Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Tania Christowa mianowana nową przewodniczącą Komisji SEDEC  

Tania Christowa (BG/EPL), burmistrzyni Gabrowa, została dzisiaj wybrana na nową przewodniczącą Komisji SEDEC Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u), zgromadzenia miast i regionów UE. Komisja SEDEC jest jedną z sześciu komisji tematycznych i zajmuje się polityką społeczną, zatrudnieniem, badaniami naukowymi, edukacją i kulturą.

Tania Christowa, która od 2012 r. jest członkinią Europejskiego Komitetu Regionów, przejmuje obowiązki José Ignacia Cenicerosa, byłego przewodniczącego rządu regionalnego La Riojy (Hiszpania).

Urodziła się w 1971 r. Od 2011 r. jest burmistrzynią Gabrowa i prowadzi bułgarską delegację w KR-ze. W latach 2010–2011 była szefową biura politycznego bułgarskiego ministra ds. funduszy UE. Jest pierwszą bułgarską członkinią wybraną na stanowisko kierownicze w Europejskim Komitecie Regionów.

„Komisja SEDEC przewodniczy pracom Europejskiego Komitetu Regionów w wielu istotnych dziedzinach, które wpływają na życie codzienne europejskich obywateli. Należą do nich zapewnienie postępu społecznego we wszystkich regionach UE, zagwarantowanie wszystkim równych szans, zaradzenie drenażowi mózgów i brakowi kwalifikacji, a także przepaści cyfrowej i innowacyjnej w Europie. Jako lokalni i regionalni przywódcy możemy wytyczyć dalszą drogę. Miasto Gabrowo jest dobrym przykładem tego, w jaki sposób cyfryzacja i innowacja mogą poprawić zarówno wydajność, jak i poziom życia” – stwierdziła Tania Christowa.

Podczas pierwszego posiedzenia pod przewodnictwem Tanii Christowej członkowie Komisji SEDEC przedyskutowali wyzwania lokalne i regulacyjne związane z pracą za pośrednictwem platform cyfrowych, które są przedmiotem projektu opinii autorstwa Dimitriosa Birmpasa (EL/PES), radnego gminy Egaleo. W dokumencie zawarto postulat jasnych wytycznych na szczeblu europejskim, które mają poprawić warunki pracy pracowników platform i wyeliminować takie nadużycia jak fikcyjne samozatrudnienie.

„Uregulowanie pracy za pośrednictwem platform cyfrowych stworzy równe szanse dla tradycyjnej gospodarki i gospodarki platform cyfrowych oraz zaradzi dumpingowi socjalnemu” – stwierdził Dimitris Birmpas w swym sprawozdaniu, które ma zostać przyjęte na sesji plenarnej KR-u w grudniu.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Udostępnij: