Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
UE musi wspierać wszystkie regiony, miasta i wsie w celu osiągnięcia zerowych emisji z transportu do 2050 r.  

Dążenie UE do korzystania z alternatywnych paliw niskoemisyjnych ma kluczowe znaczenie dla walki ze zmianą klimatu, ale transformacja musi być sprawiedliwa

Europejski Komitet Regionów (KR) ostrzegł, że poparcie przywódców lokalnych i regionalnych UE dla Europejskiego Zielonego Ładu może osłabnąć, jeżeli kluczowe sektory lokalnej gospodarki pozostaną w tyle na drodze do bardziej zrównoważonej przyszłości. Podczas debaty plenarnej na temat przyszłości transportu oraz w opinii w sprawie surowszych norm emisji CO 2 dla samochodów osobowych i dostawczych oraz rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych dla miast i regionów w UE członkowie KR-u podkreślili w szczególności potrzebę równego traktowania obszarów miejskich i wiejskich.

Podczas debaty plenarnej z udziałem komisarz UE ds. transportu Adiny Vălean , przywódcy lokalni i regionalni podkreślili potrzebę wspierania wszystkich regionów i miast w zapewnianiu bardziej zrównoważonego transportu, co jest kluczowym elementem, jeśli UE ma osiągnąć swój prawnie zadeklarowany cel neutralności klimatycznej do 2050 r. Debata skoncentrowała się na tym, jak sprawić, by transport stał się bardziej zrównoważony w świetle celu Europejskiego Zielonego Ładu , jakim jest ograniczenie emisji z transportu o 90% do 2050 r. W pełni popierając plany Komisji Europejskiej , która proponuje znaczne inwestycje w stacje ładowania i uzupełniania paliwa, aby zachęcić do przejścia na mobilność elektryczną lub zrównoważoną, regiony i miasta podkreśliły potrzebę sprawiedliwego i równego podejścia, zwłaszcza między obszarami miejskimi i wiejskimi.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator regionu Macedonia Środkowa w Grecji Apostolos Tzitzikostas powiedział: Całkowita dekarbonizacja transportu jest konieczna i możliwa do osiągnięcia, jeżeli zaspokojone zostaną szczególne potrzeby każdego regionu, miasta i wsi. Każdy poziom sprawowania rządów musi współpracować i inwestować w ramach krajowych planów odbudowy, a samorządy lokalne i regionalne powinny otrzymać specjalne współfinansowanie ze strony UE. Wiele regionów jest uzależnionych od przemysłu motoryzacyjnego, zatem przyspieszenie transformacji ekologicznej oznacza inwestowanie w przekwalifikowanie miejscowej siły roboczej. Ta europejska transformacja w kierunku ekologicznej mobilności musi być postrzegana jako szansa, a nie obciążenie dla rządów, przedsiębiorstw i ludzi .

Adina Vălean, komisarz ds. transportu, stwierdziła: Obecnie po drogach UE jeździ milion samochodów elektrycznych. Oczekujemy, że do 2030 r. będzie ich 30 mln. Infrastruktura musi jednak odpowiadać zapotrzebowaniu. Nasz wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych opiera się na podejściu rynkowym, zapewniając niezbędne stacje ładowania i uzupełniania paliwa, aby sprostać zapotrzebowaniu i zachęcić jeszcze więcej osób fizycznych i przedsiębiorstw do przejścia na pojazdy elektryczne lub wodorowe ogniwa paliwowe. Nasze cele oparte na odległościach umożliwią kierowcom podróżowanie po całej Unii bez obaw dotyczących zasięgu, podczas gdy cele oparte na flocie zapewnią nam wystarczającą liczbę punktów ładowania, pozostawiając jednocześnie państwom członkowskim i regionom wybór lokalizacji .

W opinii w sprawie surowszych norm emisji CO 2 dla samochodów osobowych i dostawczych oraz rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych KR wezwał do stworzenia europejskiego mechanizmu współfinansowania, który umożliwi każdemu regionowi modernizację infrastruktury w celu zaoferowania bardziej ekologicznych paliw i zwiększenia popytu na bardziej zrównoważone pojazdy. Podkreślił jednak, że potrzebne jest bardziej zintegrowane podejście do planowania, zwłaszcza w celu skuteczniejszego połączenia obszarów miejskich i wiejskich. Istotnym problemem jest również dostępność paliw alternatywnych w całej UE, zwłaszcza na obszarach wiejskich i oddalonych, gdzie brak niezbędnej infrastruktury. W 2020 r. 70% wszystkich punktów ładowania samochodów elektrycznych znajdowało się w zaledwie trzech krajach europejskich – Holandii, Francji i Niemczech – co w połączeniu ze stosunkowo łatwiejszym dostępem do bardziej zanieczyszczających pojazdów w innych częściach Europy, zwłaszcza w środkowej i wschodniej części UE, prowadzi do nierówności.

Adrian Teban (RO/EPL), burmistrz Cugir i sprawozdawca opinii, powiedział: Potrzebny jest, na poziomie europejskim, sprawiedliwy mechanizm transformacji dla regionów zależnych od przemysłu motoryzacyjnego, by zarządzać zmianami w tym sektorze i zapewnić, by nowy zrównoważony system mobilności oparty na paliwach alternatywnych był przystępny cenowo i dostępny dla wszystkich obywateli oraz by żaden region nie pozostał w tyle.

Członkowie KR-u podkreślili potrzebę przeanalizowania regionalnych gospodarczych skutków przejścia na bezemisyjne pojazdy drogowe, aby zapewnić unijne wsparcie dla sprawiedliwej transformacji w każdym regionie. KR buduje obecnie sojusz regionów w celu zapewnienia sprawiedliwej i równej transformacji, zwłaszcza w regionach, w których sektor motoryzacyjny jest głównym elementem lokalnej gospodarki.

Kontekst

Aby zapewnić sprawiedliwą transformację w kierunku neutralności klimatycznej wszystkim europejskim miastom i regionom, Europejski Komitet Regionów ustanowił kampanię „Zielony Ład w terenie” . Inicjatywa ta ma na celu umieszczenie regionów i miast w centrum Europejskiego Zielonego Ładu, aby umożliwić lokalnym i regionalnym przywódcom podejmowanie działań w zakresie zmiany klimatu i skuteczniejszą realizację zrównoważonych projektów finansowanych przez UE w społecznościach lokalnych w całej Unii Europejskiej.

Kontakt:

Theresa Sostmann

tel. +32 2282 2457

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ZERO-TRANSPORT-EMISSIONS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023