Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Wzmocnienie europejskich dostaw surowców krytycznych ma zasadnicze znaczenie dla Zielonego Ładu i odporności kluczowych gałęzi przemysłu  

Plan działania na rzecz surowców krytycznych przedstawiony przez Komisję Europejską we wrześniu 2020 r. jest przedmiotem opinii , która zostanie omówiona przez przywódców lokalnych i regionalnych na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) w dniu 18 marca. Wiele kluczowych europejskich gałęzi przemysłu, zwłaszcza tych zaangażowanych w przyszłościowe technologie, jest w dużym stopniu uzależnionych od surowców krytycznych, z których większość pochodzi z krajów spoza UE. W opinii sporządzonej przez Isolde Ries (DE/PES), pierwszą wiceprzewodniczącą parlamentu kraju związkowego Saara, podkreślono potrzebę rozwiązania problemu nadmiernego polegania UE na krajach pozaeuropejskich poprzez promowanie wykorzystania zasobów w obiegu zamkniętym, poprawę łańcuchów recyklingu i dostaw oraz rozszerzenie wydobycia surowców krytycznych w Unii Europejskiej. W opinii podkreśla się również, że władze lokalne i regionalne muszą odgrywać zasadniczą rolę w zapewnieniu przyszłych dostaw surowców krytycznych.

Komisja Europejska definiuje surowce jako krytyczne, jeżeli mają kluczowe znaczenie gospodarcze i jeśli w Europie nie istnieją niezawodne i trwałe źródła ich dostaw. Ujmując w skali globalnej, w UE produkowanych lub pozyskiwanych jest mniej niż 5 % surowców krytycznych , podczas gdy przemysł UE odpowiada za około 20 % światowego zużycia takich surowców. Bezpieczne i niezawodne dostawy surowców krytycznych mają zasadnicze znaczenie dla europejskich kluczowych gałęzi przemysłu, takich jak przemysł motoryzacyjny, stalowy i medyczny, które zatrudniają miliony obywateli Europy. UE jest szczególnie uzależniona od importu surowców krytycznych, które są kluczowymi elementami technologii zorientowanych na przyszłość, takich jak baterie lub odnawialne źródła energii, które przyczyniają się do zielonej transformacji w Europie. W nadchodzących dziesięcioleciach zapotrzebowanie na te surowce będzie nadal gwałtownie wzrastać.

Sprawozdawczyni Isolde Ries (DE/PES), pierwsza wiceprzewodnicząca parlamentu kraju związkowego Saara, stwierdziła: Nowoczesne gospodarki o długich łańcuchach wartości nie mogą funkcjonować bez bezpiecznych, konkurencyjnych i przyjaznych dla środowiska dostaw surowców. Musimy chronić dostęp UE do surowców krytycznych poprzez efektywne wykorzystanie zasobów, zrównoważonych produktów i innowacji. Bezpieczne i niezawodne dostawy surowców krytycznych, których zamówienia muszą być również bardziej odpowiedzialne środowiskowo i społecznie, mają zasadnicze znaczenie nie tylko dla przemysłu europejskiego i zależnych od niego milionów miejsc pracy, ale również dla pomyślnego wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu.

W opinii podkreśla się, że władze lokalne i regionalne muszą odgrywać zasadniczą rolę w zapewnieniu przyszłych dostaw surowców krytycznych, ponieważ są one bezpośrednio odpowiedzialne za zatwierdzanie i nadzorowanie projektów przemysłowych związanych z wykorzystaniem lub wydobyciem tych surowców w UE. W opinii wzywa się również do znacznego wzmocnienia zdolności przerobowych w zakresie recyklingu w UE. Ponadto zamówienia na surowce krytyczne z państw trzecich powinny być zróżnicowane, a ich wydobycie na szczeblu krajowym powinno być wspierane politycznie i finansowo, tak aby zmniejszyć zależność UE od importu z państw trzecich. Punkt ten ma szczególne znaczenie dla obecnych lub byłych europejskich regionów górniczych, które powinny zbadać, czy istnieją tam możliwości wydobycia surowców.

KR z zadowoleniem przyjmuje utworzenie europejskiego sojuszu na rzecz surowców , otwartego dla wszystkich zainteresowanych stron, w tym regionów, i ogłoszonego przez Komisję Europejską wraz z jej planem działania.

Ostateczny wynik głosowania nad opinią zostanie ogłoszony na zakończenie sesji plenarnej 19 marca.

Kontekst:

We wrześniu 2020 r. Komisja Europejska ogłosiła plan działania w sprawie surowców krytycznych . Co trzy lata Komisja publikuje wykaz surowców krytycznych w UE. W 2020 r. 30 surowców zostało zaklasyfikowanych jako surowce krytyczne, w tym kilka, które stają się coraz ważniejsze w sektorze energetycznym, np. lit i kobalt. W 2011 r. tylko 14 materiałów zostało zdefiniowanych jako materiały krytyczne. Wykaz i dalsze informacje na ten temat można znaleźć tutaj . Komisja Europejska opublikowała również prognozę dotyczącą surowców krytycznych dla strategicznych technologii i sektorów w UE.

Oprócz planu działania Komisja Europejska utworzyła europejski sojusz na rzecz surowców , którego celem jest zbliżenie przemysłu, państw członkowskich, regionów i społeczeństwa obywatelskiego w celu zmniejszenia zależności Europy od zamówień na surowce krytyczne z państw trzecich.

Tutaj można zapoznać się z wywiadem ze sprawozdawczynią Isolde Ries.

Kontakt:

Tobias Kolonko

tel. +32 2 282 2003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
Przywódcy lokalni i regionalni apelują o większą rolę i spójność w polityce UE na rzecz zrównoważonych systemów żywnościowych
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-EUROPEAN-SUPPLY-OF-CRITICAL-RAW-MATERIALS.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023