Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Weź udział w ankiecie KR-u/OECD dotyczącej celów zrównoważonego rozwoju!  

Europejski Komitet Regionów (KR) we współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zainicjował ankietę dotyczącą wkładu na szczeblu lokalnym i regionalnym w realizację celów zrównoważonego rozwoju. Do 22 lutego można podzielić się swoimi uwagami i włączyć się w kształtowanie przyszłej strategii UE w sprawie celów zrównoważonego rozwoju.

Od momentu przyjęcia w 2015 r. Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i 17 celów zrównoważonego rozwoju oczekuje się, że 193 kraje będące jej sygnatariuszami będą regularnie składać sprawozdania dotyczące wdrażania tego powszechnego programu, które obejmuje wszystkie polityki i wymaga zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron. Władze lokalne i regionalne są niezbędnymi partnerami w tym procesie wdrażania, nie tylko ze względu na to, że znaczna większość celów zrównoważonego rozwoju (65% według OECD) ma na nie bezpośredni wpływ, lecz również dlatego, że wiele z nich już z powodzeniem angażuje się w  dostosowywanie tych celów do warunków lokalnych .

Za pomocą informacji od władz lokalnych i regionalnych dotyczących ich działań związanych z celami zrównoważonego rozwoju Europejski Komitet Regionów chciałby pokazać, w jaki sposób regiony i miasta wdrożyły lub wdrażają te cele. Informacje te zostaną później wykorzystane w celu wywarcia wpływu na przyszłe strategie UE w zakresie celów zrównoważonego rozwoju z myślą o lepszym odzwierciedleniu podejścia terytorialnego w europejskich i krajowych procesach kształtowania polityki i usprawnieniu działań dotyczących wdrażania. Państwa poglądy dotyczące tego, co UE powinna robić w sprawie celów zrównoważonego rozwoju i w sprawie priorytetów, jakimi powinna się w tych działaniach kierować, zostaną wykorzystane także w opinii KR-u dotyczącej zrównoważonej Europy do 2030 r., która to opinia ma zostać opracowana w 2019 r.

Ankieta ta zostanie również wykorzystana w szerszym programie OECD „Terytorialne podejście do celów zrównoważonego rozwoju: miasta i regiony nie pozostawiają nikogo w tyle”, której zadaniem jest wspieranie miast i regionów przy zapewnianiu podejścia terytorialnego do celów zrównoważonego rozwoju poprzez:

ocenę ich położenia względem średniej krajowej i odpowiadających im miast i regionów;

nawiązanie wielopoziomowego dialogu z niższymi i wyższymi poziomami sprawowania rządów z myślą o uzgodnieniu podziału zadań;

dzielenie się najlepszymi praktykami i wnioskami z doświadczeń międzynarodowych

Zacznij wypełnianie ankiety!

Ankieta jest dostępna we wszystkich językach UE. Aby wybrać język, kliknij na rozwijane menu w prawej części ekranu

Można ją wypełnić do piątku 22 lutego do północy.  

Wszystkie odpowiedzi zachowają poufny charakter.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: econ-survey-cor@cor.europa.eu

KR pragnie podziękować za współpracę Sieci Samorządów Regionalnych na rzecz Rozwoju Zrównoważonego (nrg4SD).

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU_RECOVERY_PLAN_TERRITORIAL_COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
The EU Recovery Plan will fail if it does not contribute to territorial cohesion
23.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/TAKE-PART-IN-THE-COR-OECD-SURVEY-ON-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

Regiony i miasta w UE z zadowoleniem przyjmują zobowiązanie państw członkowskich do utrzymania polityki spójności jako głównego filaru Unii
Regiony i miasta w UE z zadowoleniem przyjmują zobowiązanie państw członkowskich do utrzymania polityki spójności jako głównego filaru Unii
22.11.2022