Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta i regiony UE zwracają się do ukraińskich przywódców lokalnych i prezydenta Zełenskiego: Z radością przyjmujemy Waszych rodaków i pomożemy w odbudowie Waszego kraju  

Burmistrzowie Mariupola, Kijowa, Melitopola, Lwowa i Charkowa opisują wyzwania stojące przed ich miastami; przywódczynie i przywódcy UE domagają się „zdecydowanych sankcji” i natychmiastowego uwolnienia demokratycznie wybranych urzędników, którzy zostali uprowadzeni.

Podczas debaty z ukraińskimi przywódcami lokalnymi i regionalnymi 27 kwietnia Europejski Komitet Regionów (KR) wezwał do wprowadzenia „zdecydowanych sankcji wobec Rosji” i do „natychmiastowego uwolnienia ukraińskich burmistrzów i urzędników służby cywilnej uprowadzonych przez rosyjskie siły okupacyjne” oraz zaoferował podzielenie się wiedzą fachową miast i regionów UE, aby pomóc ukraińskim władzom lokalnym i regionalnym w odbudowie. Następnie przewodniczący KR-u Apostolos Tzitzikostas przekazał to przesłanie prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu na Ukraińskim Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych.

Apostolos Tzitzikostas (EL/EPL), przewodniczący KR-u i gubernator greckiego regionu Macedonia Środkowa, powiedział: Potępiamy okrucieństwo Rosjan wobec niewinnych cywilów i wszystkich przywódczyń i przywódców lokalnych. Władze lokalne i regionalne UE będą nadal nieść pomoc humanitarną i przyjmować miliony Ukrainek i Ukraińców uciekających przed wojną.Jesteśmy gotowi pomóc w odbudowie Ukrainy.Nasza instytucja chętnie powoła grupę ekspertów w dziedzinie planowania przestrzennego, urbanistyki i rozwoju zrównoważonego ze wszystkich europejskich miast i regionów.Apelujemy, by UE i jej państwa członkowskie zwiększyły i ułatwiły dostęp do funduszy, aby pomóc w odbudowie Ukrainy.

Witalij Kłyczko, burmistrz Kijowa i – od marca – honorowy członek KR-u, wezwał do natychmiastowego wycofania rosyjskich wojsk, ostrzegając jednocześnie uchodźczynie i uchodźców przed powrotem do Kijowa z powodu nieustannych ataków rakietowych, niewybuchów i masowego niszczenia najbardziej zaludnionych części miasta.

Trzygodzinna debata – między innymi z udziałem komisarzy europejskich Elisy Ferreiry i Janeza Lenarčiča – skupiła się jednak na doświadczeniach Ukraińców. Wadym Bojczenko, burmistrz Mariupola, Iwan Fedorow, burmistrz Melitopola, Tetiana Jehorowa-Łucenko, przewodnicząca Charkowskiej Rady Obwodowej, oraz Andrij Sadowy, burmistrz Lwowa, podzielili się swoimi doświadczeniami i prośbami o wsparcie podczas sesji plenarnej KR-u.

Podczas debat członkinie i członkowie KR-u z całej UE omówili sposób, w jaki ich regiony i gminy przychodzą na ratunek uchodźcom, a także związane z tym wyzwania. Według ONZ około 5,2 mln osób opuściło Ukrainę.

Relacjom przywódców lokalnych towarzyszyła dyskusja nad sposobem poprawienia wsparcia ze strony UE w tej sytuacji nadzwyczajnej.

Europejska komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: Świadectwo ukraińskich burmistrzów jest bardzo poruszające.Z naszej strony mogą liczyć na pełną solidarność i niezachwiany szacunek dla ich odwagi i determinacji.Niczym niesprowokowana agresja wojskowa Rosji nie jest tylko napaścią na Ukrainę, lecz również na europejskie wartości pokoju i demokracji, a także na prawo wolnych narodów do wyboru własnej drogi.Od pierwszego dnia polityka spójności wyznacza kierunek europejskiemu wsparciu dla uchodźczyń i uchodźców, pomagając im w tymczasowej lub stałej integracji, i nadal będzie ogrywać tę rolę.

Janez Lenarčič, europejski komisarz do spraw zarządzania kryzysowego, stwierdził: Doceniam szybką reakcję przywódców lokalnych i regionalnych UE na kryzys w Ukrainie, zwłaszcza natychmiastowe udostępnienie zasobów i organizację punktów, w których gromadzone są dary.Każdego dnia sytuacja humanitarna staje się coraz bardziej dramatyczna, a jej skutki uboczne dotykają sąsiednie kraje.Najwyższy czas, by Rosja zakończyła tę niczym nieuzasadnioną agresję wojskową wobec Ukrainy.Do tego czasu Komisja Europejska będzie nadal udzielać wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych Ukraińcom, Mołdawii i wszystkim państwom członkowskim UE, które ucierpiały w tym kryzysie.Nigdy nie powinniśmy zapominać, że reakcja Europy jest silniejsza, gdy wszyscy działamy w duchu solidarności.

Przewodniczący Tzitzikostas zaapelował o utworzenie „unijnego instrumentu lokalnego na rzecz uchodźców z Ukrainy”, nie jako nowego funduszu, lecz jako narzędzia operacyjnego umożliwiającego zmniejszenie biurokracji i przyspieszenie dostępu lokalnych przywódców do obecnych funduszy.

Członkinie i członkowie omówili rezolucję, w której podkreślono rolę wcześniejszych reform decentralizacyjnych zapewniających przetrwanie Ukrainy i zwrócono się o „wzmocnienie europejskiej perspektywy Ukrainy” oraz o „opracowanie konkretnego planu odbudowy ukraińskich miast i regionów”.

KR współpracuje z ukraińskimi miastami i regionami od 2010 r.: w 2015 r. powołał grupę zadaniową ds. decentralizacji, a następnie grupę roboczą. Grupa robocza pod przewodnictwem prezydentki Gdańska Aleksandry Dulkiewicz spotkała się po raz ostatni 30 marca. Od czasu rosyjskiej napaści w dniu 24 lutego KR utworzył między innymi centrum informacji i wsparcia „Pomóżmy Ukrainie”, które umożliwia kontakt między regionami tranzytowymi i nadmiernie obciążonymi władzami lokalnymi i regionalnymi a władzami z innych państw członkowskich UE zdolnymi nieść pomoc.

Dyskusję można ponownie prześledzić tutaj.

Kontakt:

Andrew Gardnerandrew.gardner@cor.europa.eu+32 473 843 981

Udostępnij :
 
Podobne informacje
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RECONSTRUCTION-OF-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-WELCOME-YOUR-PEOPLE-AND-WILL-HELP-REBUILD-YOUR-COUNTRY.ASPX

EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
17.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-WELCOME-YOUR-PEOPLE-AND-WILL-HELP-REBUILD-YOUR-COUNTRY.ASPX

Obecnie potrzebne jest bardziej otwarte, elastyczne i dostosowane do lokalnych potrzeb Partnerstwo Wschodnie
Obecnie potrzebne jest bardziej otwarte, elastyczne i dostosowane do lokalnych potrzeb Partnerstwo Wschodnie
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-WELCOME-YOUR-PEOPLE-AND-WILL-HELP-REBUILD-YOUR-COUNTRY.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/UKRAINE-CITIES-REGIONS-VANGUARD-OF-DEVELOPMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-WELCOME-YOUR-PEOPLE-AND-WILL-HELP-REBUILD-YOUR-COUNTRY.ASPX

Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
04.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-WELCOME-YOUR-PEOPLE-AND-WILL-HELP-REBUILD-YOUR-COUNTRY.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023