Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta i regiony UE aktywnie angażują się w przygotowania do COP25 i realizacji Europejskiego Zielonego Ładu  

Europejski Komitet Regionów (KR) oczekuje, że szczyt klimatyczny COP25 w Madrycie będzie okazją do formalnego uznania istotnej roli miast i regionów UE w strategicznym zarządzaniu w zakresie klimatu oraz do odpowiedniego ich włączenia w redukcję emisji gazów cieplarnianych. Na czele delegacji KR-u w Madrycie staną: pierwszy wiceprzewodniczący Markku Markkula oraz przewodniczący Komisji ENVE Cor Lamers (EPL/NL) i jej wiceprzewodniczący Jean-Noël Verfaillie (RE/FR). Członkowie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) stwierdzili również, że poziom lokalny i regionalny ma kluczowe znaczenie dla powodzenia Europejskiego Zielonego Ładu.

Podczas debaty na wysokim szczeblu z udziałem posłanki do Parlamentu Europejskiego Marii Toussaint (FR, Zieloni/WSE), współprzewodniczącego międzynarodowego panelu Narodów Zjednoczonych ds. zasobów Janeza Potočnika i nowego szef gabinetu komisarza Fransa Timmermansa Diederik Samsoma , członkowie Komisji ENVE wymienili poglądy na temat tego, jak w partnerstwie z władzami lokalnymi i regionalnymi realizować Europejski Zielony Ład zaproponowany przez nowo wybraną przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Na najbliższej sesji plenarnej w dniach 4–5 grudnia KR przyjmie rezolucję w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu. Do Brukseli zaproszono również delegację demokratycznie wybranych młodych polityków z całej UE, aby wspólnie przedyskutować sposoby na przyspieszenie działań w dziedzinie klimatu na szczeblu lokalnym.

Z zadowoleniem przyjmujemy Europejski Zielony Ład, który po raz pierwszy stawia zrównoważony charakter w centrum wszystkich strategii politycznych UE. Europejski Zielony Ład musi opierać się na specyfice konkretnych obszarów, tak aby wyzwania, przed którymi stoją nasze miasta i regiony, zostały uwzględnione w odpowiednich narzędziach, zasobach i środkach finansowych. Mamy niezbędne kompetencje i jesteśmy blisko obywateli, a zatem jesteśmy zobowiązani do kształtowania polityki w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i realizowania jej w terenie z korzyścią dla naszej planety i naszych obywateli – oświadczył przewodniczący Komisji ENVE Cor Lamers .

Szczyt COP 25, który został przeniesiony z Santiago de Chile do Madrytu, odbędzie się w dniach 2–13 grudnia 2019 r. KR będzie reprezentowany w Madrycie przez pierwszego wiceprzewodniczącego Markku Markkulę (EPL/FI), przewodniczącego Komisji ENVE i burmistrza Schiedam Cora Lamersa (EPL/NL), wiceprzewodniczącego Komisji ENVE i członka rady departamentu Nord Jeana-Noëla Verfaillie (RE/FR), radną gminy Castelnuovo Rangone Benedettę Brighenti (IT/PES), posła do parlamentu flamandzkiego Andriesa Gryffroya (EA/BE) oraz członka rady wykonawczej prowincji Drenthe Tjissego Stelpstrę (EKR/NL). Delegacja została przedstawiona na posiedzeniu Komisji ENVE 21 listopada, kiedy to Jacob Werksman , główny negocjator UE na UNFCCC COP25 w Madrycie, opisał stan negocjacji między stronami porozumienia paryskiego.

