Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Miasta i regiony potrzebują Unii Europejskiej, ‎ a ona potrzebuje miast i regionów  
Przewodniczący Karl-Heinz Lambertz wygłasza orędzie o stanie Unii Europejskiej z perspektywy regionów i miast #SOTREG

Podczas debaty z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Antoniem Tajanim przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) Karl-Heinz Lambertz wygłosił drugie orędzie o stanie Unii Europejskiej z perspektywy regionów i miast . W swym wystąpieniu w Brukseli na sesji plenarnej KR-u dowodził, że Europa potrzebuje „nie tyle zmiany czasu i przestawiania zegarków, lecz zmiany kierunku i metody, tak by miasta i regiony miały większy wpływ na jej przyszłość".

Podczas swego wystąpienia przewodniczący Karl-Heinz Lambertz zaapelował o większe finansowanie UE dla miast i regionów i ich większy wpływ na proces decyzyjny UE, podkreślając, że „osłabianie naszych miast i regionów naraża na szwank Unię. Nie na tym ma polegać nasz plan na przyszłość. Wręcz przeciwnie: wzmacniając nasze obszary lokalne, umacniamy Unię“.

Zabierając głos podczas debaty, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani podkreślił, że „Parlament Europejski i Europejski Komitet Regionów skupiają demokratycznie wybranych przedstawicieli szczebla lokalnego, lokalnego i europejskiego. Musimy, więc wspólnie dążyć do tego, by dostarczyć konkretnych odpowiedzi naszym obywatelom i z nimi wykreować skuteczniejszą i sprawiedliwszą Europę mogącą ich lepiej reprezentować“.

"Cała Europejska Wspólnota potrzebuje konsekwentnej realizacji podstawowych polityk w tym PS i WPR, bez redukcji wydatków. Powinniśmy konsekwentnie wspierać samorządność, solidarność i subsydiarność" podkreślił marszałek województwa mazowieckiego i członek KR-u, Adam Struzik (PL/EPL).

Najważniejsze przesłania orędzia o stanie Unii Europejskiej z perspektywy regionów i miast 2018 :

Budżet UE: „Zdrowy rozsądek podpowiada, że nie można uzyskać więcej mniejszym nakładem środków, czy to chodzi o spójność, wspólną politykę rolną czy też inną politykę, szczególnie z takim europejskim budżetem, który już teraz jest niewystarczający“.

Polityka spójności UE: „Spójność dotyczy każdego. Dowodzi tego podpisanie przez 8 tys. sygnatariuszy deklaracji Sojuszu na rzecz Spójności, który obejmuje teraz nieomal całą Unię. Spójność pomaga w rozwoju naszych obszarów lokalnych. Jest to polityka dla przyszłości, która ma ułatwić sprostanie poważnym wyzwaniom naszych czasów, spełniając również codzienne postulaty. Nieustannie trwają wysiłki lokalnych i regionalnych przedstawicieli pochodzących z wyboru na rzecz utrzymania spójności UE ”.

Migracja: „Dzień po dniu nasze miasta starają się zapewnić współistnienie w Europie. Podczas gdy Rada bez końca mówi o «migracji», na szczeblu oddolnym częściej słyszę słowo «integracja» (...) We współpracy z Komisją Europejską zamierzamy zainicjować kampanię ukazującą projekty na rzecz integracji realizowane w naszych miastach i regionach”.

Dialogi obywatelskie : „Musimy uzyskać prawdziwe informacje zwrotne na temat polityki UE. Samo słuchanie nie wystarczy. Konieczne jest organizowanie dialogu obywatelskiego i podejmowanie działań następczych w celu poprawienia działań UE w konkretnych dziedzinach (...) Dlatego też zaproponowałem przewodniczącemu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego współpracę w celu opracowania stałego, europejskiego mechanizmu na rzecz dialogu obywatelskiego ”.

Prawa socjalne: „Być może Europa musi przestawić swój zegar, lecz przede wszystkim potrzebuje zmiany kursu (...). Prawa socjalne muszą być równie ważne jak prawa gospodarcze . Europa będzie silniejsza, jeżeli najpierw pomożemy najbardziej potrzebującym.”

Pomocniczość: „Zasadą przewodnią powinno być dążenie do większej obecności Europy tam, gdzie to jest potrzebne i do jej mniejszej obecności tam, gdzie potrzeba jej mniej ”. Pomocniczość oznacza również silną Unię, której władze lokalne i regionalne umożliwiają zbliżenie się do obywateli (...) Urzeczywistnimy nasze pomysły, zakładając nową pilotażową sieć centrów regionalnych w celu ułatwienia oceny wdrażania polityki.”

