Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta i regiony UE aktywnie angażują się w przygotowania do COP25 i realizacji Europejskiego Zielonego Ładu  

Europejski Komitet Regionów (KR) oczekuje, że szczyt klimatyczny COP25 w Madrycie będzie okazją do formalnego uznania istotnej roli miast i regionów UE w strategicznym zarządzaniu w zakresie klimatu oraz do odpowiedniego ich włączenia w redukcję emisji gazów cieplarnianych. Na czele delegacji KR-u w Madrycie staną: pierwszy wiceprzewodniczący Markku Markkula oraz przewodniczący Komisji ENVE Cor Lamers (EPL/NL) i jej wiceprzewodniczący Jean-Noël Verfaillie (RE/FR). Członkowie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) stwierdzili również, że poziom lokalny i regionalny ma kluczowe znaczenie dla powodzenia Europejskiego Zielonego Ładu.

Podczas debaty na wysokim szczeblu z udziałem posłanki do Parlamentu Europejskiego Marii Toussaint (FR, Zieloni/WSE), współprzewodniczącego międzynarodowego panelu Narodów Zjednoczonych ds. zasobów Janeza Potočnika i nowego szef gabinetu komisarza Fransa Timmermansa Diederik Samsoma , członkowie Komisji ENVE wymienili poglądy na temat tego, jak w partnerstwie z władzami lokalnymi i regionalnymi realizować Europejski Zielony Ład zaproponowany przez nowo wybraną przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Na najbliższej sesji plenarnej w dniach 4–5 grudnia KR przyjmie rezolucję w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu. Do Brukseli zaproszono również delegację demokratycznie wybranych młodych polityków z całej UE, aby wspólnie przedyskutować sposoby na przyspieszenie działań w dziedzinie klimatu na szczeblu lokalnym.

Z zadowoleniem przyjmujemy Europejski Zielony Ład, który po raz pierwszy stawia zrównoważony charakter w centrum wszystkich strategii politycznych UE. Europejski Zielony Ład musi opierać się na specyfice konkretnych obszarów, tak aby wyzwania, przed którymi stoją nasze miasta i regiony, zostały uwzględnione w odpowiednich narzędziach, zasobach i środkach finansowych. Mamy niezbędne kompetencje i jesteśmy blisko obywateli, a zatem jesteśmy zobowiązani do kształtowania polityki w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i realizowania jej w terenie z korzyścią dla naszej planety i naszych obywateli – oświadczył przewodniczący Komisji ENVE Cor Lamers .

Szczyt COP 25, który został przeniesiony z Santiago de Chile do Madrytu, odbędzie się w dniach 2–13 grudnia 2019 r. KR będzie reprezentowany w Madrycie przez pierwszego wiceprzewodniczącego Markku Markkulę (EPL/FI), przewodniczącego Komisji ENVE i burmistrza Schiedam Cora Lamersa (EPL/NL), wiceprzewodniczącego Komisji ENVE i członka rady departamentu Nord Jeana-Noëla Verfaillie (RE/FR), radną gminy Castelnuovo Rangone Benedettę Brighenti (IT/PES), posła do parlamentu flamandzkiego Andriesa Gryffroya (EA/BE) oraz członka rady wykonawczej prowincji Drenthe Tjissego Stelpstrę (EKR/NL). Delegacja została przedstawiona na posiedzeniu Komisji ENVE 21 listopada, kiedy to Jacob Werksman , główny negocjator UE na UNFCCC COP25 w Madrycie, opisał stan negocjacji między stronami porozumienia paryskiego.

Przewodniczący Komisji ENVE Cor Lamers stwierdził: Zagrożenie klimatyczne i potrzeba pilnej dekarbonizacji gospodarki stały się głównymi problemami politycznymi na całym świecie . Ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej wymaga natychmiastowych działań i szeroko zakrojonej transformacji wielu sektorów w kierunku zrównoważonego i niskoemisyjnego systemu energetycznego. Potrzebne jest zatem zupełnie nowe podejście. Kompleksowe rozwiązania i ścisła współpraca na wszystkich szczeblach administracji i społeczeństwa obywatelskiego są niezbędne do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, celów porozumienia paryskiego i celów w zakresie różnorodności biologicznej. Miasta i regiony chcą realizować te ambitne cele w zakresie klimatu i zobowiązują się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, na przykład za pośrednictwem Porozumienia Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii.

Podczas osobnej uroczystości, która odbyła się przy okazji czwartkowego posiedzenia Komisji ENVE, ogłoszono zwycięzcę Nagrody w dziedzinie działań transformacyjnych za rok 2019 . Jury złożone z ekspertów postanowiło wyróżnić inicjatywę „Zintegrowane kształcenie na rzecz zrównoważonego rozwoju” ze względu na jej potencjał w zakresie transformacji społeczno-kulturowej, społeczno-gospodarczej i technologicznej danej społeczności. Europejska nagroda w dziedzinie zrównoważonego rozwoju jest organizowana przez ICLEI, Kraj Basków i miasto Aalborg (Dania) przy wsparciu ze strony KR-u i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

Ponadto Komisja ENVE omówiła projekt opinii „W kierunku zrównoważonych dzielnic i małych społeczności - polityka ochrony środowiska poniżej poziomu gminnego” (sprawozdawca: Gaetano Armao , IT/EPL, wiceprzewodniczący i minister gospodarki regionu Sycylia). Dokument ten przyjęto jednogłośnie i zostanie on poddany pod głosowanie na sesji plenarnej w lutym 2020 r.

Więcej informacji:

Stanowisko polityczne KR-u dotyczące COP25 opiera się na następujących opiniach z 2019 r.:

„Czysta planeta dla wszystkich. Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki” , sprawozdawca: Michele Emiliano (IT/PES);

W kierunku zrównoważonej Europy 2030: działania następcze w związku z celami zrównoważonego rozwoju ONZ, transformacją ekologiczną i porozumieniem klimatycznym z Paryża , sprawozdawczyni: Sirpa Hertell (FI/EPL);

Wdrażanie porozumienia paryskiego poprzez innowacyjną i zrównoważoną transformację energetyczną na poziomie lokalnym i regionalnym , sprawozdawca: Witold Stępień (PL/EPL);

Wdrażanie pakietu „Czysta energia”: krajowe plany w dziedzinie energii i klimatu jako narzędzie zarządzania na poziomie lokalnym i terytorialnym w dziedzinie klimatu oraz energii aktywnej i pasywnej , sprawozdawca: József Ribányi (HU/EPL);

„Wielopoziomowe sprawowanie rządów i współpraca międzysektorowa w walce z ubóstwem energetycznym , sprawozdawczyni: Kata Tüttő (HU/PES);

Inteligentne miasta – nowe wyzwania dla sprawiedliwej transformacji w kierunku neutralności klimatycznej: jak osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju? , sprawozdawca: Andries Gryffroy (BE/EA);

Porozumienie Burmistrzów na okres po 2020 r. , sprawozdawczyni: Benedetta Brighenti (IT/PES) – do przyjęcia na grudniowej sesji plenarnej;

Polityczne stanowisko wyrażone przez Andrew Coopera (UK/EA) w opinii Zarządzanie w zakresie klimatu po 2020 r., perspektywa europejska i globalna – wkład w 24. konferencję stron UNFCCC COP24 nadal obowiązuje, zwłaszcza po konkluzjach z Katowic, w których zachęca się strony do rozważenia efektów, nakładów i wyników dialogu „Talanoa”.

Listopadowe posiedzenie było ostatnim posiedzeniem Komisji ENVE w ramach obecnej kadencji KR-u. Dostępne jest sprawozdanie z zakończenia kadencji .

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/TOWARDS-COP25-AND-EUROPEAN-GREEN-DEAL-EU-CITIES-AND-REGIONS-ARE-ON-BOARD.ASPX

Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
Władze lokalne i regionalne apelują o fundusz na rzecz bardziej ekologicznej ochrony roślin
16.03.2023