Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Przewodniczący Karl-Heinz Lambertz wygłasza pierwsze doroczne orędzie o stanie Unii Europejskiej z perspektywy regionów i miast  

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u), Karl-Heinz Lambertz, wygłosił dziś pierwsze orędzie o stanie Unii z perspektywy regionów i miast, po którym miała miejsce debata z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. Tę nową praktykę należy postrzegać w kontekście bieżącej debaty politycznej na temat przyszłości Europy.

Orędzie przewodniczącego Lambertza, wygłoszone dziś w Brukseli w trakcie sesji plenarnej KR-u, w której uczestniczyli wybrani przedstawiciele lokalni i regionalni ze wszystkich państw członkowskich UE, ma na celu podsumowanie obecnej sytuacji miast i regionów w UE i perspektywiczne spojrzenie na główne wyzwania nadchodzących lat.

„W Europejskim Komitecie Regionów spoglądamy na Unię z perspektywy lokalnej, z perspektywy zwykłych ludzi, oczyma naszych 350 demokratycznie wybranych przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych. Ten właśnie punkt widzenia chcielibyśmy przekazać” – stwierdził przewodniczący Karl-Heinz Lambertz.

„Europa zajmuje coraz istotniejsze miejsce w działaniach przywódców lokalnych i regionalnych. To oni odpowiadają za wdrażanie większości prawodawstwa UE. Przywódcy lokalni i regionalni tworzą i współfinansują projekty europejskie oraz nimi zarządzają. Dyskutują oni o Europie ze swoimi współobywatelami na forach swoich zgromadzeń. Tak jak poziom europejski wywiera wpływ na szczebel lokalny i regionalny, podobnie szczeble te powinny móc w pełni wpływać na to, co dzieje się na szczeblu europejskim” – podkreślił następnie.

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zgodził się z tym stanowiskiem, podkreślając, że „pewność siebie i dobrobyt Europy zależy od żywotności naszych miast, regionów i gmin”.

Przewodniczący polskiej delegacji w KR-e, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Wo ź niak podkreślił: "Dobra przyszłość Unii Europejskiej wymaga nie tylko dialogu z obywatelami, ale także edukacji.(…) Potrzebujemy edukacji dla demokracji, praworządności, solidarności, edukacji dla pokoju, która przygotowuje do myślenia wspólnotowego, tej lokalnej, regionalnej, ale również europejskiej i budującej odpowiedzialność za nią."

Główne postulaty orędzia o stanie regionów z 2017 r.:

Odnowienie relacji z obywatelami: „Zaangażowaniu przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych towarzyszy zaufanie społeczeństwa do władz lokalnych i regionalnych, które jest większe niż zaufanie do UE i jej państw członkowskich. Jest to powód do dumy, gdyż oznacza to, że nasze miasta i regiony to miejsce zaufania w Unii, co do której często istnieją wątpliwości”.

Nasze wysiłki muszą opierać się na dwóch zasadach: działaniu na właściwym poziomie i dialogu z obywatelami europejskimi (...). Od marca 2016 r. zorganizowaliśmy ponad 140 debat publicznych w 95 regionach”.

„Jestem głęboko przekonany, że właśnie spełnienie oczekiwań obywateli jest drogą do zastąpienia nieufności wobec UE pragnieniem Europy”.

Przyszłość polityki spójności: Polityka spójności to zasadniczy, oparty na solidarności wkład w konsolidację UE i niezbędne uzupełnienie zasad rynku wewnętrznego. Jej przyszłość i przyszłość Europy są ze sobą powiązane.”

„Co najmniej trzech na czterech Europejczyków uważa, że inwestycje regionalne UE mają pozytywne skutki dla ich miast i regionów”.

„Nasz postulat wobec Rady jest dwojaki: zapewnić silną politykę spójności obejmującą wszystkie regiony i zagwarantować, że na politykę tę będzie się przeznaczać co najmniej jedną trzecią budżetu UE, tak jak ma to miejsce obecnie”.

Budżet UE i inwestycje publiczne : „Ambicji projektu europejskiego, jeśli ma on być wiarygodny, muszą towarzyszyć znaczące środki, zwłaszcza poprzez uwolnienie nowych zasobów własnych”.

Migracja: „Nasze tożsamości muszą porozumiewać się w sposób pokojowy i muszą być stale otwarte na świat zewnętrzny, a nie zamykać się w sobie”.

„W Katanii, w Atenach, na greckich wyspach i w wielu innych miejscach i krajach urzędnicy lokalni i regionalni zorganizowali przyjęcie tysięcy migrantów znajdujących się w bardzo trudnym położeniu. (...) Ich odwaga i solidarność przyniosła chwałę europejskiemu duchowi”.

