Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Podczas obchodów 25-lecia Komitetu Regionów przewodniczący Karl-Heinz Lambertz wygłosi orędzie o stanie Unii Europejskiej  
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej oraz komisarz do spraw zatrudnienia wezmą udział w sesji plenarnej #CoRplenary , a Komitet przyjmie stanowisko w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu.

W dniu 4 grudnia przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) Karl-Heinz Lambertz wygłosi swoje trzecie przemówienie podczas debaty z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Davidem Sassolim. W przemówieniu, które przypada na 25. rocznicę powstania KR-u, poruszy temat oczekiwań naszych regionów i miast w odniesieniu do nowego mandatu UE. Członkowie KR-u będą również dyskutować z nowym komisarzem UE Nicolasem Schmitem o tym, jak wzmocnić prawa socjalne, a także przyjmą dokument w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu. Przed głosowaniem odbędzie się debata z wiceprzewodniczącym wykonawczym Fransem Timmermansem.

3 grudnia o godz. 9.00 nowa komisarz UE do spraw wewnętrznych będzie dyskutować z lokalnymi przywódcami na temat integracji migrantów

KR i Komisja Europejska zorganizują konferencję na temat „Wspieranie regionów, miast i obszarów wiejskich w integracji migrantów”. Przewodniczący Lambertz oraz nowa komisarz UE do spraw wewnętrznych Ylva Johansson wezmą udział w konferencji „Go Local” . KR popiera apel Komisji Europejskiej o zwiększenie finansowania na projekty z zakresu integracji oraz dąży do połączenia działań na szczeblu lokalnym, regionalnym i europejskim poprzez inicjatywę #regions4integration rozpoczętą w kwietniu tego roku.

Sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów (#CoRPlenary), 4–5 grudnia, Parlament Europejski

4 grudnia, godz. 15.00: „Stan Unii Europejskiej z perspektywy regionów i miast”

Podczas przemówienia wygłoszonego w obecności przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassoliego przewodniczący Karl-Heinz Lambertz przedstawi oczekiwania regionów i miast dotyczące nowego mandatu UE na lata 2019–2024, w tym długoterminowego budżetu UE. Określi również, w jaki sposób regiony i miasta wniosą wkład w konferencję na temat przyszłości Europy zapowiedzianą przez przewodniczącą Komisji Ursulę von der Leyen, która ma się odbyć w ciągu najbliższych dwóch lat.

4 grudnia, godz. 17.30: Obchody 25-lecia Europejskiego Komitetu Regionów

Podczas obchodów 25. rocznicy swojego powstania Komitet wyciągnie wnioski z przeszłości i spojrzy w przyszłość. W debacie plenarnej weźmie udział wielu byłych przewodniczących KR-u. Głos zabiorą również Luca Jahier , przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Maroš Šefčovič , wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Eva Maydell, posłanka do PE i członkini zarządu EU40, oraz Monika Wulf-Mathies , była komisarz do spraw polityki regionalnej.

5 grudnia, godz. 9.00: Regiony i miasta przedstawiają postulaty dotyczące Europejskiego Zielonego Ładu

Po przeprowadzeniu debaty z udziałem wiceprzewodniczącego wykonawczego Fransa Timmermansa KR przyjmie swoją rezolucję „Wkład regionów i miast w Europejski Zielony Ład”. Nowy ład ma być sztandarową strategią Komisji Europejskiej w dziedzinie klimatu.

Podczas debaty plenarnej grupa młodych polityków lokalnych z całej Europy przekaże również UE swoje żądania dotyczące zmiany klimatu. KR zaprosił do Brukseli grupę 27 polityków ( zob. program ). Debata odbędzie się na krótko przed dołączeniem KR-u do delegacji UE na COP 25 w Madrycie.

5 grudnia, godz. 10.30: Prawa socjalne w centrum zainteresowania regionów i miast

Nowo mianowany komisarz do spraw zatrudnienia i praw socjalnych Nicolas Schmit wygłosi przemówienie w obecności członków KR-u, przedstawiając swoją wizję przyszłości pracy oraz sposoby wzmocnienia praw socjalnych w nadchodzących latach.

Pełna debata na sesji plenarnej (#CoRplenary) będzie transmitowana na żywo .

Opinie, które mają zostać przyjęte na sesji plenarnej KR-u (# CoRplenary):

Europejskie ramy rozwiązań regulacyjnych w odniesieniu do gospodarki współpracy , sprawozdawca generalny: Peter Florianschütz (AT/PES)

Praca za pośrednictwem platform internetowych – lokalne i regionalne wyzwania regulacyjne , sprawozdawca: Dimitrios Birmpas (EL/PES)

Regiony metropolitalne – wyzwania i pozycja w przyszłej polityce spójności po 2020 r. , sprawozdawca: Juraj Droba (SK/EKR)

Strategia makroregionalna dla regionu Karpat , sprawozdawca generalny: Władysław Ortyl (PL/EKR)

Poprawienie zdolności administracyjnych władz lokalnych i regionalnych w celu wzmocnienia inwestycji i reform strukturalnych w latach 2021–2027 , sprawozdawczyni: Manuela Bora (IT/PES)

Plan działania na rzecz zwalczania dezinformacji , sprawozdawca: Randel Länts (EE/PES)

Partnerstwo Wschodnie , sprawozdawca generalny: Tadeuš Andžejevski (LT/EKR)

Możliwości sektora kolejowego w zakresie realizacji priorytetów polityki UE , sprawozdawca: Pascal Mangin (FR/EPL)

Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2018 , sprawozdawca: Dominique Leveque (FR/PES)

Praktyczne informacje dotyczące sesji plenarnej:

Miejsce: Parlament Europejski, budynek im. Paula-Henriego Spaaka – sala posiedzeń plenarnych.

Data: Środa, 4 grudnia, w godz. 14.45–19.00; czwartek, 5 grudnia, w godz. 9.00–13.00.

Materiały: program sesji plenarnej oraz dokumenty .

Kontakt:

PresseCdr@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-EUROPEAN-UNION-2019.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-EUROPEAN-UNION-2019.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-EUROPEAN-UNION-2019.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-EUROPEAN-UNION-2019.ASPX

Prawodawcy lokalni, regionalni i europejscy tworzą wspólny front w walce z dezinformacją w terenie i wzywają do zwiększenia środków finansowych na obronę demokracji.
Prawodawcy lokalni, regionalni i europejscy tworzą wspólny front w walce z dezinformacją w terenie i wzywają do zwiększenia środków finansowych na obronę demokracji.
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STATE-OF-THE-EUROPEAN-UNION-2019.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023