Zalecenia KR-u w sprawie odbudowania zaufania do UE

Po debacie plenarnej przyjęta została opinia KR-u w sprawie: „Rozważania nad Europą: głos samorządów lokalnych i regionalnych na rzecz odbudowy zaufania do Unii Europejskiej” , opracowana na wniosek przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Jest ona kulminacją szeroko zakrojonych dwuletnich konsultacji „Rozważania nad Europą“ przeprowadzonych od marca 2016 r. z ponad 40 tys. obywateli i 266 organami władz lokalnych i regionalnych. Kampania polegała głównie na dialogu obywatelskim i debatach zorganizowanych na szczeblu lokalnym z inicjatywy członków KR-u. Ogólne uzyskane w ten sposób informacje zwrotne, których uzupełnieniem są ankieta internetowa w całej UE i konsultacje z miastami i regionami, stanowią kanwę opinii sporządzonej pod kierownictwem przewodniczącego Karla-Heinza Lambertza i pierwszego wiceprzewodniczącego Markku Markkuli .

W opinii podkreślono główne wnioski płynące z kampanii:

Od obywateli dowiedzieliśmy się, że chcą, aby projekt europejski opierał się na zasadach solidarności, spójności i bliskości

80 % obywateli wyraziło życzenie, by w UE panowała większa solidarność;

ludzie ufają swym politykom lokalnym i regionalnym w większym stopniu niż politykom na szczeblu unijnym czy krajowym;

wiele osób podkreśliło dystans wobec polityki i instytucji UE i wyraziło frustrację z powodu UE, gdyż jest ona często postrzegana jako zbyt odległa i mało godna zaufania.

Od przedstawicieli władz miast i regionów dowiedzieliśmy się, że muszą w pełni uczestniczyć w kreowaniu polityki UE

należy pełniej uznawać rolę władz lokalnych i regionalnych, zarówno w codziennym prowadzeniu spraw UE, jak i w przyszłym dostosowaniu do traktatów UE, przy czym KR musi posiadać pełnoprawną reprezentację w przyszłym konwencie.

Ułatwianie udziału obywateli w polityce UE i nawiązanie stałego dialogu z obywatelami po 2019 r.

zaufanie do UE i jej wiarygodność będą większe tylko wtedy, gdy wyraźnie pokaże się wartość dodaną działania UE;

włączenie obywateli nie może się ograniczać jedynie do okresów poprzedzających wybory UE;

przed wyborami europejskimi KR zaproponuje ustanowienie stałego i zorganizowanego systemu dialogu między obywatelami, politykami i instytucjami UE z udziałem władz lokalnych i regionalnych za pośrednictwem KR-u.

8. Europejski Szczyt Regionów i Miast

Przewodniczący oznajmił również, że w dniach 14–15 marca 2019 r. odbędzie się w Bukareszcie 8. Europejski Szczyt Regionów i Miast , mający wnieść dalszy wkład w bieżącą debatę polityczną w sprawie przyszłości Unii Europejskiej po brexicie. Szczyt ten będzie największym w przyszłym roku zgromadzeniem politycznym burmistrzów, przewodniczących regionalnych i przywódców lokalnych z całej Europy. Oczekuje się, że weźmie w nim udział ponad 800 osób, w tym przywódców instytucji UE.

Uwaga dla redaktorów

Co roku w październiku przed sesją plenarną KR-u przewodniczący KR-u wygłasza orędzie o stanie regionów UE. Celem jest dokonanie bilansu bieżącej sytuacji w miastach i regionach UE i perspektywiczne spojrzenie na główne wyzwania następnych lat. Jest to również wstępna reakcja KR-u na propozycje zawarte w programie prac Komisji Europejskiej i przedstawione w orędziu przewodniczącego Komisji o stanie Unii. Po wystąpieniu odbywa się debata plenarna z udziałem członków KR-u i przedstawicieli UE wysokiego szczebla.

Więcej:

strona internetowa KR-u: „orędzie o stanie Unii Europejskiej z perspektywy regionów i miast” ;

śledź nas na Twitterze z użyciem #SOTREG oraz #EULocal ;

strona KR-u poświęcona kampanii na temat przyszłości Europy ;

Broszura kampania na temat przyszłości Europy – w pigułce ;

Galeria zdjęć na serwisie Flickr ;

Kontakt:

Nathalie Vandelle nathalie.vandelle@cor.europa.eu

tel. +32 (0)2 282 24 99|

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SOTREG.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023