Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Cele zrównoważonego rozwoju ONZ na 2030 r. powinny przyświecać odbudowie europejskiej  

Brak wyraźnych odniesień do celów zrównoważonego rozwoju (SDG) oraz brak zaangażowania miast i regionów w krajowe plany odbudowy mogłyby zagrozić zdolności do przezwyciężenia kryzysu pandemicznego.

Europejscy przywódcy lokalni i regionalni apelują o ponowne umieszczenie celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych wśród priorytetów programu działań Unii Europejskiej, zwracając się do instytucji UE i państw członkowskich o zapewnienie ich realizacji do 2030 r. W opinii przyjętej dziś na sesji plenarnej Europejski Komitet Regionów (KR) podkreśla, że pandemia COVID-19 pokazała znaczenie zrównoważonego rozwoju i że cele zrównoważonego rozwoju mogą pomóc w osiągnięciu spójnej, całościowej wizji w ramach instrumentu NextGenerationEU . Jednak w niedawnym badaniu KR-u zwrócono uwagę na brak wyraźnego i przejrzystego odniesienia do celów SDG ONZ w wielu krajowych planach odbudowy i zwiększania odporności.

Trwająca pandemia i jej oczekiwane skutki gospodarcze, społeczne i środowiskowe wskazują na wyraźną pilną potrzebę wsparcia „umiejscowienia” celów zrównoważonego rozwoju w celu realizacji odbudowy w bardziej sprawiedliwy sposób i uniknięcia przyszłych kryzysów zdrowotnych. Cele zrównoważonego rozwoju powinny pomóc gospodarkom państw członkowskich w odbudowie i przeprowadzeniu transformacji cyfrowej i ekologicznej w terenie. W niedawnym badaniu zleconym przez KR wyrażono jednak zaniepokojenie brakiem zaangażowania regionów i miast w krajowe plany naprawy gospodarczej. Jednocześnie w wielu przypadkach brakuje wyraźnych odniesień do celów zrównoważonego rozwoju, co ogranicza możliwość wspólnego rozumienia planów.

Ricardo Rio (PT/EPL), sprawozdawca i burmistrz Bragi, stwierdził: Cele zrównoważonego rozwoju niemal zniknęły z polityki UE. Nie ma nadrzędnej strategii ani skutecznej integracji tych celów, ani też ich koordynacji w ramach zarządzania wewnętrznego Komisji Europejskiej. Jest to tym bardziej uderzające, że równolegle wzrasta zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych w realizację celów zrównoważonego rozwoju. Wstępne wyniki badania przeprowadzonego przez OECD i KR jasno pokazują, że władze lokalne i regionalne są bardzo zaangażowane w zrównoważoną odbudowę opartą na celach zrównoważonego rozwoju. 40% respondentów korzystało z nich przed pandemią i obecnie zaczęło z nich korzystać, aby wspomóc odbudowę, zaś 44% planuje to zrobić w celu przywrócenia równowagi po pandemii COVID-19. Jest to dla wszystkich decydentów ogromna szansa, by wyjść z kryzysu silniejszymi, i wraz z OECD będę aktywnie opowiadać się za takimi działaniami na szczeblu UE.

OECD szacuje , że 65% ze 169 zadań w ramach 17 celów zrównoważonego rozwoju nie może zostać osiągniętych bez zaangażowania władz lokalnych i regionalnych lub koordynacji z nimi. Ponadto wyniki nowego wspólnego badania KR-u i OECD pokazują, że zdaniem 60% samorządów lokalnych i regionalnych pandemia COVID-19 doprowadziła do większego przekonania, iż cele zrównoważonego rozwoju mogą pomóc w przyjęciu bardziej całościowego podejścia do odbudowy. Z tego względu KR wyraża ubolewanie, że cele zrównoważonego rozwoju stopniowo tracą na znaczeniu w agendzie UE i są mniej widoczne w kształtowaniu jej polityki, co zagraża ich realizacji do 2030 r.

Członkowie KR-u apelują do przywódców europejskich, by w swoich programach polityki wewnętrznej i zagranicznej byli ambitni i konsekwentni oraz by jasno i wyraźnie oświadczyli, że UE musi być widocznym liderem we wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju na wszystkich szczeblach rządowych. W opinii podkreślono, że cele zrównoważonego rozwoju powinny zapewniać spójne ramy dla wszystkich strategii politycznych UE i przyczyniać się do dostosowania priorytetów wszystkich programów finansowania. Czasami jednak związek między celami ONZ a głównymi inicjatywami europejskimi, takimi jak nowa strategia przemysłowa, wydaje się słaby. Ponadto w opinii wzywa się Komisję Europejską do wykorzystania kolejnej rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego 2022 w celu formalnego ponownego włączenia celów zrównoważonego rozwoju do europejskiego semestru, lepszego powiązania tych celów z Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (jest to kamień węgielny instrumentu NextGenerationEU) oraz wyraźnego ich potwierdzenia jako sposobu, w jaki UE może kształtować trwałą odbudowę.

Przywódcy lokalni i regionalni zwracają się do Komisji Europejskiej o odnowienie wielostronnej platformy na rzecz realizacji SDG lub utworzenie innej platformy dialogu o dużej sile przebicia i uporządkowanych działaniach następczych, która wspierałaby wiedzę fachową wszystkich zainteresowanych stron z instytucji publicznych i prywatnych na temat Agendy 2030 i która doradzałaby bezpośrednio Komisji Europejskiej.

Sprawozdawca Ricardo Rio wystosował apel do czołowych decydentów UE już we wtorek, kiedy to zabrał głos na Brukselskim Forum Gospodarczym 2021 , sztandarowym dorocznym wydarzeniu gospodarczym Komisji Europejskiej, wraz z przewodniczącą Ursulą von der Leyen i kanclerz Niemiec Angelą Merkel.

Kontekst

W okresie od maja do połowy czerwca 2021 r. KR i OECD wspólnie przeprowadziły badanie dotyczące celów zrównoważonego rozwoju jako ram odbudowy związanej z COVID-19 w miastach i regionach. Ankieta obejmowała 86 odpowiedzi od gmin, regionów i podmiotów pośredniego szczebla w 24 państwach UE, a także w kilku innych państwach OECD i spoza OECD. Wstępne ustalenia przedstawiono we wtorek podczas czwartej edycji okrągłego stołu miast i regionów na temat celów zrównoważonego rozwoju , dwudniowego wydarzenia internetowego poświęconego celom zrównoważonego rozwoju jako ramom dla długoterminowych strategii odbudowy związanej z COVID-19 w miastach i regionach. Dokument ten jest dostępny tutaj .

KR przyjął pierwszą opinię „Cele zrównoważonego rozwoju: podstawa długoterminowej strategii UE na rzecz zrównoważonej Europy 2030” w 2019 r. Sprawozdawcą był Arnoldas Abramavičius (LT/EPL), radny rejonu jezioroskiego.

W listopadzie 2020 r. Komisja Europejska opublikowała dokument roboczy pt. „Realizacja celów zrównoważonego rozwoju – podejście kompleksowe”.

Kontakt:

Matteo Miglietta

tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/UN-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS-SHOULD-GUIDE-THE-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023