Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Pakt na rzecz Klimatu: razem na drodze do neutralności klimatycznej  

Zaproszenie dla członków Europejskiego Komitetu Regionów do przyłączenia się
do nowej unijnej sieci klimatycznej jako ambasadorzy Paktu na rzecz Klimatu
z ramienia KR - u

Komisja Europejska oficjalnie zainaugurowała Pakt na rzecz Klimatu , ogólnounijną inicjatywę zachęcającą obywateli, społeczności i organizacje do angażowania się w działania w dziedzinie klimatu i budowania bardziej ekologicznej Europy. Jako zgromadzenie miast i regionów UE Europejski Komitet Regionów (KR) pragnie wnieść czynny wkład w Pakt na rzecz Klimatu, m.in. propagując jego cele i wspierając uczestnictwo w nim, w szczególności ze strony władz lokalnych i regionalnych w całej UE. Pakt na rzecz Klimatu jest platformą partycypacyjną wspierającą Europejski Zielony Ład , nową strategię wzrostu UE mającą na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Pakt na rzecz Klimatu został zainaugurowany przez Fransa Timmermansa , wiceprzewodniczącego wykonawczego Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za Europejski Zielony Ład. Otwierając sesję, Frans Timmermans powiedział: Mamy już na szczęście szczepionkę, która wkrótce pomoże nam przezwyciężyć pandemię COVID-19 . Jednak na kryzys klimatyczny i zanik różnorodności biologicznej nie ma szczepionki. Europejski Pakt na rzecz Klimatu zgromadzi wszystkich, którzy chcą podjąć działania na rzecz naszej planety. Chcemy w ten sposób pomóc wszystkim w Europie we wdrażaniu zmian w ich codziennym życiu i dać możliwość zaangażowania się w transformację ekologiczną oraz wzajemnego inspirowania się. Jeśli chodzi o przeciwdziałanie zmianie klimatu, każdy może działać i wnieść swój wkład.

Pakt na rzecz Klimatu zapewni ludziom ze wszystkich środowisk przestrzeń do kontaktów oraz wspólnego opracowywania i wdrażania rozwiązań klimatycznych zarówno na dużą, jak i na małą skalę. Jego dwa główne cele to podnoszenie świadomości i upowszechnianie wiedzy na ten temat oraz wspieranie działań w dziedzinie klimatu w całej UE.

Na uroczystej inauguracji głos zabrał również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (PL/EPL) , sprawozdawca opinii KR-u w sprawie Paktu na rzecz Klimatu , który powiedział m.in.: Aby osiągnąć neutralność klimatyczną, trzeba umieścić miasta w centrum polityki na rzecz klimatu . Nie tylko dlatego, że są dużymi odbiorcami energii i odpowiadają za 70–80% światowych emisji, ale także dlatego, że to na poziomie miast obywatele angażują się w działania na rzecz klimatu. Czujemy się odpowiedzialni za emisje i chcemy odgrywać pierwszoplanową rolę w wysiłkach, by je redukować. Pakt na rzecz Klimatu to okazja do stworzenia ogólnoeuropejskiego ruchu, który wspiera, pobudza i uznaje indywidualne osiągnięcia w dziedzinie klimatu. Oprócz ogólnoeuropejskich projektów, które przyspieszają lokalne inicjatywy na rzecz klimatu, konieczne jest, aby w dążenie do neutralności klimatycznej włączyli się również obywatele. Nie możemy urzeczywistnić Zielonego Ładu bez obywateli i poziomu lokalnego.

Oto niektóre konkretne formy uczestnictwa w Pakcie na rzecz Klimatu:

Aby wesprzeć sieć ambasadorów Paktu na rzecz Klimatu, KR wystosował do swoich członków apel, by zostali ambasadorami Paktu na rzecz Klimatu z ramienia KR-u . Będą aktywnie promować różne aspekty Zielonego Ładu w swoich regionach i gminach poprzez działania polityczne i stosowanie najlepszych praktyk oraz przekazywać okresowe informacje zwrotne na temat skuteczności polityki UE w terenie. Ambasadorzy Paktu na rzecz Klimatu z ramienia KR-u będą częścią szerszej sieci uruchomionej przez Komisję Europejską. W ramach projektu wsparcia KR-u dla Paktu na rzecz Klimatu („CoR 4 Climate Pact”) Komitet będzie również wspierać ambasadorów Paktu na rzecz Klimatu z ramienia KR-u w organizowaniu lokalnych wydarzeń klimatycznych mających na celu zwiększenie świadomości obywateli i przyspieszenie lokalnych działań w dziedzinie klimatu.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (PL/EPL) jest jednym z pierwszych ambasadorów Paktu na rzecz Klimatu z ramienia KR-u .

W początkowej fazie Paktu na rzecz Klimatu priorytetowo traktowane będą działania w dziedzinach „zielone obszary” , „zielony transport” , „zielone budynki” i „zielone umiejętności” . Pakt na rzecz Klimatu ma z czasem objąć inne obszary, takie jak zrównoważona konsumpcja i produkcja, jakość gleb, zdrowa żywność i zrównoważona dieta, oceany oraz obszary wiejskie i przybrzeżne. Jego mandat jest otwarty, a zakres będzie ewoluował w oparciu o pomysły i wkład osób i organizacji, które do niego przystąpią.

Dnia 9 grudnia 2020 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat w sprawie Paktu na rzecz Klimatu .

Kontekst

  • Członkowie KR-u i ich zastępcy, którzy pragną zostać ambasadorami Paktu na rzecz Klimatu z ramienia KR-u, mogą zgłosić się, klikając tutaj (termin: 31 stycznia 2021 r.)

  • Zapoznaj się z internetową mapą KR-u zawierającą 200 najlepszych praktyk pokazujących, w jaki sposób miasta i regiony już realizują Zielony Ład na poziomie lokalnym.

Kontakt

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/THE-CLIMATE-PACT.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023