Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Amerykańskie cła na produkty rolno-spożywcze pochodzące z UE – regiony domagają się pilnych środków wyrównawczych  
Regiony UE udzielają znacznego wsparcia przedsiębiorstwom rolno-spożywczym, aby zrekompensować im straty z powodu 25-procentowych ceł na ponad 1 400 produktów regionalnych, w tym na wino, ser, oliwę z oliwek i likiery.

Spory handlowe między UE a USA uderzyły w rynek europejskich regionalnych produktów rolno-spożywczych. W trakcie debaty plenarnej przedstawiciele miast i regionów UE stwierdzili z niepokojem, że amerykańskie cła szkodzą sektorom produkcyjnym, zakłócają gospodarkę lokalną i są obciążeniem dla wielu przedsiębiorstw rodzinnych. W przyszłej opinii, która ma się ukazać w maju 2020 r., Europejski Komitet Regionów (KR), idąc za inicjatywą hiszpańskiej delegacji, ma zamiar sformułować szereg postulatów odnośnie do umów handlowych. Od 18 października 2019 r. Stany Zjednoczone nakładają cła o wartości 6,9 mld EUR na ponad 1 400 produktów w reakcji na pomoc UE dla Airbusa.

Dziś członkowie Europejskiego Komitetu Regionów żywo debatowali o pilnej potrzebie wyrównywania strat tych sektorów, które zostały dotknięte ostatnimi cłami nałożonymi przez administrację Donalda Trumpa. Podstawą tej debaty było stanowisko przedstawione przez delegację hiszpańską.

Wiele regionów popiera hiszpańskie stanowisko, w którym wzywa się UE do osiągnięcia owocnego porozumienia, aby zaradzić obecnej sytuacji, do wyrównania szkód przedsiębiorstwom oraz do planowania środków łagodzących dla sektorów i produktów, na które może mieć wpływ przyszłe rozstrzygnięcie sporu między UE a USA w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Joan Calabuig (ES/PES) , sekretarz regionalny ds. Unii Europejskiej i stosunków zewnętrznych regionu Walencja, powiedział w imieniu delegacji hiszpańskiej w KR-ze: UE powinna niezwłocznie wprowadzić pilne środki wyrównawcze, aby pomóc wszystkim europejskim sektorom rolnym i rolno-spożywczym, dotkniętym reakcją USA na pomoc Unii dla producenta samolotów Airbus. Nałożenie ceł przez Stany Zjednoczone uderzy w gospodarkę lokalną ze szkodą dla licznych małych przedsiębiorstw rodzinnych. Ponieważ w ramach WTO toczy się obecnie wiele postępowań, KR wzywa KE do bardziej dalekowzrocznych działań i opracowania środków łagodzących dla sektorów, które mogą być bezpośrednio dotknięte skutkami przyszłych procesów sądowych. Regiony Hiszpanii zarabiają rocznie 930 mln EUR na handlu produktami rolno-spożywczymi z USA.

Rynek amerykański jest jednym z głównych kierunków eksportu europejskich produktów rolnych i rolno-spożywczych. Stawki cła na wyroby lotnicze utrzymują się na poziomie 10%, natomiast pozostałe produkty, głównie sektora rolno-spożywczego, podlegają stawce w wysokości 25%.

Michael Murphy (IE/EPL) , członek Rady Hrabstwa Tipperary, przewodniczący delegacji irlandzkiej i sprawozdawca przyszłej opinii w sprawie umów handlowych, powiedział: Jestem głęboko zaniepokojony wpływem sankcji na regiony Irlandii, w tym na mój własny region, utrzymujące się w dużym stopniu z działalności sektora rolno-spożywczego. Sytuacja ta przynosi straty zarówno regionom w UE, jak i w USA. Spory handlowe destabilizują ekosystemy produkcyjne, a ich skutki są najbardziej bolesne na szczeblu lokalnym. Podobnie jak w przypadku Hiszpanii, regiony w Irlandii borykają się z ciężarem opłat nakładanych przez USA. Dlatego równolegle do negocjacji, które prowadzi UE, aby rozwiązać spór, trzeba wprowadzić nadzwyczajne środki wsparcia, aby zmniejszyć te straty. Jako sprawozdawca opinii KR-u w sprawie wdrażania umów o wolnym handlu liczę na owocną współpracę z zainteresowanymi stronami i dyskusje o tym, jakie narzędzia i metody można wykorzystać, aby ułatwić zrozumienie i stosowanie umów o wolnym handlu, zwłaszcza wśród mikroprzedsiębiorstw i MŚP we wszystkich regionach UE.

W 2018 r. wartość wywozu towarów z Irlandii do USA wyniosła 39,4 mld EUR. Przy czym w 2018 r. całkowita wartość eksportu z Irlandii, podlegającego cłom amerykańskim, jest szacowana na 366 mln EUR, co przy 25-procentowej stawce przekłada się na 91,6 mln EUR dodatkowego oclenia. Wywóz irlandzkich likierów i masła stanowi odpowiednio 44% i 95% całkowitej wartości cła na te towary.

Guillaume Cros, wiceprzewodniczący regionu Oksytania i sprawozdawca opinii KR-u w sprawie WPR, powiedział: Faworyzowanie eksportu i importu osłabia unijny sektor rolniczy . Unijny cel w zakresie ochrony klimatu wymaga również przeglądu naszej polityki handlowej. Należy priorytetowo traktować rynek europejski i pod tym kątem prowadzić politykę w zakresie handlu międzynarodowego. Dlatego właśnie KR wzywa UE – będącą największym importerem i eksporterem żywności na świecie – do zaangażowania się na rzecz zmiany zasad międzynarodowego handlu produktami rolnymi w kierunku bardziej sprawiedliwych i solidarnych stosunków handlowych.

W przeciwieństwie do szampana francuskie wina w znacznym stopniu padną ofiarą nowych amerykańskich taryf, jako że ich eksport na rynek USA stanowi 20% całości wywozu tego trunku i przynosi dochód w wysokości 1 mld EUR rocznie. Całkowity wolumen eksportu niemieckiego przemysłu spożywczego do USA wynosi 1,7 mld EUR. Włoskie stowarzyszenie rolników twierdzi, że nowa polityka celna USA wpłynie na eksport towarów o wartości około 500 mln EUR. W Austrii nowe stawki celne dotkną wywóz serów o wartości 4 mln EUR i eksport soków owocowych o wartości 11 mln EUR

W swym stanowisku Hiszpania ostrzega, że nałożenie ceł może prowadzić do eskalacji środków podatkowych, które zagrożą innym sektorom produkcyjnym zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Unii Europejskiej.

Przypomina, że w ramach WTO toczy się obecnie kilka sporów handlowych w sprawie Airbusa i Boeinga. Dlatego wzywa Komisję Europejską do stworzenia globalnej bazy pomocy dla przemysłu lotniczego oraz zaplanowania środków łagodzących straty dla tych sektorów i produktów, na których negatywnie mogą się odbić przyszłe rozstrzygnięcia.

W dokumencie wezwano do szybkiego wzmocnienia kanału komunikacji między administracją Stanów Zjednoczonych a Unią Europejską w celu osiągnięcia owocnego porozumienia, które położy kres obecnemu kryzysowi.

Podkreślono również, że umowy handlowe między UE a państwami trzecimi mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju sektora rolnego i rolno-spożywczego w regionach europejskich.

Kontekst

Kliknij tutaj , aby uzyskać pełen wykaz produktów i krajów dotkniętych amerykańskimi cłami.

Kontakt : David Crous david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/US-TARIFFS-ON-EU-AGRI-FOOD-PRODUCTS.ASPX

Żywność, produkty rolne i napoje spirytusowe: przywódcy lokalni i regionalni z zadowoleniem przyjmują uproszczenie rejestracji oznaczeń geograficznych i poprawę ochrony przed oszustwami.
Żywność, produkty rolne i napoje spirytusowe: przywódcy lokalni i regionalni z zadowoleniem przyjmują uproszczenie rejestracji oznaczeń geograficznych i poprawę ochrony przed oszustwami.
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CERTIFICATION-OF-CARBON-REMOVAL-REGIONS-FULLY-INVOLVED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/US-TARIFFS-ON-EU-AGRI-FOOD-PRODUCTS.ASPX

Certification of carbon removal: Loïg Chesnais-Girard urges that: "Regions should be fully involved in the governance of the EU certification for carbon farming"
Certification of carbon removal: Loïg Chesnais-Girard urges that: "Regions should be fully involved in the governance of the EU certification for carbon farming"
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/US-TARIFFS-ON-EU-AGRI-FOOD-PRODUCTS.ASPX

Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NAT-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/US-TARIFFS-ON-EU-AGRI-FOOD-PRODUCTS.ASPX

Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
22.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NAT-NEW-CHAIR.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/US-TARIFFS-ON-EU-AGRI-FOOD-PRODUCTS.ASPX

Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
05.10.2022