Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Podczas obchodów 25-lecia Komitetu Regionów przewodniczący Karl-Heinz Lambertz wygłosi orędzie o stanie Unii Europejskiej  
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej oraz komisarz do spraw zatrudnienia wezmą udział w sesji plenarnej #CoRplenary , a Komitet przyjmie stanowisko w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu.

W dniu 4 grudnia przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) Karl-Heinz Lambertz wygłosi swoje trzecie przemówienie podczas debaty z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Davidem Sassolim. W przemówieniu, które przypada na 25. rocznicę powstania KR-u, poruszy temat oczekiwań naszych regionów i miast w odniesieniu do nowego mandatu UE. Członkowie KR-u będą również dyskutować z nowym komisarzem UE Nicolasem Schmitem o tym, jak wzmocnić prawa socjalne, a także przyjmą dokument w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu. Przed głosowaniem odbędzie się debata z wiceprzewodniczącym wykonawczym Fransem Timmermansem.

3 grudnia o godz. 9.00 nowa komisarz UE do spraw wewnętrznych będzie dyskutować z lokalnymi przywódcami na temat integracji migrantów

KR i Komisja Europejska zorganizują konferencję na temat „Wspieranie regionów, miast i obszarów wiejskich w integracji migrantów”. Przewodniczący Lambertz oraz nowa komisarz UE do spraw wewnętrznych Ylva Johansson wezmą udział w konferencji „Go Local” . KR popiera apel Komisji Europejskiej o zwiększenie finansowania na projekty z zakresu integracji oraz dąży do połączenia działań na szczeblu lokalnym, regionalnym i europejskim poprzez inicjatywę #regions4integration rozpoczętą w kwietniu tego roku.

Sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów (#CoRPlenary), 4–5 grudnia, Parlament Europejski

4 grudnia, godz. 15.00: „Stan Unii Europejskiej z perspektywy regionów i miast”

Podczas przemówienia wygłoszonego w obecności przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassoliego przewodniczący Karl-Heinz Lambertz przedstawi oczekiwania regionów i miast dotyczące nowego mandatu UE na lata 2019–2024, w tym długoterminowego budżetu UE. Określi również, w jaki sposób regiony i miasta wniosą wkład w konferencję na temat przyszłości Europy zapowiedzianą przez przewodniczącą Komisji Ursulę von der Leyen, która ma się odbyć w ciągu najbliższych dwóch lat.

4 grudnia, godz. 17.30: Obchody 25-lecia Europejskiego Komitetu Regionów

Podczas obchodów 25. rocznicy swojego powstania Komitet wyciągnie wnioski z przeszłości i spojrzy w przyszłość. W debacie plenarnej weźmie udział wielu byłych przewodniczących KR-u. Głos zabiorą również Luca Jahier , przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Maroš Šefčovič , wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Eva Maydell, posłanka do PE i członkini zarządu EU40, oraz Monika Wulf-Mathies , była komisarz do spraw polityki regionalnej.

5 grudnia, godz. 9.00: Regiony i miasta przedstawiają postulaty dotyczące Europejskiego Zielonego Ładu

Po przeprowadzeniu debaty z udziałem wiceprzewodniczącego wykonawczego Fransa Timmermansa KR przyjmie swoją rezolucję „Wkład regionów i miast w Europejski Zielony Ład”. Nowy ład ma być sztandarową strategią Komisji Europejskiej w dziedzinie klimatu.

Podczas debaty plenarnej grupa młodych polityków lokalnych z całej Europy przekaże również UE swoje żądania dotyczące zmiany klimatu. KR zaprosił do Brukseli grupę 27 polityków ( zob. program ). Debata odbędzie się na krótko przed dołączeniem KR-u do delegacji UE na COP 25 w Madrycie.

5 grudnia, godz. 10.30: Prawa socjalne w centrum zainteresowania regionów i miast

Nowo mianowany komisarz do spraw zatrudnienia i praw socjalnych Nicolas Schmit wygłosi przemówienie w obecności członków KR-u, przedstawiając swoją wizję przyszłości pracy oraz sposoby wzmocnienia praw socjalnych w nadchodzących latach.

Pełna debata na sesji plenarnej (#CoRplenary) będzie transmitowana na żywo .

Opinie, które mają zostać przyjęte na sesji plenarnej KR-u (# CoRplenary):

Europejskie ramy rozwiązań regulacyjnych w odniesieniu do gospodarki współpracy , sprawozdawca generalny: Peter Florianschütz (AT/PES)

Praca za pośrednictwem platform internetowych – lokalne i regionalne wyzwania regulacyjne , sprawozdawca: Dimitrios Birmpas (EL/PES)

Regiony metropolitalne – wyzwania i pozycja w przyszłej polityce spójności po 2020 r. , sprawozdawca: Juraj Droba (SK/EKR)

Strategia makroregionalna dla regionu Karpat , sprawozdawca generalny: Władysław Ortyl (PL/EKR)

Poprawienie zdolności administracyjnych władz lokalnych i regionalnych w celu wzmocnienia inwestycji i reform strukturalnych w latach 2021–2027 , sprawozdawczyni: Manuela Bora (IT/PES)

Plan działania na rzecz zwalczania dezinformacji , sprawozdawca: Randel Länts (EE/PES)

Partnerstwo Wschodnie , sprawozdawca generalny: Tadeuš Andžejevski (LT/EKR)

Możliwości sektora kolejowego w zakresie realizacji priorytetów polityki UE , sprawozdawca: Pascal Mangin (FR/EPL)

Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2018 , sprawozdawca: Dominique Leveque (FR/PES)

Praktyczne informacje dotyczące sesji plenarnej:

Miejsce: Parlament Europejski, budynek im. Paula-Henriego Spaaka – sala posiedzeń plenarnych.

Data: Środa, 4 grudnia, w godz. 14.45–19.00; czwartek, 5 grudnia, w godz. 9.00–13.00.

Materiały: program sesji plenarnej oraz dokumenty .

Kontakt:

PresseCdr@cor.europa.eu

Udostępnij :