Przewodniczący Komisji ENVE Cor Lamers stwierdził: Zagrożenie klimatyczne i potrzeba pilnej dekarbonizacji gospodarki stały się głównymi problemami politycznymi na całym świecie . Ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej wymaga natychmiastowych działań i szeroko zakrojonej transformacji wielu sektorów w kierunku zrównoważonego i niskoemisyjnego systemu energetycznego. Potrzebne jest zatem zupełnie nowe podejście. Kompleksowe rozwiązania i ścisła współpraca na wszystkich szczeblach administracji i społeczeństwa obywatelskiego są niezbędne do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, celów porozumienia paryskiego i celów w zakresie różnorodności biologicznej. Miasta i regiony chcą realizować te ambitne cele w zakresie klimatu i zobowiązują się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, na przykład za pośrednictwem Porozumienia Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii.

Podczas osobnej uroczystości, która odbyła się przy okazji czwartkowego posiedzenia Komisji ENVE, ogłoszono zwycięzcę Nagrody w dziedzinie działań transformacyjnych za rok 2019 . Jury złożone z ekspertów postanowiło wyróżnić inicjatywę „Zintegrowane kształcenie na rzecz zrównoważonego rozwoju” ze względu na jej potencjał w zakresie transformacji społeczno-kulturowej, społeczno-gospodarczej i technologicznej danej społeczności. Europejska nagroda w dziedzinie zrównoważonego rozwoju jest organizowana przez ICLEI, Kraj Basków i miasto Aalborg (Dania) przy wsparciu ze strony KR-u i Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

Ponadto Komisja ENVE omówiła projekt opinii „W kierunku zrównoważonych dzielnic i małych społeczności - polityka ochrony środowiska poniżej poziomu gminnego” (sprawozdawca: Gaetano Armao , IT/EPL, wiceprzewodniczący i minister gospodarki regionu Sycylia). Dokument ten przyjęto jednogłośnie i zostanie on poddany pod głosowanie na sesji plenarnej w lutym 2020 r.

Więcej informacji:

Stanowisko polityczne KR-u dotyczące COP25 opiera się na następujących opiniach z 2019 r.:

„Czysta planeta dla wszystkich. Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki” , sprawozdawca: Michele Emiliano (IT/PES);

W kierunku zrównoważonej Europy 2030: działania następcze w związku z celami zrównoważonego rozwoju ONZ, transformacją ekologiczną i porozumieniem klimatycznym z Paryża , sprawozdawczyni: Sirpa Hertell (FI/EPL);

Wdrażanie porozumienia paryskiego poprzez innowacyjną i zrównoważoną transformację energetyczną na poziomie lokalnym i regionalnym , sprawozdawca: Witold Stępień (PL/EPL);

Wdrażanie pakietu „Czysta energia”: krajowe plany w dziedzinie energii i klimatu jako narzędzie zarządzania na poziomie lokalnym i terytorialnym w dziedzinie klimatu oraz energii aktywnej i pasywnej , sprawozdawca: József Ribányi (HU/EPL);

„Wielopoziomowe sprawowanie rządów i współpraca międzysektorowa w walce z ubóstwem energetycznym , sprawozdawczyni: Kata Tüttő (HU/PES);

Inteligentne miasta – nowe wyzwania dla sprawiedliwej transformacji w kierunku neutralności klimatycznej: jak osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju? , sprawozdawca: Andries Gryffroy (BE/EA);

Porozumienie Burmistrzów na okres po 2020 r. , sprawozdawczyni: Benedetta Brighenti (IT/PES) – do przyjęcia na grudniowej sesji plenarnej;

Polityczne stanowisko wyrażone przez Andrew Coopera (UK/EA) w opinii Zarządzanie w zakresie klimatu po 2020 r., perspektywa europejska i globalna – wkład w 24. konferencję stron UNFCCC COP24 nadal obowiązuje, zwłaszcza po konkluzjach z Katowic, w których zachęca się strony do rozważenia efektów, nakładów i wyników dialogu „Talanoa”.

Listopadowe posiedzenie było ostatnim posiedzeniem Komisji ENVE w ramach obecnej kadencji KR-u. Dostępne jest sprawozdanie z zakończenia kadencji .

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij :