Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Głosowanie Komisji AGRI w Parlamencie Europejskim: silniejsza rola regionów w zarządzaniu WPR  
Europejski Komitet Regionów z zadowoleniem przyjmuje znaczącą rolę, jaką przyznano regionom w zarządzaniu WPR, ale zarazem ubolewa, że decyzje dotyczące redystrybucji płatności bezpośrednich i przejścia na zrównoważone metody produkcji okazały się nie dość ambitne.

Komisja AGRI przyjęła sprawozdanie na temat planów strategicznych WPR i Europejski Komitet Regionów (KR) cieszy się, że uwzględniono w nim regiony jako znaczące podmioty, jeśli chodzi o zarządzanie WPR i wdrażanie jej celów, oraz poprawę warunków dla przejścia na bardziej zrównoważone metody produkcji. Komitet ubolewa jednak, że w sprawozdaniu nie zaproponowano faktycznej redystrybucji płatności jednolitych.

„Bardzo nas cieszy, że w sprawozdaniu wyraźnie wspomniano o regionach jako poziomie władzy odpowiedzialnym za zarządzanie przyszłą WPR, w szczególności w zakresie art. 118 i 119. Przyznanie takich kompetencji ma ogromne znaczenie, zwłaszcza teraz, gdy państwa członkowskie dążą do recentralizacji WPR” – podkreśla przewodniczący KR-u Karl-Heinz Lambertz (BE/PES) .

KR z zadowoleniem przyjmuje propozycję, by w kontekście bardziej zrównoważonych metod produkcji lepiej wynagradzać producentów za świadczone przez nich usługi w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska i przeznaczać co najmniej 15% środków z budżetu na działania ekologiczne. Niemniej uważa, że Komisja AGRI powinna była pójść jeszcze dalej i zgodnie z zaleceniami KR-u i Komisji ENVE podnieść ten pułap do 30%. „Domagamy się też, by w rozporządzeniu ująć wymierne wspólne europejskie cele dotyczące krajowych planów strategicznych. W ten sposób ograniczymy zakłócenia konkurencji między państwami członkowskimi i lepiej zrealizujemy nasz zamierzenia dotyczące klimatu i ochrony środowiska” – wyjaśnia Guillaume Cros (FR/PES) , sprawozdawca KR-u w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej (WPR) i wiceprzewodniczący regionu Oksytania.

Co do redystrybucji płatności bezpośrednich, KR ubolewa, że Komisja AGRI nie poparła konwergencji zewnętrznej na poziomie 100 % ani bardziej znaczącego budżetu na płatności redystrybucyjne. Wprawdzie posłowie Komisji AGRI spełnili postulat KR-u, by do pułapu 50% ograniczyć wliczanie kosztów wynagrodzeń, jednak KR jest rozczarowany, że w sprawozdaniu przewidziano wyjątki od tego rozwiązania.

Dodatkowe informacje:

Opinia KR-u „ WPR po 2020 r.

Kontakt:

Wioletta Wojewodzka

tel. +32 2 282 22 89

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/VOTE-IN-THE-EUROPEAN-PARLIAMENT-S-AGRI-COMMITTEE-A-STRONGER-ROLE-FOR-THE-REGIONS-IN-MANAGING-THE-FUTURE-CAP-.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/VOTE-IN-THE-EUROPEAN-PARLIAMENT-S-AGRI-COMMITTEE-A-STRONGER-ROLE-FOR-THE-REGIONS-IN-MANAGING-THE-FUTURE-CAP-.ASPX

Żywność, produkty rolne i napoje spirytusowe: przywódcy lokalni i regionalni z zadowoleniem przyjmują uproszczenie rejestracji oznaczeń geograficznych i poprawę ochrony przed oszustwami.
Żywność, produkty rolne i napoje spirytusowe: przywódcy lokalni i regionalni z zadowoleniem przyjmują uproszczenie rejestracji oznaczeń geograficznych i poprawę ochrony przed oszustwami.
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CERTIFICATION-OF-CARBON-REMOVAL-REGIONS-FULLY-INVOLVED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/VOTE-IN-THE-EUROPEAN-PARLIAMENT-S-AGRI-COMMITTEE-A-STRONGER-ROLE-FOR-THE-REGIONS-IN-MANAGING-THE-FUTURE-CAP-.ASPX

Certification of carbon removal: Loïg Chesnais-Girard urges that: "Regions should be fully involved in the governance of the EU certification for carbon farming"
Certification of carbon removal: Loïg Chesnais-Girard urges that: "Regions should be fully involved in the governance of the EU certification for carbon farming"
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/VOTE-IN-THE-EUROPEAN-PARLIAMENT-S-AGRI-COMMITTEE-A-STRONGER-ROLE-FOR-THE-REGIONS-IN-MANAGING-THE-FUTURE-CAP-.ASPX

Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NAT-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/VOTE-IN-THE-EUROPEAN-PARLIAMENT-S-AGRI-COMMITTEE-A-STRONGER-ROLE-FOR-THE-REGIONS-IN-MANAGING-THE-FUTURE-CAP-.ASPX

Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
22.11.2022