banner alt text

 Orędzie o stanie regionów i miast Unii Europejskiej  

Doroczny barometr regionalny i lokalny UE to przemówienie, które wygłasza przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, by odnieść się do najpilniejszych wyzwań na nadchodzący rok.

 Doroczny barometr regionalny i lokalny UE  

Poniższa pierwsza edycja, opublikowana 12 października 2020 r., koncentruje się na skutkach pandemii COVID-19. Władze lokalne i regionalne UE są na pierwszej linii walki z kryzysem zdrowotnym, starając się zapewnić ludziom bezpieczeństwo. Sprawozdanie ukazuje ich kluczową rolę w odbudowie gospodarczej. Zwracamy w nim uwagę na wpływ kryzysu na tych członków naszych społeczności, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji, i przedstawiamy nowe dane na temat tych kwestii, uzyskane z badań opinii publicznej niecały miesiąc przed opublikowaniem sprawozdania.
 

SPRAWOZDANIE  

  • ZDROWIE

    COVID-19: regionalny kryzys zdrowotny (tylko w języku angielskim)
    Więcej na ten temat
  • GOSPODARKA

    Krach związany z COVID-19: dlaczego niektóre regiony ucierpiały bardziej (tylko w języku angielskim)
    Więcej na ten temat

Badanie opinii publicznej: kryzys spowodowany koronawirusem oraz rola regionów i miast w UE  

Większość obywateli uważa, że zapewnienie władzom lokalnym i regionalnym większego wpływu w UE zwiększy ich zdolność do rozwiązywania problemów. Władze te pozostają ogólnie najbardziej godnym zaufania szczeblem sprawowania rządów, a nawet jedynym, który cieszy się zaufaniem ponad połowy Europejczyków.  
Więcej na ten temat  

Twitter