Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Województwo łódzkie prezentuje sprawdzone wzorce postępowania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym  

W dniach 14 i 15 marca członkowie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) odwiedzili województwo łódzkie, by zapoznać się ze sprawdzonymi wzorcami postępowania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Delegacja złożyła wizyty w miejscach realizacji różnych projektów w dziedzinie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, biogospodarki, energii odnawialnej i ekoinnowacji. Projekty te są owocem współpracy między prywatnymi przedsiębiorstwami, naukami stosowanymi i instytutami badawczymi, organizacjami pozarządowymi i władzami województwa łódzkiego.

Marszałek Witold Stępień (PL/EPL), członek Europejskiego Komitetu Regionów od października 2011 r., pragnął zorganizować wizytę studyjną w swoim regionie pochodzenia, tak aby zaprezentować konkretne projekty utworzone poprzez partnerstwa publiczno-prywatne, które przynoszą społecznościom lokalnym zarówno korzyści gospodarcze, jak i środowiskowe.

„Województwo łódzkie pokazuje, w jaki sposób samorządy lokalne mogą inicjować zmiany i prowadzić do przejścia na modele gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli do społeczności niskoemisyjnych” – powiedział Witold Stępień.

Województwo łódzkie jest objęte projektem europejskim „Synergiczna gospodarka o obiegu zamkniętym w europejskich regionach” (Synergic Circular Economy across European Regions – SCREEN). Jego celem jest opracowanie ram odniesienia do ustanowienia synergii między unijnym programem badań i innowacji Horyzont 2020 a europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi w odniesieniu do gospodarki o obiegu zamkniętym.

W skład delegacji Komisji ENVE weszli następujący członkowie: Bruno Hranić (HR/EPL), burmistrz gminy Vidovec w Chorwacji, Gillian Ford (UK/ EA), radna dzielnicy Londynu Havering w Zjednoczonym Królestwie, Marco Dus (IT/PES), radny gminy Vittorio Veneto we włoskiej prowincji Treviso, Vytautas Vigelis (LT/ALDE), radny rejonu święciańskiego na Litwie, Ribányi József (HU/EPL), wiceprzewodniczący rady komitatu Tolna na Wegrzech, Andres Jaadla (EE/ALDE), członek rady miasta Rakvere w Estonii, Ioanis Sgouros (EL/PES), radny regionu Attyka w Grecji, Mary Freehill (IE/PES), członkini rady miasta Dublin w Irlandii, Jaroslav Hlinka (SK/PES), burmistrz Koszyc Południowych na Słowacji, Giuseppe Rinaldi (IT/PES), przewodniczący włoskiej prowincji Rieti, Vytautas Kanevičius (LT/EKR), członek rady gminy Kazlų Rūda na Litwie oraz Raymund Kovács (HU/EPL), przedstawiciel XVI dzielnicy Budapesztu.

Delegacja Komisji ENVE odwiedziła miejsca następujących projektów:

Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi: koordynacja między nauką a przedsiębiorstwami na rzecz rozwoju gospodarczego w medycynie i opiece zdrowotnej. Centrum to wspiera nowe przedsięwzięcia biznesowe, zapewniając jednocześnie wsparcie administracyjne na wszystkich etapach komercjalizacji. Dziedziny: onkologia, neurologia, choroby neurodegeneracyjne, nauki biomolekularne, kardiologia, cukrzyca, alergie i immunologia.

CENTRUM EKOLOGII: nieformalna inicjatywa na rzecz zmniejszania ilości odpadów do zera i na rzecz zdrowia. Jest to inicjatywa lokalnych i regionalnych organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i badaczy na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Miasto Brzeziny : wdraża wart 5 mln EUR projekt dotyczący wytwarzania czystej elektryczności i ciepła, kolektorów fotowoltaicznych i słonecznych, farm wiatrowych i tworzenia systemu transportu w oparciu o samochody elektryczne.

STEIG Sp. z o.o. - producent polskich domów modułowych BOXlife: przedsiębiorstwo społeczne nienastawione na zysk, lider w produkcji modułów mieszkalnych i usługowych, realizujące cele społeczne i w zakresie praw człowieka, ochrony środowiska, pracy i zatrudnienia, działające na rzecz integracji obywateli marginalizowanych społecznie.

Gospodarowanie odpadami i klaster recyklingowy: inicjatywa utworzona przez przedsiębiorstwa, jednostki badawcze i rozwojowe, instytucje wspierające i firmy konsultingowe zajmujące się edukacją środowiskową. Gromadzenie, przetwarzanie, recykling i transport wszystkich rodzajów odpadów przemysłowych i gospodarowanie nimi. Specjalizacja w używanym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Klaster ten jest ponadregionalny i jego oddziaływanie wykracza poza województwo łódzkie, sięgając do województwa wielkopolskiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego.

O-PAL RECYKLING: nabywanie, gromadzenie, odzyskiwanie, przetwarzanie i recykling wszystkich rodzajów odpadów.

STAL-CAR: Stal-Car składa się z dwóch licencjonowanych i autoryzowanych składów złomu, które działają od 2006 r. Firma ta należy do jednego z największych sprzedawców części zamiennych w Polsce.

Następna wizyta studyjna Komisji ENVE odbędzie się w Nijmegen w kwietniu. Nijmegen ma duże doświadczenie w kwestii miast przyjaznych dla klimatu i środowiska i jest Europejską Zieloną Stolicą w 2018 r.

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/THE-LODZKIE-REGION-SHOWS-BEST-PRACTICES-IN-THE-CIRCULAR-ECONOMY-.ASPX

The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
08.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SMES-HOUSEHOLD-ENERGY-CRISIS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/THE-LODZKIE-REGION-SHOWS-BEST-PRACTICES-IN-THE-CIRCULAR-ECONOMY-.ASPX

Władze lokalne i regionalne UE, MŚP i gospodarstwa domowe potrzebują ukierunkowanego wsparcia z unijnych funduszy nadzwyczajnych, aby pokonać kryzys energetyczny
Władze lokalne i regionalne UE, MŚP i gospodarstwa domowe potrzebują ukierunkowanego wsparcia z unijnych funduszy nadzwyczajnych, aby pokonać kryzys energetyczny
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CIRCULAR-TRANSITION-TEXTILES-CLOTHING-LEATHER-FOOTWEAR-INDUSTRY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/THE-LODZKIE-REGION-SHOWS-BEST-PRACTICES-IN-THE-CIRCULAR-ECONOMY-.ASPX

EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
EU local and regional authorities push for circular transition of the textiles, clothing, leather and footwear industry
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/THE-LODZKIE-REGION-SHOWS-BEST-PRACTICES-IN-THE-CIRCULAR-ECONOMY-.ASPX

Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
Kryzys żywnościowy: Przywódcy lokalni i regionalni UE wzywają do inwestowania w lokalną produkcję z myślą o zrównoważonej i przystępnej cenowo żywności
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/NAT-15TH-COMMISSION-DEBATE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/THE-LODZKIE-REGION-SHOWS-BEST-PRACTICES-IN-THE-CIRCULAR-ECONOMY-.ASPX

15th NAT commssion: Bioeconomy debate
15th NAT commssion: Bioeconomy debate
23.11.2022