Zgromadzenie Eurośródziemnomorskie (ARLEM)  

Eurośródziemnomorskie Zgromadzenie Samorządów Lokalnych i Regionalnych (ARLEM) skupia przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z Unii Europejskiej i jej śródziemnomorskich krajów partnerskich.

Zostało ono utworzone w 2010 r. przez Europejski Komitet Regionów (KR) wraz ze stowarzyszeniami terytorialnymi działającymi w tym kontekście w celu umożliwienia wyłonionym w wyborach przedstawicielom z trzech wybrzeży Morza Śródziemnego

 • reprezentowania politycznego ich władz lokalnych i regionalnych, w tym wobec UE i Unii dla Śródziemnomorza;
 • utrzymywania dialogu politycznego;
 • propagowania współpracy międzyregionalnej.

Które państwa biorą w nim udział?

Egipt, Turcja, Algieria, Maroko, Syria (członkostwo obecnie zawieszone), Tunezja, Albania, Bośnia i Hercegowina, Izrael, Jordania, Liban, Mauretania, Palestyna, Monako, Czarnogóra. Ponadto Libia uczestniczy w nim w charakterze obserwatora.

Jaki jest cel ARLEM-u?

Celem ARLEM-u jest:

 • nadanie wymiaru terytorialnego Unii dla Śródziemnomorza;
 • promowanie demokracji lokalnej, wielopoziomowego sprawowania rządów i zdecentralizowanej współpracy w krajach leżących wzdłuż trzech wybrzeży Morza Śródziemnego;
 • zachęcanie do dialogu na osi Północ–Południe i Południe–Południe między władzami lokalnymi i regionalnymi;
 • wspieranie wymiany najlepszych praktyk, wiedzy i doświadczenia technicznego w dziedzinach, za które odpowiedzialne są władze lokalne i regionalne;

wspieranie integracji regionalnej i spójności.

W jaki sposób działa ARLEM?

Z politycznego punktu widzenia ARLEM stanowi forum stałego dialogu politycznego. Wnosi wkład w prace konsultacyjne za pośrednictwem sprawozdań tematycznych. Ponadto reprezentuje poziom lokalny i regionalny na szczytach Unii dla Śródziemnomorza.

W swoich pracach ARLEM tworzy efekt synergii z partnerami, w tym Unią dla Śródziemnomorza (deklaracja intencji podpisana w 2013 r.), europejskimi stowarzyszeniami władz lokalnych i regionalnych, które są reprezentowane w ARLEM-ie, Kongresem Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (status obserwatora), Zgromadzeniem Parlamentarnym Unii dla Śródziemnomorza (status obserwatora), Europejską Fundacją Kształcenia (deklaracja intencji podpisana w 2013 r.) oraz Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym (status obserwatora).

Członkowie ARLEM-u zbierają się na dorocznej sesji plenarnej, podczas której zostają przyjęte sprawozdania tematyczne, a także na posiedzeniach komisji i Prezydium. Ponadto mogą być organizowane specjalne warsztaty lub konferencje oraz przygotowywane opracowania służące zgłębieniu konkretnych tematów.

Jaki jest skład ARLEM-u?

ARLEM zrzesza 80 członków i 2 obserwatorów z UE i ze śródziemnomorskich krajów partnerskich. Członkowie są przedstawicielami regionów i organów lokalnych i sprawują mandat we władzach lokalnych lub regionalnych.

Na czele ARLEM-u stoją współprzewodniczący reprezentujący na równi partnerów śródziemnomorskich oraz UE. Grupa partnerów śródziemnomorskich zatwierdza swego współprzewodniczącego w drodze konsensusu na okres dwuipółletni. Współprzewodniczącym ze strony UE jest urzędujący przewodniczący KR-u. Obecnie współprzewodniczącymi są Apostolos Tzitzikostas, przewodniczący KR-u, oraz Musa Hadid, burmistrz Ramallah, Palestyna.

Prezydium ARLEM-u określa strategię i zakres działalności Zgromadzenia.

W ramach Komisji Zrównoważonego Rozwoju Terytorialnego ARLEM-u, sprawozdawcy opracowują sprawozdania tematyczne dotyczące zagadnień odnoszących się do następujących dziedzin:

 • decentralizacja;
 • rozwój miejski i terytorialny;
 • współpraca kulturalna;
 • społeczeństwo informacyjne;
 • migracja i integracja;
 • małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • handel;
 • zrównoważony rozwój;
 • gospodarka wodna;
 • gospodarowanie odpadami;
 • energia, w szczególności energia słoneczna;
 • transport;
 • rolnictwo i turystyka
 • itd.


 

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Share: