Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Głosowanie Komisji AGRI w Parlamencie Europejskim: silniejsza rola regionów w zarządzaniu WPR  
Europejski Komitet Regionów z zadowoleniem przyjmuje znaczącą rolę, jaką przyznano regionom w zarządzaniu WPR, ale zarazem ubolewa, że decyzje dotyczące redystrybucji płatności bezpośrednich i przejścia na zrównoważone metody produkcji okazały się nie dość ambitne.

Komisja AGRI przyjęła sprawozdanie na temat planów strategicznych WPR i Europejski Komitet Regionów (KR) cieszy się, że uwzględniono w nim regiony jako znaczące podmioty, jeśli chodzi o zarządzanie WPR i wdrażanie jej celów, oraz poprawę warunków dla przejścia na bardziej zrównoważone metody produkcji. Komitet ubolewa jednak, że w sprawozdaniu nie zaproponowano faktycznej redystrybucji płatności jednolitych.

„Bardzo nas cieszy, że w sprawozdaniu wyraźnie wspomniano o regionach jako poziomie władzy odpowiedzialnym za zarządzanie przyszłą WPR, w szczególności w zakresie art. 118 i 119. Przyznanie takich kompetencji ma ogromne znaczenie, zwłaszcza teraz, gdy państwa członkowskie dążą do recentralizacji WPR” – podkreśla przewodniczący KR-u Karl-Heinz Lambertz (BE/PES) .

KR z zadowoleniem przyjmuje propozycję, by w kontekście bardziej zrównoważonych metod produkcji lepiej wynagradzać producentów za świadczone przez nich usługi w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska i przeznaczać co najmniej 15% środków z budżetu na działania ekologiczne. Niemniej uważa, że Komisja AGRI powinna była pójść jeszcze dalej i zgodnie z zaleceniami KR-u i Komisji ENVE podnieść ten pułap do 30%. „Domagamy się też, by w rozporządzeniu ująć wymierne wspólne europejskie cele dotyczące krajowych planów strategicznych. W ten sposób ograniczymy zakłócenia konkurencji między państwami członkowskimi i lepiej zrealizujemy nasz zamierzenia dotyczące klimatu i ochrony środowiska” – wyjaśnia Guillaume Cros (FR/PES) , sprawozdawca KR-u w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej (WPR) i wiceprzewodniczący regionu Oksytania.

Co do redystrybucji płatności bezpośrednich, KR ubolewa, że Komisja AGRI nie poparła konwergencji zewnętrznej na poziomie 100 % ani bardziej znaczącego budżetu na płatności redystrybucyjne. Wprawdzie posłowie Komisji AGRI spełnili postulat KR-u, by do pułapu 50% ograniczyć wliczanie kosztów wynagrodzeń, jednak KR jest rozczarowany, że w sprawozdaniu przewidziano wyjątki od tego rozwiązania.

Dodatkowe informacje:

Opinia KR-u „ WPR po 2020 r.

Kontakt:

Wioletta Wojewodzka

tel. +32 2 282 22 89

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Udostępnij :