Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przejście na zieloną energetykę i konsekwentna dekarbonizacja fundamentem niezależności Europy od rosyjskich źródeł energii  

Kryzys energetyczny i rosyjska inwazja na Ukrainę jasno pokazują, jak ważne w UE są alternatywne źródła energii i szybkie obniżenie emisyjności, aby można było zapewnić większą sprawiedliwość środowiskową w miastach i gminach oraz uniknąć nierówności wynikających z kryzysów w dziedzinie energii. Członkinie i członkowie Europejskiego Komitetu Regionów (KR) zajęli w tej sprawie jednoznaczne stanowisko. Na sesji plenarnej KR-u 28 kwietnia uchwalili opinię zawierającą postulat, aby system handlu emisjami (ETS) i mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) zostały dopasowane do potrzeb miast i regionów UE.

Rosyjska napaść na Ukrainę i związany z nią kryzys energetyczny w Europie unaoczniły, że niezależność Unii Europejskiej od zewnętrznych dostawców energii da się osiągnąć przede wszystkim dzięki ambitnym przedsięwzięciom UE w zakresie ochrony środowiska, takim jak pakiet „Gotowi na 55” czy przestawienie się na ekologiczne i zdecentralizowane dostawy energii. Skutecznymi narzędziami tej transformacji są wprowadzanie opłat emisyjnych i namacalne obniżanie emisyjności.

W opinii „Zapewnienie użyteczności ETS i CBAM dla miast i regionów UE” członkowie KR-u domagają się, aby zadbano o społeczną sprawiedliwość transformacji ku zrównoważonemu zaopatrzeniu w energię w regionach i miastach. W związku z tym środki z funduszu modernizacji UE ETS, który ma na celu poprawę efektywności energetycznej, należałoby udostępnić regionom, aby zagwarantować, że opodatkowanie emisji dwutlenku węgla będzie się przyczyniało do spójności terytorialnej UE, a nie ją osłabiało.

Peter Kurz, burmistrz Mannheim i sprawozdawca wspomnianej opinii, zauważył: Odpowiedzią na wojnę na Ukrainie nie może być kwestionowanie skutecznych narzędzi transformacji, zwłaszcza wprowadzenia opłat emisyjnych. Wręcz przeciwnie, wojna jedynie utwierdza nas w wyznawanym od lat przekonaniu, że musimy odejść od paliw kopalnych i że jednocześnie powinniśmy zadbać o to, by podczas transformacji nikt ani żaden region nie pozostał na uboczu. Musimy dopilnować, aby pakiet „Gotowi na 55” sprawdził się w przypadku miast i regionów. W tym celu powinniśmy włączyć je zarówno w zreformowany system handlu emisjami, jak i w tworzenie mechanizmu dostosowywania cen na granicach, a zarazem powinniśmy chronić najsłabsze grupy i obszary za pośrednictwem społecznego funduszu klimatycznego.

Przedstawiciele regionów i miast podkreślili również, że należy uwzględnić władze lokalne i regionalne podczas oceny i przeglądu nowego systemu handlu emisjami oraz że potrzeba skutecznej współpracy między ETS a CBAM, aby w regionach UE stworzyć neutralną dla klimatu i konkurencyjną gospodarkę. Potencjalny efekt dystrybucyjny ustalania opłat emisyjnych należy kształtować sprawiedliwie, stosując się do następujących zasad: trzeba zapewnić solidarność i sprawiedliwość między państwami członkowskimi oraz w ich obrębie podczas wdrażania systemu ETS i mechanizmu CBAM, a także uwzględnić terytorialne skutki tych środków, zwłaszcza w regionach, które już przechodzą głębokie zmiany w następstwie swojego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Władze lokalne i regionalne odgrywają ważną rolę w realizacji środków łagodzących zmianę klimatu, w szczególności odnośnie do nowego systemu handlu emisjami dla sektora transportu drogowego i budownictwa. Przywódcy lokalni i regionalni wzywają zatem do włączenia regionów i miast w podział dochodów z systemu ETS. Wnoszą też, aby władze lokalne i regionalne zarządzały co najmniej 20% dochodów pochodzących z aukcji uprawnień w ramach ETS. Ponadto istotne jest, aby dochody ze zreformowanego systemu handlu emisjami były wykorzystywane do finansowania działań w dziedzinie klimatu.

Kontakt:

Theresa Sostmann

tel. +32 2282 2457

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/TRANSITION-GREEN-ENERGY-SYSTEMATIC-DECARBONISATION.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/TRANSITION-GREEN-ENERGY-SYSTEMATIC-DECARBONISATION.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/TRANSITION-GREEN-ENERGY-SYSTEMATIC-DECARBONISATION.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/TRANSITION-GREEN-ENERGY-SYSTEMATIC-DECARBONISATION.ASPX

Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/TRANSITION-GREEN-ENERGY-SYSTEMATIC-DECARBONISATION.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023