Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Pilny, długofalowy i narastający problem migrujących dzieci wymaga skuteczniejszej reakcji UE  

Coraz poważniejszy problem dzieci i młodzieży dostających się nielegalnie do Europy wymaga „spójnego systemu”, który powinien im zapewnić „normalność i stabilność”, czy miałoby to oznaczać zintegrowanie ich i zmianę miejsca zamieszkania, czy też wywiezienie ich – stwierdził Europejski Komitet Regionów. Zalecenia przyjęte 11 października przez unijne zgromadzenie polityków lokalnych i regionalnych miałyby konsekwencje dla opieki, legalnego dostępu, zakwaterowania i integracji migrantów i obejmowałyby większe skupienie na migrujących dzieciach w pracy urzędników lokalnych, krajowych i unijnych.

Propozycje – zawarte w opinii opracowanej przez Yoomi Renström (SE/PES), członkinię rady miejskiej Ovanåker i sprawozdawczynię w sprawie przyjmowania migrantów dla Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy – to odpowiedź na wysiłki Komisji Europejskiej, aby zająć się jednym z najpoważniejszych i najbardziej delikatnych aspektów problemu uchodźców i migrantów. Coraz więcej uchodźców i nielegalnych migrantów w wieku poniżej 18 lat umiera w drodze lub po przybyciu do Europy albo dochodzi do ich zaginięcia.

„Unia Europejska potrzebuje spójnego systemu, w którym decydenci i urzędnicy na szczeblu lokalnym, krajowym i unijnym działają na rzecz realizacji wspólnych celów, gdy musimy stawić czoła temu pilnemu, narastającemu i długofalowemu problemowi" – stwierdziła Yoomi Renström. „Wiemy, co musimy zrobić – musimy w pełni respektować ducha i literę prawa międzynarodowego – i mamy odpowiednie narzędzia prawne, lecz szerzej zarysowanym celem musi być zapewnienie tym dzieciom poczucia normalności i stabilności w perspektywie krótko- i długoterminowej. Niełatwo jest zapewnić migrującym dzieciom, które są w szczególnie trudnej sytuacji, ochrony, integracji i edukacji, podczas gdy ich liczba cały czas dramatycznie rośnie, lecz są już rządy lokalne i krajowe, które wypracowały dobre praktyki i pokazują, że małe, dobrze ukierunkowane interwencje mogą diametralnie odmienić sytuację. Jest wiele rzeczy, które można i należy ulepszyć. Nie możemy akceptować faktu, że wiele dzieci żyje w warunkach zbliżonych do więziennych”.

Dalej mówiła: „Niezbędny jest na przykład odpowiedni system opieki. Opiekunowie zapewniają ochronę, zmniejszają prawdopodobieństwo zaginięcia dziecka i zwiększają jego szanse na integrację. Powinni to być dobrze wyszkoleni specjaliści, którzy będą się zajmować ograniczoną liczbą dzieci. W Europie tak się nie dzieje. W moim własnym kraju, Szwecji, istnieje system opieki i – nawet jeśli wymaga on udoskonalenia i wzmocnienia – wiemy, jakie korzyści przynosi on dzieciom”.

Zalecenia Europejskiego Komitetu Regionów oznaczałyby, że w każdym ośrodku recepcyjnym znajdowałby się rzecznik ds. ochrony dzieci i oferowane byłoby osobne zakwaterowanie dla przybyłych dzieci i młodzieży z wykluczeniem przetrzymywania. Dzieci byłyby traktowane priorytetowo i przeprowadzana byłaby zindywidualizowana analiza, podczas której oceniane byłyby ich konkretne potrzeby w zakresie ochrony. W zaleceniach podkreśla się zagrożenia związane z długoterminową marginalizacją i szczególnie niekorzystną sytuacją i podatnością na wykorzystanie migrujących dzieci. Akcentuje się także kluczowe znaczenie integracji i „szybkiego i rzetelnego dostępu do formalnej edukacji sprzyjającej włączeniu”.

Opinia zwraca uwagę na wiele luk w podejściu do reformowania wspólnego europejskiego systemu azylowego, w tym na fakt, że w dokumencie Komisji Europejskiej poświęconym kwestii migrujących dzieci „nie uwzględnia się okoliczności i uwarunkowań działania władz lokalnych i regionalnych” oraz na nieodpowiednie finansowanie i wsparcie dla miast i regionów. W opinii kładzie się nacisk na kryteria określania i oceniania „najlepszego interesu” dziecka i z zadowoleniem przyjmuje się plany UE zlikwidowania tych niedociągnięć oraz wzywa się do „zgodnej z prawem oceny wieku” z myślą o zniwelowaniu istniejących w tym zakresie różnic w UE. Istotne jest także udoskonalenie danych, tak aby były porównywalne i zawierały podstawowe informacje, takie jak płeć migrującego dziecka.

Kontakt:
Andrew Gardner
Tel. +32 473 843 981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/URGENT-GROWING-AND-LONG-TERM-CHALLENGE-OF-CHILDREN-IN-MIGRATION-NEEDS-BETTER-EU-RESPONSE.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/URGENT-GROWING-AND-LONG-TERM-CHALLENGE-OF-CHILDREN-IN-MIGRATION-NEEDS-BETTER-EU-RESPONSE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/URGENT-GROWING-AND-LONG-TERM-CHALLENGE-OF-CHILDREN-IN-MIGRATION-NEEDS-BETTER-EU-RESPONSE.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/URGENT-GROWING-AND-LONG-TERM-CHALLENGE-OF-CHILDREN-IN-MIGRATION-NEEDS-BETTER-EU-RESPONSE.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/RECONSTRUCTION-OF-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/URGENT-GROWING-AND-LONG-TERM-CHALLENGE-OF-CHILDREN-IN-MIGRATION-NEEDS-BETTER-EU-RESPONSE.ASPX

EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
17.03.2023