem skoncentrować się UE? Zapraszamy do zapoznania się z tegoroczną oceną stanu europejskich regionów i miast przedstawioną przez Apostolosa Tzitzikostasa, przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów i gubernatora Macedonii Środkowej
Treść
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Apostolos Tzitzikostas 
Jeśli nie będziemy dysponować miarą stanu naszych regionów i miast, nie będziemy rozumieć, w jakim położeniu znajduje się nasza Unia. Tylko mierząc tętno naszych społeczności, dowiemy się, jak skuteczna jest UE w terenie i co musi uczynić, aby pomóc swoim obywatelom.

​​Postrzeganie Europy z perspektywy lokalnej

Przemówienie przewodniczącego #EURegionalBarometer opiera się na Dorocznym regionalnym i lokalnym barometrze UE​ – sprawozdaniu Europejskiego Komitetu Regionów wykorzystującym oryginalne analizy, a także wyniki badań naukowych i wkład pochodzący z innych źródeł publicznych.

Barometr zawiera przegląd najpilniejszych wyzwań, przed którymi stoją regiony i miasta w całej Unii, i pomaga ugruntować decyzje UE w sprawie strategii politycznych. Wskazuje też Europejskiemu Komitetowi Regionów kierunki realizacji jego priorytetów politycznych na lata 2020–2025: przybliżać Europę do obywateli, budować odporne społeczności, wspierać spójność (a więc politykę nakierowaną na konkretny obszar) jako jedną z podstawowych wartości UE.

W 2020 r. barometr przyniósł obszerną analizę skutków pandemii COVID-19 w całej Europie oraz ocenę pierwszoplanowej roli, jaką władze lokalne i regionalne odgrywały w walce z kryzysem zdrowotnym i gospodarczym.

Dziś, półtora roku po wybuchu pandemii, regiony i miasta koncentrują się na tym, by zapewnić sprawiedliwą i szybką odbudowę gospodarczą i społeczną. W tegorocznym przemówieniu #EURegionalBarometer zostanie zaprezentowany uaktualniony szeroki wachlarz zagadnień, które będą decydowały o powodzeniu wysiłków na rzecz odbudowy w naszych regionach i miastach: od opieki zdrowotnej po migrację, od Zielonego Ładu po transformację cyfrową, od spójności gospodarczej i społecznej po wzmocnienie demokracji europejskiej.

Sondaż: Politycy lokalni o przyszłości Europy

W tym roku regionalny i lokalny barometr UE obejmuje pierwszy w historii sondaż przeprowadzony wśród polityków lokalnych i regionalnych z każdego z 27 państw członkowskich UE. Ankieta nt. „Politycy lokalni UE i przyszłość Europy”, zrealizowana przez IPSOS, dostarczy informacji niezbędnych do tego, by od nowa przemyśleć europejski system rządów w sposób bardziej sprzyjający włączeniu i bardziej demokratyczny.

Więcej na ten temat

Sprawozdania

Wcześniejsze wydania

Udostępnij :
 
Back to top