Brexit: „Brexit to porażka Unii opartej na systemie wyłączeń (...). Decyzja o brexicie przyniesie poważne konsekwencje dla brytyjskich i europejskich społeczności lokalnych”.

Europa socjalna: „Bezpieczeństwo musi oznaczać także bezpieczeństwo socjalne. Między Europejczykami nadal występują znaczne różnice gospodarcze i społeczne. Jeden na pięciu mieszkańców Europy mieszka w gospodarstwie domowym znajdującym się poniżej progu ubóstwa lub w sytuacji wykluczenia społecznego. (...) Europejczycy potrzebują silnego europejskiego modelu społecznego, który będzie chronić wszystkich”.

„Nigdy nie powinniśmy zapominać, że fundamentem Europy jest perspektywa lepszej ochrony socjalnej. To właśnie będzie tematem Szczytu Społecznego w Göteborgu (Szwecja) w dniu 17 listopada, w którym weźmie udział nasz Komitet”.

Środowisko: „Bezpieczeństwo obywateli Europy zależy również od ochrony środowiska i różnorodności biologicznej. Również w tym przypadku regiony i miasta są pierwszoplanowymi podmiotami, podobnie jak amerykańskie stany i miasta, które podjęły odważną decyzję o realizacji celów porozumienia paryskiego pomimo nieodpowiedzialnego stanowiska Donalda Trumpa”.

„Przeciwdziałanie zmianie klimatu jest również dla nas kwestią priorytetową. Zawarliśmy właśnie partnerstwo z europejską siecią Climate Alliance i z międzynarodową siecią ICLEI”.

Plan działania

W ramach swojego wkładu w debatę na temat przyszłości Europy KR zainaugurował oddolną inicjatywę „Rozważania nad Europą”, przewidującą dialogi z obywatelami oraz debaty z udziałem 350 członków Komitetu i ich zastępców. Konsultacje te uzupełniono ogólnoeuropejską ankietą internetową – jest to zestaw pytań na temat przyszłości Europy, mający na celu zebranie informacji zwrotnych od obywateli. W związku z tym KR przyjmie swoją wizję przyszłości Europy z perspektywy lokalnej i regionalnej w pierwszym półroczu 2018 r. W pierwszym kwartale 2019 r. Komitet zorganizuje „Szczyt Europejskich Przywódców Regionalnych”.

W dniu 9 października Europejski Komitet Regionów wspólnie z wiodącymi stowarzyszeniami miast i regionów UE zainaugurował ogólnoeuropejską koalicję – #CohesionAlliance – wzywającą do tego, aby zgodnie z budżetem UE po 2020 r., polityka spójności stała się silniejsza, skuteczniejsza, bardziej widoczna i dostępna dla wszystkich regionów Unii. Zachęca się przywódców lokalnych i regionalnych z całej Europy wraz z posłami do Parlamentu Europejskiego i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i organizacji biznesowych do podpisania deklaracji #CohesionAlliance.

Uwaga dla redaktorów:

Od tego momentu co roku, w październiku, przewodniczący KR-u będzie przed sesją plenarną KR-u wygłaszać swoje „orędzie o stanie regionów UE”. Celem jest dokonanie bilansu bieżącej sytuacji w miastach i regionach UE i perspektywiczne spojrzenie na główne wyzwania następnych lat. Orędzie należy także rozumieć jako pierwszą reakcję KR-u na główne propozycje przedstawione w programie prac Komisji Europejskiej. Po wystąpieniu nastąpi debata plenarna z udziałem członków KR-u i przedstawicieli UE wysokiego szczebla.

Reakcje grup politycznych KR-u są dostępne na ich stronach internetowych.

• Strona KR-u „Stan Unii Europejskiej z perspektywy regionów i miast”

Wystąpienie przewodniczącego Donalda Tuska do Europejskiego Komitetu Regionów

Śledź nas: #SOTREG #EULocal

Galeria zdjęć na serwisie Flickr

Kontakt:
Nathalie Vandelle

tel. +32 (0)2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-UNION-THE-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-UNION-THE-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-UNION-THE-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Polityka i budżet Unii Europejskiej muszą wspierać spójność, a nie jej szkodzić
Polityka i budżet Unii Europejskiej muszą wspierać spójność, a nie jej szkodzić
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-UNION-THE-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-UNION-THE-VIEW-OF-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Tylko silna polityka spójności może zagwarantować, że UE będzie zjednoczona i sprawiedliwsza w przyszłości
Tylko silna polityka spójności może zagwarantować, że UE będzie zjednoczona i sprawiedliwsza w przyszłości
16.03.2023