Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Europejski Komitet Regionów, Komisja Europejska i Parlament Europejski łączą siły, aby zbliżyć Europę do obywatelek i obywateli za pomocą projektów realizowanych przez radnych UE  

Wspólne oświadczenie Dubravki Šuicy, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej i komisarz do spraw demokracji i demografii, Apostolosa Tzitzikostasa, przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów, oraz Domèneca Ruiza Devesy , posła do PE i inicjatora projektu pilotażowego BELC.

Przyjmujemy z aprobatą wynik Konferencji w sprawie przyszłości Europy, a zwłaszcza apele o stworzenie systemu radnych UE szczebla lokalnego jako sposobu na zbliżenie Europy do obywatelek i obywateli w jej regionach, miastach i wsiach oraz na ulepszenie demokracji europejskiej.

Podejmując ścisłą współpracę, Komisja Europejska, Europejski Komitet Regionów i Parlament Europejski podzielają cel, którym jest angażowanie demokratycznie wybranych przedstawicieli szczebla lokalnego w komunikację na temat spraw UE w ich okręgach. W związku z tym Parlament Europejski zaproponował projekt „Budowanie Europy z lokalnymi radnymi” (BELC), który będzie realizowany przez Komisję Europejską. Przedsięwzięcie to jest uzupełnieniem utworzonej w 2021 r. przez Komitet Regionów sieci radnych UE szczebla lokalnego i regionalnego, która wnosi czynny wkład w działalność KR-u, organizując związane z UE wydarzenia w radach lokalnych i regionalnych oraz lokalne debaty z obywatelami.

Dzisiaj – przy okazji ogłoszeniazaproszenia do składania wniosków w ramach inicjatywy BELC – postanawiamy współpracować ze sobą w celu dopilnowania, aby przedsięwzięcia te przebiegały możliwie najsprawniej i były realizowane jako skoordynowane działanie „UE”. Komitet zadba o to, by jego sieć radnych UE została poinformowana o zaproszeniu do składania wniosków w ramach inicjatywy BELC. Włączy też beneficjentów projektu pilotażowego do swojego specjalnego programu briefingów tematycznych oraz wydarzeń online. Komisja w swoich odpowiedziach do beneficjentów uwzględni materiały przyjęte w imieniu władz lokalnych i regionalnych. Jako członkowie sieci BELC i/lub sieci KR-u demokratycznie wybrani przedstawiciele lokalni otrzymają wsparcie w języku swojego regionu na potrzeby działań komunikacyjnych skierowanych do obywateli i mediów lokalnych. Działania te przyczynią się do zwiększania świadomości społecznej na temat UE.

Kontakt:

Pressecdr@cor.europa.eu

Udostępnij: