News  
ExtentedCQWP
Premier Rumunii: Przyszły budżet UE musi uwzględnić silną politykę spójności ‎ dla wszystkich regionów i miast
Premier Rumunii: Przyszły budżet UE musi uwzględnić silną politykę spójności ‎ dla wszystkich regionów i miast
Press release06.02.2019 | Cohesion policy reform;EU annual budget;
6 lutego Vasilica Viorica Dăncilă, premier Rumunii, przedstawiła priorytety dla Unii Europejskiej w trakcie debaty z przywódcami lokalnymi i regionalnymi. Premier Dăncilă – której kraj sprawuje obecnie sześciomiesięczną rotacyjną prezydencję UE – stwierdziła, że w okresie rosnącego populizmu szczególne znaczenie ma wzmocnienie spójności europejskiej, które wymaga pełnego wsparcia wszystkich regionów i miast. W kontekście spodziewanego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE w marcu, złożonych negocjacji na temat przyszłego budżetu UE i wyborów europejskich w maju, premier Rumunii wezwała do wspólnego zobowiązania na rzecz konkurencyjności, konwergencji i bezpieczeństwa, podkreślając potrzebę silnej polityki spójności w długoterminowym budżecie UE po 2020 r. W wystąpieniu otwierającym sesję plenarną #CoRplenary Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) Premier Vasilica Viorica Dăncilă stwierdziła: Europa stoi przed wieloma wyzwaniami i musimy pokazać naszą jedność i solidarność. Dlatego rumuńska prezydencja UE skupia się na podstawowej wartości spójności we wszystkich jej wymiarach: politycznym, gospodarczym i społecznym. Musimy zwiększyć nasze wysiłki, by pokazać faktyczne korzyści, jakie UE przynosi w codziennym życiu obywateli. Przyszły budżet UE musi przyznawać właściwe środki, aby zapewnić wzrost i konwergencję. Dlatego też europejska polityka spójności jest tak istotna. Bez niej rozbieżności regionalne i lokalne byłyby jeszcze większe. Ta polityka doprowadziła do powstania partnerstw i pomostów pomiędzy regionami i miastami, jest główną unijna strategią inwestycyjną i rozwinęła się w odpowiedzi na nowe wyzwania. Polityka spójności musi pozostać dostępna dla wszystkich regionów i miast w przyszłości.