Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Projekt stowarzyszenia na rzecz rozwoju Valea Jiului nagrodzony tytułem „Działanie transformacyjne 2022 roku”  

​Podczas uroczystości zorganizowanej przez Europejski Komitet Regionów ogłoszono, że laureatem szóstej edycji konkursu o nagrodę za działania transformacyjne jest projekt stowarzyszenia na rzecz rozwoju Valea Jiului. Transformacyjna działalność rumuńskiej koalicji społeczeństwa obywatelskiego skupia się na inicjowaniu zmian systemowych w dolinie Jiu – byłym regionie górniczym, poprzez wzmacnianie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, krzewienie zrównoważonego rozwoju, wspieranie współpracy i stymulowanie sprawiedliwych inwestycji.

Jury wybrało tę inicjatywę ze względu na jej potencjał jako katalizatora przemian społeczno-kulturowych, społeczno-gospodarczych i technologicznych w społeczności lokalnej, a także w uznaniu jej wysiłków na rzecz urzeczywistnienia Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym. Oprócz trofeum i tytułu „Działanie transformacyjne 2022 roku” Valea Jiului otrzymała również 10 tys. EUR na wsparcie dalszych działań.

W imieniu stowarzyszenia Valea Jiului jego przewodnicząca Adina Vințan wyraziła radość całej organizacji: „To niesamowite, że znaleźliśmy się wśród finalistów, a teraz jesteśmy zwycięzcami! Chcę pogratulować tej inicjatywy, bo uważam, że trzeba wspierać lokalnych aktorów. To dla nas niesamowite. Chcemy kontynuować to, co zrobiliśmy w Dolinie Jiu. Mamy szczęście, ponieważ udało nam się znaleźć zaangażowanych ludzi, którzy nadal wierzą w przyszłość Doliny Jiu. Chcemy pracować, aby mieć lepszą jakość życia i pokazać wszystkim, że Dolina Jiu to najwspanialsze miejsce na ziemi.”

Oprócz Valea Jiului do nagrody nominowano dwa miasta: Łódź za strategię rozwoju miasta, która definiuje trzecie co do wielkości polskie miasto jako „żywy organizm” i ma na celu poprawę jakości życia, oraz hiszpańską gminę Caldes de Montbui za lokalną społeczność energetyczną, która kładzie nacisk na obniżenie emisji CO2, wykorzystanie energii fotowoltaicznej oraz włączenie obywateli we wspólne opracowanie nowego modelu efektywności i niezależności energetycznej.

Prezydent Łodzi ipolska ambasadorka Porozumienia Burmistrzów Hanna Zdanowska powiedziała wyraziła swoje podekscytowanie jako finalistka konkursu Działanie transformacyjne 2022 roku: "Znalezienie się w gronie 3 finalistów nominowanych do nagrody za strategię, zgodnie z którą mieszkańcy współtworzą miasto, aby jak najlepiej skierować je na tory zielonej transformacji, to ogromny zaszczyt. Traktuję to jako wyraz uznania dla realizowanego przez nas pomysłu, ale przede wszystkim jako podziękowanie dla mieszkańców Łodzi zaangażowanych w budowanie jej zielonej przyszłości. Tak naprawdę to nominacja dla nich."

Kata Tüttő, zastępczyni burmistrza Budapesztu, wiceprzewodnicząca Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii Komitetu Regionów oraz członkini jury nagrody za działania transformacyjne, podkreśliła znaczenie działań wspólnotowych na rzecz bardziej ekologicznej przyszłości: Aby nasze społeczności stały się bardziej zrównoważone i odporne, potrzebujemy pilnie rozwiązań. Projekt (Valea Jiului) wyraźnie pokazuje owocne zaangażowanie podmiotów społeczności lokalnej, które działają w synergii na rzecz zapewnienia regionowi ekologicznej przyszłości. Bardzo doceniamy wysiłki na rzecz wprowadzenia niezbędnych zmian systemowych, podejmowane przez były region górniczy, który chroni jednocześnie przyrodę w ramach sprawiedliwej transformacji".

Thomas Kastrup-Larsen, burmistrz Aalborga w Danii i członek jury nagrody za działania transformacyjne, zwrócił uwagę na zasadniczą rolę podmiotów lokalnych w urzeczywistnieniu Europejskiego Zielonego Ładu: Samorządy i organizacje lokalne odgrywają dużą rolę we wdrażaniu Europejskiego Zielonego Ładu, gdyż transformacja będzie musiała odbywać się właśnie na szczeblu lokalnym. Ponadto na poziomie lokalnym potrafimy angażować obywatelki, obywateli i główne zainteresowane strony w tworzenie lokalnych zielonych ładów, co jest absolutnie niezbędne do pomyślnego wdrożenia. Dlatego też tegoroczni finaliści i laureat nagrody napawają mnie optymizmem, gdy patrzę na trudną drogę, którą będziemy musieli przebyć. Wszyscy oni podchodzą bardzo całościowo i integracyjnie do obecnych wyzwań w przeświadczeniu, że rozwiązania opierają się na silnym poczuciu wspólnoty. Jest to bardzo inspirujące i bardzo im dziękuję za podzielenie się swoimi pomysłami".

Jury było pod wrażeniem działań transformacyjnych wszystkich tegorocznych finalistów oraz ich dążenia do stworzenia lepszej Europy, lecz Valea Jiului wyróżniała się na tle innych kandydatów z powodów, które jasno przedstawił członek jury i szef działu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Europejskim Banku Inwestycyjnym Hakan Lucius: Gratuluję koalicji społeczeństwa obywatelskiego „Zaangażowana dolina Jiu”. Ten inspirujący projekt, którego celem jest wykreowanie na nowo największego regionu górniczego w Rumunii, pokazuje, że współpraca kluczowych zainteresowanych stron może skutecznie kształtować ekologiczną, inkluzywną, innowacyjną i zrównoważoną przyszłość".

Kontekst

Powstała w 2019 r. Valea Jiului jest koalicją społeczeństwa obywatelskiego, która składa się z 21 lokalnych organizacji pozarządowych działających w dolinie Jiu. „Zaangażowana dolina Jiu” to wspólnie opracowana i realizowana inicjatywa, w ramach której społeczeństwo obywatelskie, obywatelki i obywatele biorą udział w kreowaniu polityki publicznej i współpracy na różnych szczeblach. Do przykładów działań koalicji można zaliczyć: podpisanie protokołu z sześcioma burmistrzami, lokalną uczelnią, zainteresowanymi stronami z sektora prywatnego, przedsiębiorstwem górniczym itd. w celu promowania doliny jako miejsca inwestycji; przekształcenie kopalni Petrila w ośrodek administracyjny, gospodarczy i kulturalny, w którym odbywać się będą wspólne wydarzenia dla wszystkich grup wiekowych, takie jak pokaz filmu dokumentalnego „PetrilaPlanet” i festiwal RoboticsValley; malowane ręcznie murale na kampusie Uniwersytetu Petroșani oraz na terenie byłych kopalni Petrila i Aninoasa itd.

Europejski Komitet Regionów (KR) wspiera nagrodę za działania transformacyjne w ramach inicjatywy Zielony Ład, sztandarowej inicjatywy KR-u mającej na celu umieszczenie miast i regionów w centrum procesu przechodzenia UE na neutralność klimatyczną.

ICLEI Europe: ICLEI– Samorządy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju – to globalna sieć ponad 2 500 organów władz lokalnych i regionalnych stawiających sobie za cel zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Działając w ponad 125 krajach, wpływamy na politykę zrównoważonego rozwoju i pobudzamy do lokalnych działań na rzecz niskoemisyjnego, opartego na zasobach przyrody, odporności i gospodarce o obiegu zamkniętym oraz sprawiedliwego rozwoju. Nasi członkowie i zespół ekspertów współpracują w drodze partnerskiej wymiany, partnerstw i budowania zdolności w celu doprowadzenia do zmian systemowych z myślą o zrównoważonym rozwoju miast.

Jako centrum informacyjne dla samorządów lokalnych i regionalnych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego itp. – Europejska Platforma Zrównoważonych Miast skupia się na gromadzeniu i wymianie informacji, najlepszych praktyk, zasobów i wydarzeń, które przyspieszają lokalne wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu i wspierają zrównoważoną transformację obszarów miejskich w całej Europie.

Platforma obejmuje bazę danych dotyczącą działań transformacyjnych, w której przedstawiono – jako dobrą praktykę – obecne działania tego rodzaju.

Europejska Platforma Zrównoważonych Miast powstała w 2016 r., po 8. europejskiej konferencji na temat zrównoważonych miast w Kraju Basków. Miasto Aalborg w Danii i ICLEI Europe udzielają jej wsparcia.

Zdjęcia z ceremonii wręczenia nagrody za działania transformacyjne można znaleźć i pobrać na koncie Flickr KR-u.

Kontakt:

Schuyler Cowan

Tel. +49761368920

schuyler.cowan@iclei.org

Alejandro Maya Toro

Tel. +32470353730

alejandro.mayatoro@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023