Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
„Drzewa dla życia”: KR apeluje do miast i regionów by przyłączyły się ‎ do zobowiązania się UE do zasadzenia 3 mld drzew do 2030 r.  

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) Apostolos Tzitzikostas i nowa przewodnicząca Komisji ENVE KR-u i grupy roboczej „Zielony Ład w terenie” Kata Tüttő w dniu 17 lutego zainaugurowali inicjatywę „Drzewa dla życia”. Jest to wezwanie do działania skierowane do wszystkich członków KR-u, a także miast i regionów w całej UE, aby podzielili się swoimi bieżącymi projektami i nowymi zobowiązaniami dotyczącymi ponownego zalesiania i ekologizacji obszarów miejskich. Jest to część kampanii KR-u „Zielony Ład w terenie”.

Apostolos Tzitzikostas, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, stwierdził: Z przyjemnością informujemy, że inicjatywa „Drzewa dla życia” stała się rzeczywistością. Zwracamy się do naszych członków, by podzielili się swoimi inicjatywami, a także inicjatywami swoich delegacji, dotyczącymi sadzenia drzew – poprzez wypełnienie specjalnej ankiety. Biorąc udział w tym badaniu, będą Państwo mogli wykazać wiodącą rolę europejskich władz lokalnych i regionalnych w budowaniu bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości dla naszej planety.

Wiceburmistrzyni Budapesztu i nowa przewodnicząca Komisji ENVE KR-u i grupy roboczej „Zielony Ład w terenie”, Kata Tüttő, powiedziała: W Budapeszcie cenimy drzewa za wszystkie korzyści, jakie przynoszą miastu: chodzi nie tylko o dwutlenek węgla, który wychwytują, ale także o pył, który mogą wiązać, cień, jaki zapewniają w gorące letnie dni, oraz parę wodną uwalnianą do atmosfery. Uznaliśmy sadzenie drzew za priorytet, tworząc również rejestr drzew w ramach monitorowania celów zrównoważonego rozwoju. Ekologizacja obszarów miejskich jest czymś konkretnym, do czego każdy z nas może się przyczynić, aby zwalczać zanieczyszczenie powietrza, powstrzymać utratę różnorodności biologicznej i sprawić, by nasze miasta stały się bardziej przyjazne. Aby powstrzymać kryzys klimatyczny i kryzys różnorodności biologicznej, potrzebne są nawet działania na mniejszą skalę.

Aby dołączyć do inicjatywy „Drzewa dla życia”, prosimy wypełnić krótkąankietę internetową.Drzewa muszą być posadzone lub zacząć rosnąć po 20 maja 2020 r. i muszą być zgodne z wytycznymi dotyczącymi zalesiania przyjaznego dla różnorodności biologicznej. Należy unikać niewłaściwego zalesiania wrażliwych siedlisk, takich jak torfowiska i tereny podmokłe, oraz w miarę możliwości priorytetowo traktować rodzime gatunki drzew oraz odmiany, ekotypy i miejsca pochodzenia, które uwzględniają potrzebę odporności na zmianę klimatu. Wytyczne i kryteria uczestnictwa są dostępne tutaj.

W wezwaniu do działania „Drzewa dla życia” zachęca się wszystkich uczestników – a w szczególności członków KR-u – do zasadzenia drzewa w swoim regionie, mieście lub miasteczku, najlepiej w dniu 30 maja 2022 r. i nie później niż 5 czerwca 2022 r., podczas Zielonego Tygodnia UE w 2022 r., oraz do udostępnienia zdjęcia, aby nagłośnić każde zobowiązanie i promować je jako wkład w ponowne zalesianie Europy.

KR będzie promować i nagłaśniać wszystkie wspólne zobowiązania, wzmacniając przesłanie, że globalne ocieplenie jest globalnym wyzwaniem, które wymaga lokalnych rozwiązań.

Wkłady miast i regionów w ramach inicjatywy „Drzewa dla życia” będą wliczane bezpośrednio do zobowiązania na rzecz 3 mld dodatkowych drzew i przyczynią się do realizacji nowej strategii leśnej UE na 2030 r.

To wezwanie do działania pojawiło się po ogłoszeniu przez przewodniczącego KR-u Apostolosa TzitzikostasaVirginijusa Sinkevičiusa, europejskiego komisarza ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa, we wspólnym piśmie z października 2021 r.

Kontekst

Inicjatywa „Drzewa dla życia” to jedno z 10 wezwań do działania w ramach kampanii KR-u „Zielony Ład w terenie”. Zielony Ład w terenie został zainicjowany w czerwcu 2020 r. wraz z utworzeniem grupy roboczej oraz ogłoszeniem serii komunikatów i inicjatyw dotyczących zaangażowania, które mają na celu umieszczenie miast i regionów w centrum transformacji UE w kierunku neutralności klimatycznej oraz zapewnienie władzom lokalnym i regionalnym narzędzi z pierwszej ręki, aby zaangażować się w realizację Europejskiego Zielonego Ładu i przyspieszyć jego wdrażanie na każdym obszarze.

Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa lasy mają zasadnicze znaczenie dla naszego zdrowia i dobrostanu naszej planety. Charakteryzują się wysokim poziomem różnorodności biologicznej i są niezwykle ważne w walce ze zmianą klimatu. Zasadzenie 3 mld dodatkowych drzew w całej UE pomoże również:

  • schłodzić powietrze o 2°C do 8°C, jeśli zostaną one zasadzone strategicznie na obszarach miejskich;
  • zapewnić żywność, taką jak owoce, orzechy i liście; oraz
  • zapewnić siedliska i ochronę dla roślin i zwierząt poprzez zwiększenie różnorodności biologicznej w miastach.

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie grupy KR-u „Zielony Ład w terenie” pod adresem greendeal@cor.europa.eu.

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023