Kliknij tutaj, aby uzyskać automatyczne tłumaczenie poniższego tekstu.
Orędzie o stanie Unii Europejskiej: podejście odgórne uniemożliwi Europie realizację obietnic i zbliżenie do obywateli  

Wystąpienie Apostolosa Tzitzikostasa, przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów

Odnosząc się do dzisiejszego orędzia o stanie Unii Europejskiej wygłoszonego przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Apostolos Tzitzikostas powiedział:

W orędziu o stanie Unii przewodnicząca słusznie podkreśliła zwiększenie solidarności Unii Europejskiej i jej zdolności do reagowania na pandemię. W całej Europie powinniśmy dostrzec godne podziwu, wspólne wysiłki rządów, przemysłu i służb publicznych na rzecz dostarczenia szczepionek do każdego regionu i miasta. Ponadto Komitet w pełni popiera wyznaczone dziś priorytety: Unia dysponuje budżetem i niespotykaną dotąd ilością środków w ramach planu odbudowy; musimy wspólnie inwestować, by zapewnić wspólną odbudowę, przyspieszając jednocześnie transformację klimatyczną i cyfrową.

Niemniej nie uda nam się osiągnąć tych wspólnych celów za pomocą odgórnego podejścia. UE musi reagować na rzeczywiste potrzeby obywatelek i obywateli w miejscach ich zamieszkania i pracy. Tylko dzięki podejściu oddolnemu Europa może odnieść sukces i odzyskać poparcie obywateli, zdobywając ich serca i umysły. Pandemia, a także niedawne powodzie i pożary odcisnęły piętno na życiu społeczności. By ocalić życie i gospodarkę, milion europejskich przywódców lokalnych i regionalnych działało na pierwszej linii we współpracy ze służbami publicznymi i ratunkowymi. Zagrożeniem dla odbudowy Europy jest niedostateczne włączenie władz lokalnych – odpowiedzialnych za wdrożenie 70 % wszystkich przepisów UE – w opracowywanie i realizację krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności. Zielony Ład może zostać urzeczywistniony wyłącznie na poziomie lokalnym i regionalnym, wespół z politykami wybranymi na szczeblu lokalnym. W przeciwnym razie będzie to fiasko. Istnieje ryzyko, że jeżeli instytucjom brukselskim nie uda się dotrzeć do wszystkich społeczności lokalnych w całej Europie, podczas Konferencji w sprawie przyszłości Europy będą jedynie stroszyć piórka.

Dzisiejsze przemówienie było zaprzepaszczoną szansą z punktu widzenia uznania nadrzędnej roli podmiotów lokalnych i przedstawienia nowej wizji sprawowania rządów, która zwiększy skuteczność UE i zbliży ją do obywatelek i obywateli. Europa nie może być już abstrakcyjnym i odgórnym projektem i musi nawiązać prawdziwe partnerstwo z przewodniczącymi, gubernatorami, burmistrzami i radnymi pochodzącymi z wyborów lokalnych i regionalnych, którzy stanowią fundament europejskiego domu demokracji. Tego faktu nie możemy bagatelizować, jeżeli chcemy wspólnie zapewnić naszym obywatelom bardziej zasobną, sprawiedliwą i odporną przyszłość. Na Konferencji w sprawie przyszłości Europy tej jesieni – jako głos władz szczebla niższego niż krajowy – podwoimy wysiłki na rzecz przywrócenia równowagi.

12 października: Europejski Komitet Regionów opublikuje przegląd sytuacji miast oraz regionów UE.

Dnia 12 października 2021 r. Europejski Komitet Regionów przedstawi doroczny barometr regionalny i lokalny UE , w którym w zarysie omówione zostaną wielorakie skutki pandemii dla miast i regionów UE oraz różnice występujące w obrębie Unii i poszczególnych państw członkowskich. Barometr ukaże efekt nożyc pandemii dla finansów lokalnych i regionalnych, postępy – bądź zmagania – miast i regionów na drodze do opanowania transformacji ekologicznej i cyfrowej, rosnącą złożoność zmniejszenia dysproporcji gospodarczych i społecznych między regionami, a także sposób modernizacji lokalnej demokracji w miastach i regionach. Przeprowadzony na najszerszą jak dotąd skalę sondaż pośród 1,15 mln polityków lokalnych i regionalnych w UE umożliwi ukazanie w barometrze opinii polityków, którzy co dzień budują Unię w społecznościach lokalnych.

Kontakt:

Michele Cercone

Tel. +32 498 982 349

michele.cercone@cor.europa.eu

Udostępnij :
 
Powiązane informacje

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
Lokalni przywódcy apelują o bardziej rygorystyczne przepisy ‎ i więcej funduszy na rzecz Europy wolnej od azbestu
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/PL/NEWS/PAGES/SOTEU-2021.ASPX

Depopulacja i drenaż mózgów: Nadszedł czas, by działać – mówią przywódcy lokalni
Depopulacja i drenaż mózgów: Nadszedł czas, by działać – mówią przywódcy lokalni
15.03.2023