Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta i regiony UE zwracają się do ukraińskich przywódców lokalnych i prezydenta Zełenskiego: Z radością przyjmujemy Waszych rodaków i pomożemy w odbudowie Waszego kraju  

Burmistrzowie Mariupola, Kijowa, Melitopola, Lwowa i Charkowa opisują wyzwania stojące przed ich miastami; przywódczynie i przywódcy UE domagają się „zdecydowanych sankcji” i natychmiastowego uwolnienia demokratycznie wybranych urzędników, którzy zostali uprowadzeni.

Podczas debaty z ukraińskimi przywódcami lokalnymi i regionalnymi 27 kwietnia Europejski Komitet Regionów (KR) wezwał do wprowadzenia „zdecydowanych sankcji wobec Rosji” i do „natychmiastowego uwolnienia ukraińskich burmistrzów i urzędników służby cywilnej uprowadzonych przez rosyjskie siły okupacyjne” oraz zaoferował podzielenie się wiedzą fachową miast i regionów UE, aby pomóc ukraińskim władzom lokalnym i regionalnym w odbudowie. Następnie przewodniczący KR-u Apostolos Tzitzikostas przekazał to przesłanie prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu na Ukraińskim Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych.

Apostolos Tzitzikostas (EL/EPL), przewodniczący KR-u i gubernator greckiego regionu Macedonia Środkowa, powiedział: Potępiamy okrucieństwo Rosjan wobec niewinnych cywilów i wszystkich przywódczyń i przywódców lokalnych. Władze lokalne i regionalne UE będą nadal nieść pomoc humanitarną i przyjmować miliony Ukrainek i Ukraińców uciekających przed wojną.Jesteśmy gotowi pomóc w odbudowie Ukrainy.Nasza instytucja chętnie powoła grupę ekspertów w dziedzinie planowania przestrzennego, urbanistyki i rozwoju zrównoważonego ze wszystkich europejskich miast i regionów.Apelujemy, by UE i jej państwa członkowskie zwiększyły i ułatwiły dostęp do funduszy, aby pomóc w odbudowie Ukrainy.

Witalij Kłyczko, burmistrz Kijowa i – od marca – honorowy członek KR-u, wezwał do natychmiastowego wycofania rosyjskich wojsk, ostrzegając jednocześnie uchodźczynie i uchodźców przed powrotem do Kijowa z powodu nieustannych ataków rakietowych, niewybuchów i masowego niszczenia najbardziej zaludnionych części miasta.

Trzygodzinna debata – między innymi z udziałem komisarzy europejskich Elisy Ferreiry i Janeza Lenarčiča – skupiła się jednak na doświadczeniach Ukraińców. Wadym Bojczenko, burmistrz Mariupola, Iwan Fedorow, burmistrz Melitopola, Tetiana Jehorowa-Łucenko, przewodnicząca Charkowskiej Rady Obwodowej, oraz Andrij Sadowy, burmistrz Lwowa, podzielili się swoimi doświadczeniami i prośbami o wsparcie podczas sesji plenarnej KR-u.

Podczas debat członkinie i członkowie KR-u z całej UE omówili sposób, w jaki ich regiony i gminy przychodzą na ratunek uchodźcom, a także związane z tym wyzwania. Według ONZ około 5,2 mln osób opuściło Ukrainę.

Relacjom przywódców lokalnych towarzyszyła dyskusja nad sposobem poprawienia wsparcia ze strony UE w tej sytuacji nadzwyczajnej.

Europejska komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: Świadectwo ukraińskich burmistrzów jest bardzo poruszające.Z naszej strony mogą liczyć na pełną solidarność i niezachwiany szacunek dla ich odwagi i determinacji.Niczym niesprowokowana agresja wojskowa Rosji nie jest tylko napaścią na Ukrainę, lecz również na europejskie wartości pokoju i demokracji, a także na prawo wolnych narodów do wyboru własnej drogi.Od pierwszego dnia polityka spójności wyznacza kierunek europejskiemu wsparciu dla uchodźczyń i uchodźców, pomagając im w tymczasowej lub stałej integracji, i nadal będzie ogrywać tę rolę.

Janez Lenarčič, europejski komisarz do spraw zarządzania kryzysowego, stwierdził: Doceniam szybką reakcję przywódców lokalnych i regionalnych UE na kryzys w Ukrainie, zwłaszcza natychmiastowe udostępnienie zasobów i organizację punktów, w których gromadzone są dary.Każdego dnia sytuacja humanitarna staje się coraz bardziej dramatyczna, a jej skutki uboczne dotykają sąsiednie kraje.Najwyższy czas, by Rosja zakończyła tę niczym nieuzasadnioną agresję wojskową wobec Ukrainy.Do tego czasu Komisja Europejska będzie nadal udzielać wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych Ukraińcom, Mołdawii i wszystkim państwom członkowskim UE, które ucierpiały w tym kryzysie.Nigdy nie powinniśmy zapominać, że reakcja Europy jest silniejsza, gdy wszyscy działamy w duchu solidarności.

Przewodniczący Tzitzikostas zaapelował o utworzenie „unijnego instrumentu lokalnego na rzecz uchodźców z Ukrainy”, nie jako nowego funduszu, lecz jako narzędzia operacyjnego umożliwiającego zmniejszenie biurokracji i przyspieszenie dostępu lokalnych przywódców do obecnych funduszy.

Członkinie i członkowie omówili rezolucję, w której podkreślono rolę wcześniejszych reform decentralizacyjnych zapewniających przetrwanie Ukrainy i zwrócono się o „wzmocnienie europejskiej perspektywy Ukrainy” oraz o „opracowanie konkretnego planu odbudowy ukraińskich miast i regionów”.

KR współpracuje z ukraińskimi miastami i regionami od 2010 r.: w 2015 r. powołał grupę zadaniową ds. decentralizacji, a następnie grupę roboczą. Grupa robocza pod przewodnictwem prezydentki Gdańska Aleksandry Dulkiewicz spotkała się po raz ostatni 30 marca. Od czasu rosyjskiej napaści w dniu 24 lutego KR utworzył między innymi centrum informacji i wsparcia „Pomóżmy Ukrainie”, które umożliwia kontakt między regionami tranzytowymi i nadmiernie obciążonymi władzami lokalnymi i regionalnymi a władzami z innych państw członkowskich UE zdolnymi nieść pomoc.

Dyskusję można ponownie prześledzić tutaj.

Kontakt:

Andrew Gardnerandrew.gardner@cor.europa.eu+32 473 843 981

Udostępnij :