Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Europejski Zielony Ład: platforma zainteresowanych stron na rzecz eliminacji zanieczyszczeń rozpoczyna działalność  

Dziś członkinie i członkowie platformy zainteresowanych stron powołanej w planie działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby spotkali się po raz pierwszy, aby rozpocząć opracowywanie programu prac na lata 2022–2024, który ma wesprzeć realizację planu działania. Platforma jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej i Europejskiego Komitetu Regionów.

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów i gubernator regionu Macedonia Środkowa w Grecji Apostolos Tzitzikostas powiedział: Zanieczyszczenie jest główną środowiskową przyczyną chorób i przedwczesnych zgonów na całym świecie i wpływa na klimat, ekosystemy, środowisko zbudowane i lokalne gospodarki. Zanieczyszczenie nie zna granic i oddziałuje negatywnie na zdrowie i dobrostan naszych społeczności lokalnych. Współprzewodnicząc platformie zainteresowanych stron na rzecz eliminacji zanieczyszczeń, zobowiązujemy się do tego, by UE wspierała wszystkie miasta, regiony i wsie. Europejskie władze lokalne i regionalne podejmują działania w celu ochrony swoich obywateli i środowiska, ale teraz potrzebują bezpośredniego wsparcia technicznego i finansowego ze strony UE, aby przyspieszyć wysiłki na rzecz osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń.

Komisarz do spraw środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius  dodał: Platforma zainteresowanych stron na rzecz eliminacji zanieczyszczeń ma do odegrania ważną rolę we wdrażaniu naszego planu działania. Czeka nas jeszcze wiele pracy. Zachęcamy wszystkie zainteresowane strony do opracowania i wymiany dobrych praktyk oraz do poszukiwania synergii z innymi odpowiednimi inicjatywami – czy to z Europejskim Paktem na rzecz Klimatu, platformą zainteresowanych stron gospodarki o obiegu zamkniętym, czy innymi projektami.

Platforma zainteresowanych stron pomoże w realizacji sztandarowych inicjatyw i działań określonych w planie działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń poprzez:

Kontekst:

Platforma zainteresowanych stron na rzecz eliminacji zanieczyszczeń dąży do skutecznego włączenia do głównego nurtu polityki programu dotyczącego zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń oraz do przyjęcia planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń. Zgromadzi ona zainteresowane strony oraz ekspertki i ekspertów z różnych obszarów polityki takich jak zdrowie, rolnictwo, badania naukowe i innowacje, transport, cyfryzacja i środowisko. Platforma ma zachęcać do współodpowiedzialności, promować współpracę i wspierać zintegrowane rozwiązania w celu maksymalizacji synergii z działaniami na rzecz dekarbonizacji i odbudowy po pandemii COVID-19. Platforma jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej (KE) i Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u).

Ponad 100 miast w UE nadal nie spełnia unijnych norm jakości powietrza. Zgodnie z szacunkami EEA w 2019 r. w UE 307 000 osób zmarło przedwcześnie z powodu narażenia na zanieczyszczenie pyłem drobnym. Można było zapobiec co najmniej 58% zgonów, czyli ocalić 178 000 ludzi, jeśli we wszystkich państwach członkowskich UE osiągnięto by zgodny z wytycznymi WHO poziom jakości powietrza (5 µg/m3).

Jeżeli chodzi o wodę, siedem stolic UE nie spełnia minimalnych wymogów dotyczących jej jakości. Zapewnienie właściwego oczyszczania ścieków będzie wymagało w nadchodzących latach inwestycji w wysokości ponad 200 mld EUR (KE) .

Kontakt:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

David.Crous@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
Europa musi lepiej przygotować społeczności lokalne do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami i zdarzeniami ekstremalnymi
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023